Yhteystiedot sivulle >

• YmpäristöAgro-hanke
Taimi Mahosenaho
040 551 7807

• Maiseman- ja luonnonhoito, erityistuet
Maarit Satomaa
040 566 7924

• Eläinten hyvinvointi
Virpi Huotari
0400 786 933

• Luonnonmukainen tuotanto
Anna-Leena Vierimaa
0400138733                                                                                                                                                                                Olli Olli Valtonen
040 735 5519

• Ympäristötuen mukainen viljely
Risto Jokela
0400 285 294

• Lähiruoka
Soila Hiltunen
0400 182 584

• Maatalousmaankäytön uudet näkökulmat
Kartoittaja Mikko Marjomaa 040 5798529

• Tuki-infot
Anna-Leena Vierimaa
0400 138 733

• Maatilan energia
Esko Viitala
Piiriagrologi, energianeuvoja                                                                                                                                             0400 286033

• Lammastalous ympäristönhoitajana
Heini Rautiola, lammasneuvoja
045 6578708

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@proagria.fi

Öljykasvit -rypsi ja rapsi

Öljykasvien siemeniä puristamalla saadaan valmistettua kasviöljyä. Kasviöljyä voidaan käyttää lämpökattilassa öljyn korvikkeena, mutta säätötoimenpiteitä on kuitenkin tehtävä. Prosessoimalla rypsiä tai rapsia voidaan valmistaa biodieseliä (RME, rypsimetyyliesteri). Biodieseliä voidaan käyttää traktoreissa ja henkilöautoissa yhdessä fossiilisen dieselin kanssa.  Biodieselin valmistuksessa syntyy myös puristejätettä, jota voidaan hyödyntää eläinten valkuaisrehuna. (Motiva 2011)

Rapsin ja rypsin olkimassaa voidaan myös hyödyntää energialähteenä. Keskimäärin hehtaarilta olkea syntyy vajaat 2000 kiloa. Olkimassan käyttö energialähteenä on kuitenkin jäänyt vähäiseksi. (Motiva 2011)