2019 tapahtumia

ProLiideri-hanke käynnistyi maaliskuussa 2019. Hankkeen käynnistämisestä ja toteutuksesta ovat vastanneet hankehenkilöstö noin 5,0 httk työpanoksella. Hallinnointiin liittyviin tehtäviin on käytetty noin 0,3 httk talouspäällikön, hankesihteerin, toimistovirkailijoiden sekä viestinnän asiantuntijoiden työpanosta.

Hanketta on suunniteltu ja seurattu säännöllisissä hankehenkilöstön palavereissa. Palavereita on pidetty Nivalan ja Oulun toimistoilla sekä Webex-etäyhteydellä. Käytännön hallinnointia on käsitelty ProAgria Oulun hankehenkilöstön palavereissa.

Hanke on lähtenyt käyntiin hankesuunnitelman mukaisesti. Potentiaalisia yrityksiä ja yhteistyökumppaneita kartoitettiin mukaan hankkeeseen maaliskuusta toukokuulle. Touko-syyskuussa tehtiin alkukartoituskäynnit kaikille hankkeessa mukana olleille yrityksille. Hankkeen aloituskokous pidettiin 4.10.2019 Oulussa ja kaikille hankkeessa mukana oleville yrityksille pidettiin yhteinen avausseminaari 17.10.2019 Siikajoella. Lisäksi yrittäjäryhmästä muodostettiin kolme erillistä pienryhmää, jotka kokoontuivat ensimmäiseen pienryhmäpäivään joulukuussa. Ensimmäinen ohjausryhmänkokous pidettiin 9.12.2019 Oulussa. Lisäksi ajanjaksolla on käynnistetty yhteistyökeskusteluja useiden muiden hankkeiden ja yritysten kanssa.

Yrittäjät ovat osallistuneet hankkeeseen aktiivisesti. Hankkeen ensimmäisenä teemana on henkilöstöjohtaminen. Teemaa on työstetty eteenpäin yrittäjien kanssa alkukartoituskäynneillä, avausseminaarissa ja pienryhmissä. Alkukartoituskäynnin yhteydessä käytiin läpi tilan henkilöstöjohtamisen nykytilannetta kyselyn avulla. Ennen avausseminaaria yrittäjät täyttivät myös InSight-analyysin, jonka avulla perehdyttiin avausseminaarissa omaan persoonallisuuteen ja ominaisuuksiin johtajana. Teeman työstämistä jatkettiin pienryhmissä pohtien eri persoonallisuustyyppien johtamista käytännössä eri näkökulmista. Lisäksi pidimme webinaarin aktiivisesta kuuntelusta ja viestinnästä asiantuntijoille. Hankkeessa mukana oleville yrittäjille on luotu Vastuullinen Johtaja -päiväkirja, jota yrittäjät voivat täyttää hankkeen aikana.

Loppuvuodesta hankkeessa ryhdyttiin työstämään vuoden 2020 pienryhmäpäiviä, yrityskäyntejä sekä helmikuussa 2020 järjestettävää Tanskan opintomatkaa. Yhteistyötä tiivistettiin myös muiden vastaavanlaisten hankkeiden kanssa (mm. Taitava Johtaja Pätevä Liideri, Avaimet yrittäjyyteen, HYMYT, maaseutuyrittäjien työkyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen). Hankkeiden yhteistyönä ideoitiin muun muassa hyvinvointi-teemapäivää sekä omistajanvaihdostilaisuuksia sekä mietittiin, mitä yhteistyötä voidaan tehdä.

Hankkeen viestintää tehtiin muun muassa ProAgria Oulun uutiskirjeiden ja Facebook-sivujen kautta. Lisäksi hankkeella on käytössä erilaisia Whatsapp-ryhmiä hankkeessa mukana oleville yrittäjille ja asiantuntijoille. Keskustelua ja viestintää tehdään myös sähköpostin välityksellä. Hankkeen tapahtumista tiedotettiin säännöllisesti myös muita ProAgria Oulun asiantuntijoita.