• proagriaoulu.fi » NorsuBiomassa
 • Vihermassasta mahdollisuuksia biokaasutuotantoon

  Hankkeen loppuraportti

  Jahotec Oy:n tuottama materiaali

  Nouseva Rannikkoseutu Leaderin ja NorsuBiomassa-hankkeen alueella on mahdollisuuksia ja tarvetta kehittää bioenergian tuotantoa, jossa monivaikutteinen biokaasu on tärkeä vaihtoehto. Alueelta löytyy myös ympäristönhoitokohteita, joista vihermassa olisi poistettava tietyiltä maa- ja vesialueilta rehevöittämästä ympäristöä.

  Tässä hankkeessa ei kartoiteta muita biomassoja, kuin ympäristönhoidollisia nurmimaisia alueita tai vesistöihin liittyviä vihermassoja. Tässä hankkeessa ei kartoiteta esimerkiksi yhdyskuntien tai yritysten biojätteitä eikä lannan määrää. Yllä olevat kuitenkin huomioidaan työn yhteydessä, sikäli kun niistä on löydettävissä olemassa olevaa tietoa. Hankkeessa ei kartoiteta puuenergiaa.

  Hankealueella toimii jo nyt biokaasulaitos kuljetusketjuineen. Siellä on myös biokaasun tuotannosta kiinnostuneita maatiloja sekä yritystoimintaa ja konekantaa, joita voisi hyödyntää vihermassan korjuussa. Koottu tieto laitetaan lopuksi internettiin, jolloin se on kaikkien halukkaiden hyödynnettävissä.

  Nouseva Rannikkoseutu Leaderin alueeseen kuuluvat Liminka, Lumijoki, Tyrnävä, Siikajoki, Hailuoto, Raahe, Pyhäjoki.

  Ympäristönhoitoa ja biokaasun tuotantoa

  NorsuBiomassa-hanke selvittää ja hankkii tietoa yritysten ja ympäristönhoidon käyttöön. Näkökulmana ovat hankealueen tarpeet ja mahdollisuudet.

  Yhdessä alueen toimijoiden kanssa kartoitetaan
  • biokaasuksi soveltuvia vihermassakohteita
  • keruun ja ympäristönhoidon yhdistämistä sekä siihen liittyviä seikkoja
  • biokaasun tuotannosta kiinnostuneita maatiloja.

  Biokaasun raaka-aineena voi olla biomassa eli kaikki kasvavasta vihreästä kasvillisuudesta peräisin oleva aines. Vihermassalle on tarvetta, sillä karjanlanta ei yksinään tuo tarpeeksi volyymia biokaasun tuotantoon.

  Esimerkkejä ympäristönhoidollisesta kerättävästä biomassasta ovat erilaiset niittymäiset alueet, ranta-alueet, vesistöstä poistettava kasvusto, tienvarret, kuntien viher- ja ulkoilualueet, kylämaiseman hoidettavat joutoalueet ja maatalouden tukijärjestelmiin liittyvät ympäristönhoidolliset alueet.

  Tietoa ja selvityksiä alueen tarpeisiin

  Hanketyön tuloksena syntyy tietoa, joka soveltuu olemassa olevien ja mahdollisten tulevien biokaasulaitosten käyttöön sekä tukee alueen ympäristönhoidon mahdollisuuksia ja kustannustehokkuutta. Tämä selvitys edistää osaltaan myös Suomen ja oman alueen biotalousstrategiaa.

  Ympäristönhoidon ja bioenergian tuotannon lisäksi biokaasun monivaikutteisuutta lisää se, että tuotannossa syntyy myös lannoitteeksi ja maanparannukseen sopivaa sivutuotetta.

   

   

   

  Hankefaktat

  Hallinnoija
  ProAgria Oulu

  Toteuttajat
  ProAgria Oulu, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset, Jahotec Oy

  Toiminta-alue
  Nouseva Rannikkoseutu Leaderin alue: Liminka, Lumijoki, Tyrnävä, Siikajoki, Hailuoto, Raahe, Pyhäjoki

  Aikataulu
  Päätoiminta-aika vuosi 2017

  Hanketyyppi
  Elinkeinollinen yhteistyöhanke

  Rahoitus
  Nouseva Rannikkoseutu Leader ja Euroopan maaseuturahasto