• proagriaoulu.fi » Ajankohtaista » Uutiset » Onko kyläsi maisemahelmi?
 • Onko kyläsi maisemahelmi?

  16.12.2021

  Haemme kiinnostuneita kyliä mukaan ProAgria Oulun ja Oulun Maa- ja kotitalousnaisten suunnittelemaan maisemanhoidon kehittämishankkeeseen, jonka alustava toiminta-aika on 1.4.202231.10.2024.

  Taivalkosken Jurmunsaaret. Kuva: Kalle Hellström

  Tavoitteena on laatia kokonaisvaltainen maisemanhoidon kehittämissuunnitelma 58 pohjoispohjalaiselle pilottikylälle. Mukaan lähteviltä kyliltä toivotaan kiinnostusta hoitaa kylän keskeisiä maisemakohteita, talkoohenkeä ja halukkuutta yhteistyöhön. Suunnitelma tehdään yhdessä kyläläisten ja alueen toimijoiden kanssa.

  Mukaan valittavilla kylillä pidetään aluksi info ja aloitustyöpaja, jossa kartoitetaan maisemanhoidon tarpeita ja ideoita sekä tehdään työohjelma. Sen jälkeen jalkaudutaan kylälle. Toimintamuotona voi olla esimerkiksi kyläkävely, kunnostustalkoot tai maastotyöpaja. Suunnittelussa voisivat olla apuna Oulun ammattikorkeakoulun luonnonvaraopiskelijat. Hankkeen lopulla pidetään kylissä lopputyöpaja, jossa esitellään tulokset ja sovitaan jatkotoimista.

  Hankkeen tavoitteena on myös löytää uusia maisemanhoitoyrittäjiä kyliltä. Heille järjestetään valmennusta maisemanhoitoyrittäjyyteen liittyvistä teemoista. Myös kylämatkailun ja sopimuslaidunnuksen teemoja nostetaan esille, esimerkkinä paimenlomat.

  Pohjois-Pohjanmaan maisemanhoidon toimijoiden verkoston kehittämistä jatketaan tapaamisten ja yhteydenpidon kautta. Myös perinnebiotooppikohteiden hoidon edistämistä tehdään neuvonnan ja tiedotuksen avulla. Tavoitteena on jakaa tietoa vuonna 2023 alkavan uuden EU-rahoituskauden tukimahdollisuuksista.

  Hankkeelle haetaan rahoitusta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta  ja Maaseuturahastosta tammikuun 2022 haussa.

  Ilmoita oma kyläsi mukaan!

  Ilmoita kyläsi hankkeeseen 2.1.2022 mennessä!

  Ilmoittautumiset ja lisätiedot:

  Kalle HellströmLue lisää

  kalle.hellstrom@maajakotitalousnaiset,
  puh. 043 825 5253


  Perinnebiotooppien hoitoa on edistänyt myös vuonna 2019 alkanut Pohjoisen maisemahelmet -hanke.