Yhteystiedot sivulle >

• YmpäristöAgro-hanke
Taimi Mahosenaho
040 551 7807

• Maiseman- ja luonnonhoito, erityistuet
Maarit Satomaa
040 566 7924

• Eläinten hyvinvointi
Virpi Huotari
0400 786 933

• Luonnonmukainen tuotanto
Anna-Leena Vierimaa
0400138733                                                                                                                                                                                Olli Olli Valtonen
040 735 5519

• Ympäristötuen mukainen viljely
Risto Jokela
0400 285 294

• Lähiruoka
Soila Hiltunen
0400 182 584

• Maatalousmaankäytön uudet näkökulmat
Kartoittaja Mikko Marjomaa 040 5798529

• Tuki-infot
Anna-Leena Vierimaa
0400 138 733

• Maatilan energia
Esko Viitala
Piiriagrologi, energianeuvoja                                                                                                                                             0400 286033

• Lammastalous ympäristönhoitajana
Heini Rautiola, lammasneuvoja
045 6578708

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@proagria.fi

Orgaaniset lannoitteet ja niiden varastointi

Alla löydät lisätietoa orgaanisiin lannoitevalmisteisiin, karjalannan ravinteisiin ja lietelannan levittämiseen pellolle liittyen. 
 

Orgaanisten lannoitevalmisteiden hallittu varastointi peltopattereissa

Orgaanisia lannoitevalmisteita tuotetaan yhdyskuntaperäisistä raaka-aineista, puhdistamolietteestä ja erilliskerätystä biojätteestä, keskitetyissä laitoksissa ympäri maata ja niitä markkinoidaan myös viljelijöille peltokäyttöön. Näiden valmisteiden varastointi saattaa tuntua hankalalta ja niiden oikeista ja sallituista varastointitavoista on epäselvyyttä niin viljelijöiden kuin viranomaistenkin kohdalla

Orgaanisten_lannoitevalmisteiden_patterointi.2013.pdf
 

Karjanlannan ravinteet tehokäyttöön

Karjanlanta sisältää paljon kasveille käyttökelpoisia ravinteita, jotka on hyvä ottaa hyötykäyttöön mahdollisimman tarkoin. Kaikissa muodoissaan karjanlanta parantaa pellon kasvukuntoa yksipuolisessa viljelykierrossa. 

Karjanlannan_ravinteet_hyotykayttoon. Maaliskuu 2011.pdf
 

Lietelannan sijoittaminen peltoon - asiaa tuesta ja kalustosta

Lietelannan sijoittaminen peltoon on hyvä vaihtoehto tiloille, joilla on runsaasti lietelantaa. Lietelannan pintalevitykseen verrattuna sen sijoittamisella on viljelijälle myös taloudellista merkitystä, koska näin ravinteet tulevat parhaiten kasvin hyödyksi eivätkä haihdu tai huuhtoudu ympäristöön. Työ voidaan tehdä myös yhteislaitteilla tai urakointina. Mikäli tilalle soveltuu kuivikelantamenetelmä, oikeaoppisesti hoidettuna se ei aiheuta siinä määrin huuhtoutumisriskiä kuin lietelanta. 

Lietelannan_sijoittaminen_peltoon. Maaliskuu .2010.pdf