• proagriaoulu.fi » Hankkeet » Päättyneet hankkeet » Mikä muuttuu 2015? » Mikä muuttuu 2015 -hanke: Nitraattiasetus -mitä saa syksyllä tehdä?

 • Yhteystiedot sivulle >

  • YmpäristöAgro-hanke
  Taimi Mahosenaho
  040 551 7807

  • Maiseman- ja luonnonhoito, erityistuet
  Maarit Satomaa
  040 566 7924

  • Eläinten hyvinvointi
  Virpi Huotari
  0400 786 933

  • Luonnonmukainen tuotanto
  Anna-Leena Vierimaa
  0400138733                                                                                                                                                                                Olli Olli Valtonen
  040 735 5519

  • Ympäristötuen mukainen viljely
  Risto Jokela
  0400 285 294

  • Lähiruoka
  Soila Hiltunen
  0400 182 584

  • Maatalousmaankäytön uudet näkökulmat
  Kartoittaja Mikko Marjomaa 040 5798529

  • Tuki-infot
  Anna-Leena Vierimaa
  0400 138 733

  • Maatilan energia
  Esko Viitala
  Piiriagrologi, energianeuvoja                                                                                                                                             0400 286033

  • Lammastalous ympäristönhoitajana
  Heini Rautiola, lammasneuvoja
  045 6578708

  Sähköpostit: etunimi.sukunimi@proagria.fi

  Mikä muuttuu 2015 -hanke:Nitraattiasetus -mitä saa syksyllä tehdä

  29.09.2015

  Syksy 2015 tiedotteita

  Nitraattiasetus

  Nitraattiasetus muuttui 2015, ja siihen tuli useita muutoksia aiempaan asetukseen verrattuna. Tiedotteessa on tuotu esille syksyllä huomioitavia asioita, erityisesti lannan käytössä.

  Kokonaisuudessaa nitraattiasetus tai koko nimeltään Valtioneuvoston asetus  eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta löytyy täältä:

  https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141250

  Tiedotteessa on tuotu nitraattiasetuksesta seuraavia asioita:

  • Nitraattiasetus, kenen pitää noudattaa
  • Lannan varastointi aumassa
  • Lannan levitys syksyllä, milloin saa levittää ja paljonko lantaa saa levittää

  Lue tarkemmin oheisesta liitteestä:

  Nitraattiasetus_tiedote_2015.pdf

   

   

  Muita syyskuun tiedotteita  www.ymparistoagro.fi -> tiedotteet

  Tietokantavirhe: Table 'proagria_proagria.hp_sivut' doesn't exist