Peltoenergia

Peltoenergiaa on pelloilta energiaksi hyödynnetty biomassa. Tuotettaessa pellolta energiaa on tärkeätä miettiä tuotammeko energiaa vai kuluttaako itse valmistusprosessi enemmän energiaa kuin tuotteesta on mahdollista saada. Pelloilla voidaan viljellä energiakasveja kuten ruokohelpeä tai pajua, mutta myös sivutuotteena syntyvät energiavirrat kuten viljan olki tai kesantojen heinä voidaan hyödyntää energiantuotantoon. Biomassan polttoprosessia  helpottaa  pelletöinti tai puristaminen. Biomassaa voidaan myös jalostaa kemiallisesti biopolttoaineeksi esimerkiksi mädätysprosessissa tai rypsiä esteröimällä. (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 2007)

Energiakasvien viljely simulaattori:

http://www2.amk.fi/mater/luonnonvara/Bioenergia/energiakasvit/data/simulaattori.php

Lisätietoja energiakasveista: