Nurmen viljely ympäristö huomioiden

Tiheäkasvuinen nurmipeite on ympäristölle hyödyksi estäen ravinteiden ja kiintoaineksen valumista ympäristöön. Kun lannoitus on sopivalla tasolla, kasvu on optimaalinen ja ravinteet poistuvat sadon mukana eivätkä huuhtoudu. Tärkeintä on kuitenkin huolehtia maan kasvukunnosta ja tehdä havaintoja kasvukaudella.

Alla havaintoja nurmien kasvustoista eri vuosilta ja keinoja sekä vinkkejä nurmien kasvuun.

Havaintoja_nurmien_kasvusta.2012.pdf

Nurmipeltojen_havainnointia.2013.pdf

Nurmien havainnointia.2014.pdf

Keinoja nurmen kasvuun:

Keinoja_nurmen_kasvuun.2012.pdf

Nurmipeltojen vinkkejä:

Nurmipeltojen_havainnointia_ja_vinkkeja_kesalla_2013.pdf

Kuusi tapaa tihentää nurmet:

Kuusi_tapaa_tihentaa_nurmet.pdf (elokuu 2013)