• proagriaoulu.fi » Hankkeet » VYYHTI II » Pilottialueet
 • Pilottialueet

  Hankkeen aikana laaditaan laaja-alaisia, koko valuma-alueen huomioivia pilottisuunnitelmia. Suunnittelussa panostetaan erityisesti paikallisten yhteistyömallien rakentamiseen ja siihen, että paikalliset toimijat sitoutuvat suunniteltujen toimenpiteiden toteuttamiseen. Hankkeen aikana pilottialueilta etsitään toimijoita, joilla on mahdollisuus hakea toimenpiteisiin ja niiden tarkempaan tekniseen suunnitteluun esimerkiksi erillistä hankerahoitusta.

  Pilottialuesuunnitelmien tavoitteena on tuottaa kokemuksia sekä uutta tietoa ajankohtaisiin ja monialaisiin suunnittelutarpeisiin. Suunnitelmissa kiinnitetään huomiota muun muassa valumavesien hallintaan liittyviin asioihin, ravinteiden käytön tehostamiseen viljelyalueilla, ranta-alueiden ja viljelyalueiden luonnon monimuotoisuuden lisääntymiseen sekä kulttuurimaiseman hoitoon ja virkistyskäytön lisäämiseen. Suunnittelun yhteydessä myös testataan hankkeessa kehitettäviä työkaluja.

  Pilottialueille tehtävä valuma-aluesuunnittelu on myös Oulujoen–Iijoen vesienhoitoalueen vesienhoidon toimenpideohjelman tarkentavaa suunnittelua, jolla pyritään edistämään eri sektoreiden yhteistä vesiensuojelua. Pilottisuunnittelualueilta saatavia malleja voidaan soveltaa koko Pohjois-Pohjanmaan alueella.

  Maaliskuu 2017

  Hae VYYHTI II -pilottialueeksi (toinen haku)

  Vuoden 2016 pilottialuekohteet

  Lamujoen pilottialuesuunnittelu, Siikalatva
  Kärsämäenjoen pilottialuesuunnittelu, Kärsämäki
  Pirnesjärven pilottialuesuunnittelu, Haapavesi

  Maaliskuu 2016

  Hae VYYHTI II -pilottialueeksi