Ohtuanojan alaosan vesienhoidon ja -hallinnan suunnitelman esittelytilaisuus

Siikajoki, 07.11.2022

klo 13.30-15.30, Ravintola Kreivin Aika, Ahlströmintie 1 D, Ruukki

Siikajokeen laskevan Ohtuanojan alaosalla käynnistyi vesienhoidon ja -hallinnan yleissuunnittelu kesäkuussa 2022.  Tavoitteena oli paikantaa valuma-alueelta mahdollisia vesienhoitorakenteiden paikkoja ja nostaa esiin maatalousalueiden vesienhallintaan liittyviä toimenpiteitä, jotka pienentäisivät vesistökuormitusriskejä ja parantaisivat peltojen tuottokykyä.

Yleisötilaisuudessa kerrotaan valmistuneesta suunnitelmasta ja tiedotetaan kohteiden rahoitusmahdollisuuksista.

Vesiensuojelurakenteilla tarkoitetaan kosteikkoja, putkipatoja, laskeutusaltaita, pintavalutuskenttiä sekä muita vastaavia rakenteita, jotka hidastavat veden virtausta ja pidättävät veden mukana kulkeutuvaa kiintoainetta ja ravinteita.

Ohjelma:

13.30 Kahvitarjoilu
13.45 Tervetuloa, Riina Rahkila, ProAgria Oulu, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset
14.00 Suunnittelutyön esittely + karttatarkastelut, Elina Hekkala, Ramboll
15.00 Rahoitusmahdollisuudet vesienhallinnan kohteille, Maarit Satomaa, ProAgria Oulu, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset
15.30 Tilaisuus päättyy

Tilaisuuden järjestää ProAgria Oulun / Oulun Maa- ja kotitalousnaisten hallinnoima Ympäristöviisas viljelijä -hanke.

Lisätietoa

Maarit SatomaaLue lisää

maarit.satomaa@maajakotitalousnaiset.fi
040 566 7924

elina.heikkala@ramboll.fi
040 357 5521

Ympäristöviisasta
viljelyä
Lue lisää