Yhteystiedot sivulle >

• YmpäristöAgro-hanke
Taimi Mahosenaho
040 551 7807

• Maiseman- ja luonnonhoito, erityistuet
Maarit Satomaa
040 566 7924

• Eläinten hyvinvointi
Virpi Huotari
0400 786 933

• Luonnonmukainen tuotanto
Anna-Leena Vierimaa
0400138733                                                                                                                                                                                Olli Olli Valtonen
040 735 5519

• Ympäristötuen mukainen viljely
Risto Jokela
0400 285 294

• Lähiruoka
Soila Hiltunen
0400 182 584

• Maatalousmaankäytön uudet näkökulmat
Kartoittaja Mikko Marjomaa 040 5798529

• Tuki-infot
Anna-Leena Vierimaa
0400 138 733

• Maatilan energia
Esko Viitala
Piiriagrologi, energianeuvoja                                                                                                                                             0400 286033

• Lammastalous ympäristönhoitajana
Heini Rautiola, lammasneuvoja
045 6578708

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@proagria.fi

Pelletti ja briketti

Pelletti ja briketti ovat molemmat kokoon puristettua sylinterimäistä puuainesta. Pelletti on valmistettu sahateollisuuden sivutuotteena. Se on mekaanisesti puristettu kutterinlastuista sekä hionta- ja sahanpurusta. Briketti taas on puristettu karkeammasta puumassasta. Pelletti ja briketti ovat hyviä polttoaineita tasalaatuisen rakenteensa ja tiiviytensä vuoksi. Yksi pelletti- tai brikettikuutio voi vastata lämpöarvoltaan jopa neljää hakekuutiota. Pelletit ja briketit ovat kuivempia kuin tuore metsähake, eikä energia kulu turhaan veden haihduttamiseen. Maataloudessa yli 200 kW:n lämpökattiloissa pellettiä tai brikettiä syötetään polttoprosessiin yhdessä metsähakkeen kanssa. (Motiva 2013 & Motiva 2011)

Brikettiä käytetään enemmän puuaineena maatalouden lämpökattiloissa. Pellettiä syntyy pääosin metsäteollisuuden sivutuotteena (Motiva 2013), mutta brikettiä voidaan valmistaa edullisemmin maatiloilla. Pitkät kuljetusmatkat metsäteollisuudesta voivat myös nostaa pelletin hintaa.