• proagriaoulu.fi » Ajankohtaista » Uutiset » Opintoretki Simoon
 • Simon maisemanhoitoalue ja perinnebiotoopit tutuksi opintoretkellä

  11.08.2021

  Simon valtakunnallisesti merkittävään maisema-alueeeseen, sen perinnebiotooppeihin ja niiden hoitoon sekä alueen ainutlaatuiseen kulttuuriympäristöön on tilaisuus tutustua Pohjoisen maisemahelmet -hankkeen opintoretkellä 1. syyskuuta.

  Maisema-alueen perinnebiotooppeja hoidetaan laiduntamalla. Kuva: Kalle Hellström

  Simon maankohoamisrannikko on valtakunnallisesti merkittävä maisemanhoitoalue, joka perustettiin vuonna 2014.  Alue koostuu Simonkylän ja Simoniemen maaseutukylistä, Simojoen suistosta ja lähisaaristosta. Maisemanhoitoalue edustaa Perämeren rannikon perinteistä elinkeinomaisemaa saaristoalueineen.

  Perinnebiotoopit ovat pitkän perinteisen maatalouskäytön seurauksena syntyneitä luonnonniittyjä, hakoja ja metsälaitumia. Ne ovat lajistoltaan rikkaita ja niillä on myös esteettisiä arvoja. Maatalouden tehostumisen myötä perinteiset hoitotavat, kuten laidunnus ja niitto ovat vähentyneet, minkä seurauksena niittyjen, hakojen ja laitumien lajisto on köyhtynyt ja luontotyypit ovat alkaneet hävitä. Kaikki perinnebiotoopeiksi luokiteltavat luontotyypit ovat nykyään uhanalaisia.

  Opintoretkellä tutustutaan perinnebiotooppien hoitoon ja alueen kulttuurihistoriaan osana Simon valtakunnallisesti merkittävää maisema-aluetta. Perinnemaiseman hoito ja huomioiminen voi olla osa maatalouselinkeinoa, matkailuvaltti tai osa kuntabrändin luomista. Maisema-alueesta ja sen hoidosta kertovat alueen asukkaat, eläintilalliset ja asiantuntijat.

  Päiväretkenä järjestettävä opintoretki on osallistujille maksuton ja avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille.

  Yhteyshenkilöt:

  maiseman- ja luonnonhoidon asiantuntija Kalle Hellström
  puh. 043 825 5253
  kalle.hellstrom@maajakotitalousnaiset.fi

  ympäristöasiantuntija Taru Koskinen
  taru.koskinen@maajakotitalousnaiset.fi

   

  Pohjoisen maisemahelmet – yhteistyöllä elinvoimaa Pohjois-Pohjanmaan perinnemaisemista  -hankkeen tavoitteena on järjestää hoitoa arvokkaille perinnebiotooppi- ja maisemakohteille. Perinnebiotoopit ovat luontotyypeistämme uhanalaisimpia. Niiden hoitaminen on luontevinta maataloustoiminnan yhteydessä, niinpä karjatilalliset, maisemanhoitoyrittäjät ja muut maaseudun toimijat ovat hankkeen keskeisiä kohderyhmiä.

  Hankkeen kehittämiskohteiksi valitaan arvokkaiksi luokiteltuja perinnebiotooppeja sekä valtakunnallisilla maisema-alueilla ja Natura 2000 -suojelualueilla sijaitsevia kohteita. Myös hankkeen osarahoittajiksi lähtevien kuntien esityksiä kohteista huomioidaan.

  Maisemanhoitoa tekevät Pohjois-Pohjanmaalla useat tahot ja usein itsenäisesti, jolloin toisten tekemästä työstä tiedetään varsin vähän. Hanke edistää maisemanhoidon toimijoiden verkostoitumista ja järjestää laajempia verkostoitumistapaamisia yhdestä kahteen kertaa vuodessa. Hankkeen lopussa kootaan suositukset siitä, miten verkoston toiminta voisi jatkua.

  Hanke toimii koko Pohjois-Pohjanmaan alueella, mutta suunnittelukohteita etsitään erityisesti hankkeen rahoitukseen osallistuvien kuntien alueelta.

  Lisätietoa retkestä

  Kalle HellströmLue lisää

  kalle.hellstrom@maajakotitalousnaiset.fi
  puh. 043 825 5253

  Taru KoskinenLue lisää

  taru.koskinen@maajakotitalousnaiset.fi

  Pohjoisen maisemahelmet
  Lue lisää