Yhteystiedot sivulle >

• YmpäristöAgro-hanke
Taimi Mahosenaho
040 551 7807

• Maiseman- ja luonnonhoito, erityistuet
Maarit Satomaa
040 566 7924

• Eläinten hyvinvointi
Virpi Huotari
0400 786 933

• Luonnonmukainen tuotanto
Anna-Leena Vierimaa
0400138733                                                                                                                                                                                Olli Olli Valtonen
040 735 5519

• Ympäristötuen mukainen viljely
Risto Jokela
0400 285 294

• Lähiruoka
Soila Hiltunen
0400 182 584

• Maatalousmaankäytön uudet näkökulmat
Kartoittaja Mikko Marjomaa 040 5798529

• Tuki-infot
Anna-Leena Vierimaa
0400 138 733

• Maatilan energia
Esko Viitala
Piiriagrologi, energianeuvoja                                                                                                                                             0400 286033

• Lammastalous ympäristönhoitajana
Heini Rautiola, lammasneuvoja
045 6578708

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@proagria.fi

Nurmen viljely ympäristö huomioiden

Tiheäkasvuinen nurmipeite on ympäristölle hyödyksi estäen ravinteiden ja kiintoaineksen valumista ympäristöön. Kun lannoitus on sopivalla tasolla, kasvu on optimaalinen ja ravinteet poistuvat sadon mukana eivätkä huuhtoudu. Tärkeintä on kuitenkin huolehtia maan kasvukunnosta ja tehdä havaintoja kasvukaudella.

Alla havaintoja nurmien kasvustoista eri vuosilta ja keinoja sekä vinkkejä nurmien kasvuun. 

Havaintoja_nurmien_kasvusta.2012.pdf

Nurmipeltojen_havainnointia.2013.pdf

Nurmien havainnointia.2014.pdf

Keinoja nurmen kasvuun:

Keinoja_nurmen_kasvuun.2012.pdf

Nurmipeltojen vinkkejä:

Nurmipeltojen_havainnointia_ja_vinkkeja_kesalla_2013.pdf

Kuusi tapaa tihentää nurmet:

Kuusi_tapaa_tihentaa_nurmet.pdf (elokuu 2013)