Yhteystiedot sivulle >

• YmpäristöAgro-hanke
Taimi Mahosenaho
040 551 7807

• Maiseman- ja luonnonhoito, erityistuet
Maarit Satomaa
040 566 7924

• Eläinten hyvinvointi
Virpi Huotari
0400 786 933

• Luonnonmukainen tuotanto
Anna-Leena Vierimaa
0400138733                                                                                                                                                                                Olli Olli Valtonen
040 735 5519

• Ympäristötuen mukainen viljely
Risto Jokela
0400 285 294

• Lähiruoka
Soila Hiltunen
0400 182 584

• Maatalousmaankäytön uudet näkökulmat
Kartoittaja Mikko Marjomaa 040 5798529

• Tuki-infot
Anna-Leena Vierimaa
0400 138 733

• Maatilan energia
Esko Viitala
Piiriagrologi, energianeuvoja                                                                                                                                             0400 286033

• Lammastalous ympäristönhoitajana
Heini Rautiola, lammasneuvoja
045 6578708

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@proagria.fi

Peltoenergia

Peltoenergiaa on pelloilta energiaksi hyödynnetty biomassa. Tuotettaessa pellolta energiaa on tärkeätä miettiä tuotammeko energiaa vai kuluttaako itse valmistusprosessi enemmän energiaa kuin tuotteesta on mahdollista saada. Pelloilla voidaan viljellä energiakasveja kuten ruokohelpeä tai pajua, mutta myös sivutuotteena syntyvät energiavirrat kuten viljan olki tai kesantojen heinä voidaan hyödyntää energiantuotantoon. Biomassan polttoprosessia  helpottaa  pelletöinti tai puristaminen. Biomassaa voidaan myös jalostaa kemiallisesti biopolttoaineeksi esimerkiksi mädätysprosessissa tai rypsiä esteröimällä. (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 2007)

Energiakasvien viljely simulaattori:

http://www2.amk.fi/mater/luonnonvara/Bioenergia/energiakasvit/data/simulaattori.php

Lisätietoja energiakasveista: