Perinnebiotooppien hoito on monen tahon yhteistyötä

30.03.2022

Rannikolla sijaitsevien merenrantaniittyjen perinnebiotooppien hoito kiinnostaa. Etenkin emolehmät sopivat hoitajiksi kosteille rantaniityille. Sen sijaan sisämaan pienialaiset, mutta lajistoltaan arvokkaat perinnebiotoopit ovat usein jääneet hoitoa vaille pienten karjatilojen lopettaessa.

Oulun Maa- ja kotitalousnaisten ja ProAgria Oulun Pohjoisen maisemahelmet -hanke on edistänyt kolmen vuoden ajan luonnon monimuotoisuutta ja arvokkaiden perinnebiotooppien hoitoa Pohjois-Pohjanmaalla.

– Hankkeessa on haettu keinoja järjestää hoitoa näille pienialaisille kohteille. Tämä edellyttää usein monen tahon yhteistyötä. Tuloksellisinta on, jos koko kyläyhteisö on asian takana. Myös yhteydenpidon viranomaisiin, neuvontaan ja alueiden käyttäjiin on hyvä olla avointa ja tiivistä, maiseman- ja luonnonhoidon asiantuntija, projektipäällikkö Kalle Hellström kertoo.

Valtion Helmi-elinympäristöohjelman rahoitus tarjoaa hyviä mahdollisuuksia saada uusia kohteita hoidon piiriin. Pudasjärven Sotkajärvellä Pohjoisen maisemahelmet -hanke järjesti työpajan kesällä 2019. Asukkaat ovat olleet asiassa aktiivisia. Metsähallitus kunnostaa parhaillaan alueen tulvaniittyjä ja lammaslaidunnus on tarkoitus aloittaa kesällä 2023.

Ylikiimingin Vepsänkylällä ja Pohjois-Iissä kylätoimijat ovat hankkineet maanomistajaluvat uusien lammaslaitumien hoitoon. Hanke auttoi yhdistyksiä hakemaan ja saamaan kunnostusrahaa. Kohteiden aitaaminen alkaa ensi kesänä.

Verkostot avainasemassa

Yhteistyö ja verkostoituminen on tärkeää maisemanhoidossakin.

– Maisematoimijoiden verkoston kehittämisestä tehdyn selvityksen perusteella tärkeimmiksi tavoitteiksi nousivat säännöllisen yhteistyön kehittäminen, tiedon lisääminen ja viestintä, uusien toimijoiden aktivoiminen sekä uusien kohteiden saaminen hoitoon. Hanke on edistänyt juuri näitä teemoja, Kalle Hellström sanoo.

Koronapandemia on hidastanut verkostoitumista, kun tapaamiset ovat olleet paljolti verkossa. Kaiken kaikkiaan hanke järjesti kolmen vuoden aikana 35 tilaisuutta, joihin osallistui 730 henkilöä.    

Seminaari esittelee tulokset ja kokemukset

Syksyllä päättyvä Pohjoisen maisemahelmet -hanke esittelee sen aikana saatuja tuloksia ja kokemuksia Limingassa pidettävässä seminaarissa keskiviikkona 13.4. kello 12–15.

Tilaisuudessa kuullaan muun muassa kokemuksia Lapin maisemahankkeista ja Oulun kaupungin niittyjen hoidosta. Hankkeen edistämät kohde-esimerkit tulevat Ylikiimingin Vepsän kylältä ja Haukiputaan Asemakylältä, jossa yhdistettiin lammaslaidunnus, Kiiminkijokivarren niityn hoito ja vieraskasvi lupiinin torjunta.

Seminaari tarjoaa tietoa myös maakunnan perinnebiotooppien hoidon tilanteesta ja tulevista näkymistä. Paneelikeskustelussa pohditaan, miten saadaan pohjoispohjalaiset perinnemaisemat ja -biotoopit kuntoon. Paneelin juontaa toimittaja Kati Jurkko. Tilaisuus on suunnattu perinnebiotooppeja hoitaville viljelijöille, viranomaisille, kylien asukkaille ja kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Ympäristösopimukset haussa 15.6. saakka

Tänä keväänä viljelijät voivat hakea hoitotukea perinnebiotooppien ja luonnonlaitumien hoitoon. Viisivuotiset ympäristösopimukset ovat haettavissa 15.6. saakka.

Pohjoisen maisemahelmet -hankkeen asiantuntijat antavat lisätietoa. Pohdintaan ja kartoitukseen voi hyödyntää Neuvo-rahoitusta.

Lisätietoa: Oulun Maa- ja kotitalousnaiset, ProAgria Oulu, Kalle Hellström, puh. 043 825 5253, kalle.hellstrom@maajakotitalousnaiset.fi

Painokelpoiset kuvat