• proagriaoulu.fi » Hankkeet » VYYHTI II » Kunnostustarinoita » Onnellinen Kurtin kylä
 • Onnellinen Kurtin kylä

  Kurtin kylän kalastuskunta otti VYYHTI II -hankkeen asiantuntijoihin yhteyttä keväällä 2018.

  Paikallistoimijoiden tavoitteena oli Kurtin kylän palveluiden kehittäminen ja selvittäminen, alueen vesistöjen kalastojen rakenteen selvittäminen ja alueen virkistyskäyttöarvojen kohottaminen suunnittelemalla tarkemmin ranta-alueiden hoitoa. Hankkeen toimenpiteinä oli opastaa jatkuvaan ja laadukkaaseen vesien- ja ympäristönhoitoon ranta-alueilla, huomioiden alueen kulttuurihistoria, tavoitteena ” Onnellinen Kurtin kylä”.


  Pekka Vääräniemi Kurtin kylän osakaskunnasta ja Heikki Tahkola Oulun Kalatalouskeskuksesta suunnittelemassa Kurtinjärven rannassa vesien- ja maisemanhoidon kehittämiseen liittyvää hanketta.

  Kurtinjärvi on kylän sydän

  Kurtinjärvi on ekologiselta luokitukseltaan hyvässä tilassa. Väestön vähentymisen myötä kalastuspaine järvessä on vähentynyt, jonka seurauksena voi olla kalalajiston vääristyminen. Vähempiarvoisten kalojen runsastuminen vaikuttaa heikentävästi myös veden laatuun ja virkistyskäyttöarvoon.
  Kurtin kylän kalastuskunta jätti kesän 2018 aikana hakemuksen Koillismaan Leader ry:n hankehakuun. Kesän 2018 aikana kylällä jo ehdittiin kunnostaa uimarantaa ja kesällä 2019 toimenpiteet jatkuvat.


  Onnellinen Kurtin kylä -hankkeen avulla aktivoidaan myös vapaa-ajan asukkaita vesien- ja ympäristönhoitoon sekä virkeän kylätoiminnan kehittämiseen kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Hyvässä kunnossa oleva ympäristö nostaa tonttien arvoja ja houkuttelee alueelle uusia asukkaita.

  Teksti ja kuvat:

  Maarit SatomaaLue lisää

   

  Kohteen rahoitus