Pelletti ja briketti

Pelletti ja briketti ovat molemmat kokoon puristettua sylinterimäistä puuainesta. Pelletti on valmistettu sahateollisuuden sivutuotteena. Se on mekaanisesti puristettu kutterinlastuista sekä hionta- ja sahanpurusta. Briketti taas on puristettu karkeammasta puumassasta. Pelletti ja briketti ovat hyviä polttoaineita tasalaatuisen rakenteensa ja tiiviytensä vuoksi. Yksi pelletti- tai brikettikuutio voi vastata lämpöarvoltaan jopa neljää hakekuutiota. Pelletit ja briketit ovat kuivempia kuin tuore metsähake, eikä energia kulu turhaan veden haihduttamiseen. Maataloudessa yli 200 kW:n lämpökattiloissa pellettiä tai brikettiä syötetään polttoprosessiin yhdessä metsähakkeen kanssa. (Motiva 2013 & Motiva 2011)

Brikettiä käytetään enemmän puuaineena maatalouden lämpökattiloissa. Pellettiä syntyy pääosin metsäteollisuuden sivutuotteena (Motiva 2013), mutta brikettiä voidaan valmistaa edullisemmin maatiloilla. Pitkät kuljetusmatkat metsäteollisuudesta voivat myös nostaa pelletin hintaa.