Paikallisten vesistökunnostajien työlle tukea

31.03.2016

Paikallisten vesistökunnostajien ja ympäristönhoitajien työtä Pohjois-Pohjanmaalla tukee kolmivuotinen VYYHTI II -hanke. Sen aikana rakennettavan vesistökunnostajien verkoston ja kunnostusyhdyshenkilöiden kautta saadaan vesienhoidolle jatkuvuutta. Hankkeen aloitustilaisuudessa 5.4. Oulun Pohtossa selviää, mitä ovat VYYHTI-työkalut, pilottialueet, metsänomistajapienryhmät ja kunnostusyhdyshenkilöt sekä kuullaan paikallisten kunnostajien kokemuksia.

VYYHTI II -hankkeelle luotiin vahva pohja vuonna 2014 päättyneellä VYYHTI-hankkeella, jonka aikana annettiin neuvontaa yli 80 paikalliseen kunnostuskohteeseen. Uuden hankkeen askelmerkit kuljettavat kohti Pohjois-Pohjanmaalle perustettavaa aktiivista vesistökunnostajien verkostoa.

Verkoston tarkoituksena on tukea ja neuvoa paikallisia kunnostajia. Verkosto kattaa laajasti alaan liittyvät toimijat mukaan lukien paikalliset kunnostajat. VYYHTI II -hankkeessa myös kehitetään uusia kunnostushankkeiden suunnittelua helpottavia työkaluja, joita testataan hankkeen aikana yhteistyössä paikallisten kunnostajien kanssa.

Lisäksi hankkeen aikana laaditaan laaja-alaisia pilottialuesuunnitelmia, kehitetään metsänomistajien pienryhmätoimintaa vesiensuojelusuunnittelussa sekä aktivoidaan omaehtoista kunnostustoimintaa ja tuetaan paikallisten kunnostajien verkostoitumista.

Pilottialueiden haku on auennut

Pilottialueiden suunnittelutyössä aktivoidaan alueiden asukkaita osallistumaan vesienhoitotyöhön ja huomaamaan, millä tavoin valuma-alueen eri tekijät vaikuttavat vesistöjen tilaan. Tavoitteena on myös ratkaista monialaisia suunnitteluongelmia.

Tämän kevään hakukierroksella valitaan kahdesta kolmeen pilottialuetta, joiden käytännön suunnittelutyö painottuu vuodelle 2016. Haku on avoinna 22.4.2016 saakka ja vastaava hakukierros järjestetään myös keväällä 2017.

Pilottialueiden lisäksi hankkeen kautta saa tukea ja apua myös muihin kunnostuskohteisiin. Hankkeen toimialueena on koko Pohjois-Pohjanmaa. Pilottialuehaku on avoin kaikille maaseudun toimijoille, osakaskunnille, yhdistyksille jne.

Pilottialuehausta ja hankkeen sisällöstä antaa lisätietoa Oulussa 5.4. järjestettävä aloitustilaisuus. Mukana on paikallisia esimerkkejä vesien- ja ympäristönhoidon toteutuksesta muun muassa Pudasjärven Panumalla, Oulunsalossa ja Pyhäjärvellä.

Hanketta hallinnoi ja toteuttaa ProAgria Oulu yhdessä Oulun Maa- ja kotitalousnaisten ja Oulun Kalatalouskeskuksen kanssa. Osatoteuttajina ovat Suomen Metsäkeskus ja Suomen Ympäristökeskus. Hanke ei ole vielä saanut rahoituspäätöstä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta. Hankkeen muuhun julkiseen rahoitukseen ovat osallistuneet Oulun kaupunki ja Pyhäjärven kaupunki.

 

 

VYYHTI II tukee paikallista kunnostajaa -tilaisuus
ti 5.4.2016 klo 9-15 Oulu, Pohto. Tutustu ohjelmaan.

Ilmoittaudu tästä.

Lisätietoa:
ProAgria Oulu, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset, Oulun Kalatalouskeskus:
projektipäällikkö Riina Rahkila, puh. 045 6578 717
maisema- ja ympäristöasiantuntija Maarit Satomaa, puh. 040 566 7924

Mediakuva:

Virtavesikunnostustyönäytös Kärsämäen Sydänmaankylällä syyskuussa 2013. Kuva: Saara Pönkkö