Orgaaniset lannoitteet ja niiden varastointi

Alla löydät lisätietoa orgaanisiin lannoitevalmisteisiin, karjalannan ravinteisiin ja lietelannan levittämiseen pellolle liittyen.

Orgaanisten lannoitevalmisteiden hallittu varastointi peltopattereissa

Orgaanisia lannoitevalmisteita tuotetaan yhdyskuntaperäisistä raaka-aineista, puhdistamolietteestä ja erilliskerätystä biojätteestä, keskitetyissä laitoksissa ympäri maata ja niitä markkinoidaan myös viljelijöille peltokäyttöön. Näiden valmisteiden varastointi saattaa tuntua hankalalta ja niiden oikeista ja sallituista varastointitavoista on epäselvyyttä niin viljelijöiden kuin viranomaistenkin kohdalla

Orgaanisten_lannoitevalmisteiden_patterointi.2013.pdf

Karjanlannan ravinteet tehokäyttöön

Karjanlanta sisältää paljon kasveille käyttökelpoisia ravinteita, jotka on hyvä ottaa hyötykäyttöön mahdollisimman tarkoin. Kaikissa muodoissaan karjanlanta parantaa pellon kasvukuntoa yksipuolisessa viljelykierrossa.

Karjanlannan_ravinteet_hyotykayttoon. Maaliskuu 2011.pdf

Lietelannan sijoittaminen peltoon - asiaa tuesta ja kalustosta

Lietelannan sijoittaminen peltoon on hyvä vaihtoehto tiloille, joilla on runsaasti lietelantaa. Lietelannan pintalevitykseen verrattuna sen sijoittamisella on viljelijälle myös taloudellista merkitystä, koska näin ravinteet tulevat parhaiten kasvin hyödyksi eivätkä haihdu tai huuhtoudu ympäristöön. Työ voidaan tehdä myös yhteislaitteilla tai urakointina. Mikäli tilalle soveltuu kuivikelantamenetelmä, oikeaoppisesti hoidettuna se ei aiheuta siinä määrin huuhtoutumisriskiä kuin lietelanta.

Lietelannan_sijoittaminen_peltoon. Maaliskuu .2010.pdf