• proagriaoulu.fi » Hankkeet » VYYHTI II » Kunnostustarinoita » Onnellinen Kurtin kylä
 • Onnellinen Kurtin kylä

  Kurtin kylän kalastuskunta otti VYYHTI II -hankkeen asiantuntijoihin yhteyttä keväällä 2018. Kylän aktiivien keskuudessa oli herännyt ajatus koota yhteen Kurtin kylään ja Kurtinjärveen liittyviä kehittämisnäkökulmia ja hakea paikallisesta Leader-toimintaryhmästä rahoitusta.

  Kevään aikana ideoitiin yhdessä paikallisten toimijoiden ja VYYHTI II -hankkeen vesien- ja maisemanhoidon asiantuntijoiden kanssa hankeaihiota, jonka keskiöön nousivat sanat Onnellinen Kurtin kylä. Tuolloin tavoitteiksi nousivat Kurtin kylän palveluiden kehittäminen ja selvittäminen, alueen vesistöjen kalastojen rakenteen selvittäminen sekä alueen virkistyskäyttöarvojen kohottaminen suunnittelemalla tarkemmin ranta-alueiden hoitoa.

  Hankkeen toimenpiteinä oli opastaa jatkuvaan ja laadukkaaseen vesien- ja ympäristönhoitoon ranta-alueilla huomioiden alueen kulttuurihistoria.


  Pekka Vääräniemi Kurtin kylän osakaskunnasta ja Heikki Tahkola Oulun Kalatalouskeskuksesta suunnittelemassa Kurtinjärven rannassa vesien- ja maisemanhoidon kehittämiseen liittyvää hanketta.

  Kurtinjärvi on ekologiselta luokitukseltaan hyvässä tilassa. Väestön vähentyessä kalastuspaine vesistöissä on vähentynyt, jolloin uhkana on kalalajiston vääristyminen: vähempiarvoisten kalojen osuus kalastossa kasvaa ja virkistyskäyttöarvo vähenee. Vähempiarvoisten kalojen runsastuminen vaikuttaa negatiivisesti myös veden laatuun.

  Yhdeksi hankesuunnitelman toimenpiteeksi nousikin vähempiarvoisen kalan tehopyynti. Oulun Kalatalouskeskuksen Heikki Tahkola on VYYHTI II -hankkeen aikana opastanut myös muilla järvikohteilla kalaston rakenteen selvittämiseen ja hoitoon liittyviä asioita. Oulun Kalatalouskeskus tekee myös koeverkkokalastuksia.

  Kurtinjärvi on kylän sydän

  Kurtin kylän kalastuskunta jätti kesän 2018 aikana hakemuksen Koillismaan Leader ry:n hankehakuun. Onnellinen Kurtin kylä -hankkeen kokonaisrahoitus on 13 288 euroa. Kesän 2018 aikana kylällä jo ehdittiin kunnostaa uimarantaa ja kesällä 2019 toimenpiteet jatkuvat.

  ”Kurtin kylän sydän on Kurtinjärvi. Hankkeen avulla piristetään Kurtin kylän ilmettä. Uimarannan ja nuottavajan rannan kunnostus. Kurtinjärven vesikasvien niittoa eritysesti Kortejokisuun alueella. Hankkeen investoinneilla mahdollistetaan kalakannan hoitopyyntiä.” –Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014-2020 rahoitettujen kehittämishankkeiden sekä yritystukien hankerekisteri.


  Onnellinen Kurtin kylä -hankkeen avulla aktivoidaan myös vapaa-ajan asukkaita vesien- ja ympäristönhoitoon sekä virkeän kylätoiminnan kehittämiseen kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Hyvässä kunnossa oleva ympäristö nostaa tonttien arvoja ja houkuttelee alueelle uusia asukkaita.

  Teksti ja kuvat:

  Maarit SatomaaLue lisää

   

  Kohteen rahoitus