• proagriaoulu.fi » Yhteystiedot » Paula Orava

  Paula Orava


  ProAgria Oulu, Nivalan toimisto, Pajatie 5, 85500 Nivala
  paula.orava@proagria.fi
  040 738 0683
  maidontuotannon asiantuntija, Haapajärvi, Nivala

  - tuotannonohjaus
  - Karjatsekki
  - ruokinnan ohjaus
  - ruokinnan täsmäpalvelut: Vahvat vasikat, Vireät poikineet, Toimiva seosruokinta
  - Lean ja muut johtamispalvelut
  - Neuvo: Tuotantoeläimet

  "Maitotilojen tuotannonohjaus ja lypsylehmien ruokinnanohjaus ovat keskeisintä työssäni. Tavoitteiden asettaminen yhdessä yrittäjän kanssa on tärkeä yhteistyön lähtökohta. Tavoitteisiin vaikuttavien ratkaisujen löytäminen on palkitsevaa ja välillä mukavan haastavaa.

  Lypsylehmän koko elinkaari vasikasta umpilehmäksi on kestävän ja taloudellisen tuotannon kannalta tärkeä, ja mielenkiinnolla haluankin tarkastella aina tätä kokonaisuutta. Ruokinnanohjausta teen sekä erillisruokinta- että seosrehutiloille.

  Lean-jjohtamistyökalut ja niiden soveltaminen yrittäjän työhön on osa työnkuvaani. Osallistuminen pienryhmien ohjaamiseen on tullut vahvemmin osaksi työtäni, mikä on osoittautunut antoisaksi myös yrittäjille.

  Asiantuntijana haluan kehittyä jatkuvasti. Maitotilojen toimintaympäristön muutos haastaa etsimään uusia toimintatapoja ja yrityskohtaisia ratkaisuja ulkomaita myöten. Yhteistyö muiden maitotilan kumppanien kanssa on myös erittäin arvokasta. Nämä tiimipalaverit ovatkin osoittautuneet mielekkääksi toimintatavaksi - yhdessä yrittäjän eduksi."

  Blogit

  18.6.2019 Lypsylehmät mukaan rehunkorjuuseen