Yleisötilaisuus Ohtuanojan alaosan maanomistajille

Siikajoki, 30.06.2022

klo 12–14, Ruukin luonto- ja hevoskeskus, Sammalkankaantie 280

Siikajokeen laskevan Ohtuanojan alaosalla käynnistyneen vesienhoidon ja -hallinnan yleissuunnittelun tavoitteena on paikantaa valuma-alueelta mahdollisia vesienhoitorakenteiden paikkoja ja nostaa esiin maatalousalueiden vesienhallintaan liittyviä toimenpiteitä, jotka pienentäisivät vesistökuormitusriskejä ja parantaisivat peltojen tuottokykyä.

Yleisötilaisuudessa kerrotaan suunnittelutyöstä ja kerätään alueen maanomistajilta sekä maa- ja metsätaloustoimijoilta tietoa Ohtuanojan alaosalla sijaitsevista

  • tiedossa olevista, aiemmin toteutetuista tai suunnitelluista vesienhoitorakenteista
  • mahdollisista vesienhoitorakenteiden paikoista

Vesiensuojelurakenteilla tarkoitetaan kosteikkoja, putkipatoja, laskeutusaltaita, pintavalutuskenttiä sekä muita vastaavia rakenteita, jotka hidastavat veden virtausta ja pidättävät veden mukana kulkeutuvaa kiintoainetta ja ravinteita.

Ohjelma:

12.00 Kahvitarjoilu
12.15 Tervetuloa, Riina Rahkila, ProAgria Oulu, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset
12.20 Ohtuanojan vesienhoidon ja -hallinnan yleissuunnittelun tausta, Maarit Satomaa, ProAgria Oulu, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset
12.40 Suunnittelutyön lähtökohdat ja alueen ominaispiirteet, Ramboll
13.10 Tarpeet ja mahdolliset kohteet kartoille
13.45 Miten suunnittelutyö etenee, Ramboll
14.00 Tilaisuus päättyy

Tilaisuuden järjestää ProAgria Oulun / Oulun Maa- ja kotitalousnaisten hallinnoima Ympäristöviisas viljelijä -hanke.

Lisätietoa

Maarit SatomaaLue lisää

maarit.satomaa@maajakotitalousnaiset.fi
040 566 7924

elina.heikkala@ramboll.fi
040 357 5521

Ympäristöviisasta
viljelyä
Lue lisää