• proagriaoulu.fi » COOPID » Partnerimaiden menestystarinat
 • Partnerimaiden menestystarinat

  Espanja – Oleícola El Tejar

  Oleícola El Tejar on vuonna 1967 perustettu maatalousosuuskunta, jonka tarkoituksena on hyödyntää ja jalostaa öljyntuotantoteollisuuden ja oliiviviljelmien sivutuotteita. Osuuskuntaan kuuluu lähes 250 oliiviöljytehdasosuuskuntaa. Oliivien tuotantoon osallistuu yli yli 80 000 oliivinviljelijää yli 400 000 hehtaarin viljelyspinta-alalla.

  Oleícola El Tejarin pääraaka-aine on oliivien puristamisessa yli jäävä massa. Osa tästä massasta käytetään energiantuotantoon ja osa puristemassaöljyn ja sen sivutuotteiden valmistamiseen. Sähkön myynti on noin puolet osuuskunnan tuloista. Sivuotteista osuuskunta valmistaa massaa eläinten ruokintaan, aktiivihiiltä, lannoitteita, kiinteitä polttoaineita sekä korkean jalostusarvon biotuotteita esimerkiksi lääke-, kosmetiikka- ja lisäravinneteollisuuteen.

  Irlanti – Carbery

  Carbery on kansainvälinen maitotuotealan elintarviketuotannon yritys. Maidosta jalostetaan juustoa, kermaa, heraproteiinituotteita sekä muita maitotuotteita. Hera on yksi tuotannon sivutuotteista, jota käytetään bioetanolituotannossa. Carberyn tehdas tuottaa noin 12 miljoonaa litraa bioetanolia vuodessa. Tuotannon sivuvirroista saadaan raaka-aineita myös orgaaniseen lannoitteeseen, jota levitetään paikallisesti Carbery-osuuskuntatiloilla.

  Tanska – Møllerup Brands

  Møllerup Brands A/S on perustettu vuonna 2015. Tällä hetkellä yrityksessä työskentelee 4 työntekijää ja sen päätuotteena ovat erilaiset hampunsiementen tuotannosta saadut ruoka- ja ihonhoitotuotteet. Yritys keskittyy myös hampusta tehtyjen rakennusmateriaalien ja niihin liittyvän teknologian kehittämiseen.

  Ranska – Grand Est bioeconomy ecosystem

  Grand Est on Koillis-Ranskassa sijaitseva alue, jonka tavoitteena on olla Euroopan johtava biotalousalue. Biotalousaluetta rakennetaan viiden peruspilarin: paikallisten energiastrategioiden, biojalostamoiden, kestävän maatalouden, rakentamisessa käytettävien biomateriaalien ja ruuantuotannon varaan.

  Alueen biotalouden lippulaiva on maatalousteollisuuden ja innovaatiokeskuksen muodostama kokonaisuus, joka on rakentunut sokerin- ja viljanviljelyn myötä kehittyneen biojalostamon, tärkkelys- ja glukoositeollisuuden sekä tutkimus- ja kehitysyksikön pohjalle. Tähän biotalousekosysteemiin kuuluu myös EU:n bioteknologian ja -talouden keskus CEBB sekä 240 hehtaarin laajuinen koetila. Alueella sijaitsee myös paljon muita maatalouden ja teollisuuden toimijoita.

  Italia – Caviro

  CAVIRO on Italian suurin viiniosuuskunta. Se perustettiin vuonna 1966 Faenzassa Emilia Romagnan alueella lisäämään paikallisten viljelijöiden toimittamien maataloustuotteiden arvoa. Osuuskuntaan kuuluu 12 400 viininviljelijää seitsemältä Italian alueelta, mikä vastaa noin 9 % kansallisesta viinirypäleiden tuotannosta. Tämän lisäksi CAVIRO:ssa työskentelee 567 työntekijää. Osuuskunnan tuottamia viinejä viedään yli seitsemäänkymmeneen maahan.

  Viinintuotannon sivutuotteista valmistetaan korkean lisäarvon tuotteita mm. lääke- ja kosmetiikkateollisuuteen. Tuotannossa syntyvä jäte hyödynnetään bioenergian tuotantoon ja lannoitteena. Vuosien aikana CAVIRO on palkittu useilla kansainvälisillä palkinnoilla.

  Puola – Biogal

  Biogal tuottaa energiaa uusiutuvista energialähteistä biokaasua, tuulta ja aurinkoenergiaa hyödyntämällä. Biokaasun raaka-aineena yritys käyttää oman sikatilansa sekä lähialueen tilojen orgaanista jätettä. Energia käytetään oman tilan tarpeisiin ja myydään lähialueen tiloille, asukkaille ja julkiselle sektorille. Energiantuotannolla on tärkeä merkitys paikallistason lämmön- ja sähkönjakelussa.

  Itävalta – Pelletierungsgenossenschaft eGen

  Südoststeirische Pelletierungsgenossenschaft eGen tuottaa pellettejä maatalouden sivuvirroista. Pellettien raaka-aineena yritys käyttää muun muassa olkea ja sen osia, heinää, sinimailasta, hedelmien puristamisesta jääneitä jätteitä ja maissintähkiä. Raaka-aineet ostetaan kotimaasta. Tällä hetkellä yritys jalostaa pelleteiksi noin 2000 tonnia raaka-ainetta. Pellettejä tuotetaan eläinten ravintokuiduksi ja kuivikkeiksi. Tulevaisuudessa aloitetaan myös biopolttoaineen tuotanto.

  Bulgaria – ZP Victor Asenov

  Victor Asenov on nuori yrittäjä, joka perusti kasvihuoneen investointiprojektina vuonna 2016. Kasvihuoneessa on viljeltyä pinta-alaa 5450 m2 ja vihannestuotantoa ympäri vuoden. Kasvihuone lämmitetään ekologisella energiantuotantojärjestelmällä, jonka raaka-aineena käytetään auringonkukkaviljelmien ylijäämästä valmistettuja pellettejä. Kasvihuoneessa hyödynnetään kierrätettyä viemäri- ja sadevettä sekä vihannesten biojätteestä läheisessä yrityksessä valmistettua biolannoitetta. Kasvisten kasvun seurantaan käytetään muun muassa uutta lohkoketju-teknologiaa, joka tarjoaa tietoa suoraan kuluttajille tuotantoprosessista ja elintarvikkeiden laadusta.

  Kreikka – Pindos

  Maatalousosuuskunta PINDOS perustettiin vuonna 1958 Ioanninaan, Kreikkaan. Jäseniä ja yhteistyössä toimivia tuottajia osuuskunnassa on noin 500. PINDOS onkin Kreikan suurin, ja yksi Balkanin suurimmista siipikarjan tuotantoon keskittyvistä yrityksistä ja maatalousosuuskunnista.

  Osuuskunta vastaa tuotantoketjusta kokonaisvaltaisesti. Tuotantoketjuun kuuluu muun muassa poikastuotanto sekä siipikarjapohjaisten tuotteiden tuotanto ja prosessointi. Osuuskunta vastaa itse myös tuotteiden kuljetuksesta. Tuotannon sivutuotteista osuuskunta valmistaa energiaa ja lannoitteita. Energiantuotannolla osuuskunta on vähentänyt fossiilisten polttoaineiden kulutustaan ja saavuttanut 90 % energiaomavaraisuuden. Lannoitteet osuuskunta myy kasvitiloille. Jätevedet käsitellään biologiseen puhdistukseen perustuvalla menetelmällä ja osa vedestä hyödynnetään keinokastelussa.