Yhteystiedot sivulle >

• YmpäristöAgro-hanke
Taimi Mahosenaho
040 551 7807

• Maiseman- ja luonnonhoito, erityistuet
Maarit Satomaa
040 566 7924

• Eläinten hyvinvointi
Virpi Huotari
0400 786 933

• Luonnonmukainen tuotanto
Anna-Leena Vierimaa
0400138733                                                                                                                                                                                Olli Olli Valtonen
040 735 5519

• Ympäristötuen mukainen viljely
Risto Jokela
0400 285 294

• Lähiruoka
Soila Hiltunen
0400 182 584

• Maatalousmaankäytön uudet näkökulmat
Kartoittaja Mikko Marjomaa 040 5798529

• Tuki-infot
Anna-Leena Vierimaa
0400 138 733

• Maatilan energia
Esko Viitala
Piiriagrologi, energianeuvoja                                                                                                                                             0400 286033

• Lammastalous ympäristönhoitajana
Heini Rautiola, lammasneuvoja
045 6578708

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@proagria.fi

Pilke

Pilkkeeksi kutsutaan halkaistua polttopuuta, jota käytetään yleisesti maatiloilla tulisijojen lämmitykseen (Virtanen H. 2005). Pilkkeen valmistaminen ei vaadi erillistä koneellista kuivausta kuten metsähakkeen kuivaus vaatii. Pilkkeet voidaan kuivata ulkoilmassa, tuulisessa paikassa joka on sateelta suojattuna.

Pilkettä voidaan yleensä valmistaa maatiloilla jo olemassa olevalla kalustolla. Valmistus ei vaadi erillisiä säilytystiloja, vaan puut voidaan kuivattaa ulkona tuulisessa paikassa. Pilkkeiden teko vaatii kuitenkin paljon työvoimaa ja tuotanto on hankalasti automatisoitavissa. (Virtanen H. 2005)