• proagriaoulu.fi » Oulun Maa- ja kotitalousnaiset » MKN Maisema » Kampanjat » Niittyheinä ja kissankello
 • Niittyheinä ja kissankello

  Oulun Maa- ja kotitalousnaisten Niittyheinä ja kissankello -kampanjan 2018 tavoitteena oli herättää asukkaita ja yhteisöjä vaalimaan pienialaisia niittymäisiä kohteita osana pohjoispohjalaista maaseudun kulttuurimaisemaa ja levittää aiheeseen liittyvää tietoa.

   

  Otteita kampanjan kohteista ja tapahtumista 2018 (pdf)

  Otteita esimerkkikohteista ja tiivistelmä kampanjan tuloksista

  Kampanjointi liittyi  kulttuuriperinnön eurooppalaiseen teemavuoteen 2018, jonka aiheena oli ”Kun mennyt kohtaa tulevan”. Hankkeen toiminta sai Museovirastolta kulttuuriperintövuoteen tarkoitettua valtionavustusta.

  Kampanja kiinnittää huomiota pienialaisiin kohteisiin, jotka eivät ole soveliaita muihin tukijärjestelmiin, mutta ovat merkityksellisiä. Esimerkkikohteita voivat olla paikallisten museoiden ja kylätalojen ympäristöt tai kylämaisemassa näkyvät kohteet, joissa talkootyö olisi mahdollinen.

  Kampanja nostaa esille inventoinneissa arvokkaaksi luokiteltuja maisema-alueita sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita ja perinnebiotooppeja.

  • Maatalouden toimintatapojen muututtua on perinnebiotooppien määrä maatiloilla laskenut. Nyt on löydettävä korvaavia niittymäisiä alueita hoidon piiriin eri tavoin. Näitä voivat olla muun muassa kylien ja maaseututaajamien tai julkisten kohteiden ja kulttuuriympäristöjen läheisyydessä olevat niittymäiset alueet.
  • Perinnebiotoopit ovat ovat perinteisten maankäyttötapojen, pääasiassa niiton, laidunnuksen ja lehdestyksen muovaamia ja ylläpitämiä alueita: niittyjä, ketoja, ahoja, hakamaita ja erilaisia luonnonlaitumia.

  Niittyheinä ja kissankello -hanke kertoo muun muassa:

  • Miten tunnistat niittymäisinä hoidettaviksi sopivia kohteita?
  • Mitkä kasvilajit ovat toivottavia, mitkä poistettavia?
  • Miten niittyjä tulisi hoitaa käytännössä – ohjeita käynnistyviin talkookohteisiin.
  • Hoitamattomilla niityillä heinät ja suurruohot valtaavat kasvutilan matalilta niittykasveilta.
  • Kun ravinteisuus lisääntyy, lajisto yksipuolistuu. Hoitokeinoja ovat niitto ja niittojätteen poisto eli kasvimassan vähentäminen tai maisemalaidunnus pienellä eläintiheydellä. Monesti tarvitaan kuitenkin ensin alueen raivaus puustosta ja pensaista.

  Kampanjointitiedotus kohdistui Pohjois-Pohjanmaan kuntiin, joista valittiin neuvonnalliset esimerkkikohteet 2018.

  Kampanjoinnin yhteydessä tiedotamme kulttuuriperinnön eurooppalaisesta teemavuodesta 2018.

  Ohjeita niittyjen hoitoon luettavissa täällä. Tulostettava versio löytyy täältä.

  Esimerkkejä niittyjen hoidosta: Siikajokilaakson perinnemaisemia

  Tiedote - Niittyheinä ja kissankello (pdf)

  Tiedote - Ohjeita niittyjen hoitoon (pdf)

  Ohjeita niittyjen hoitoon, tulostettava (pdf)

  Kampanjassa mukana olevia kohteita ja tapahtumia (pdf)

  Tapahtumamainoksia

  Tiedote - Kampanja mukana Livon kesäpäivillä ja Taipaleenharjun kyläpäivillä (pdf)

  Tiedote - Kampanja mukana Pulkkilassa, Piippolassa ja Haapavedellä (pdf)

  Tiedote Maisemaniittykampanja ja Oulun Seudun BiotalousLeader esittäytyvät Viskaalin pienellä lähiruokatorilla Muhoksella 31.8.2018 (pdf)

  Tiedote Niittyheinä ja kissankello sekä BiotalousLeader-kiertue mukana Utajärven Osta tilalta -päivässä 15.9.2018 (pdf)


  Ilmoittaudu vuoden 2018 Kissankello ja niittyheinä -kampanjaan Pohjois-Pohjanmaalla

  Taimi MahosenahoLue lisää

  • Kokoamme yhteenvedon tapahtumista ja toimitamme tietopaketin kaikille ilmoittautuneille.
  • Valitsemme ilmoittautuneiden joukosta neuvonnalliset esimerkkikohteet.
  • Pyydämme mukaan paikallisia tiedotuskanavia.
  • Osalle halukkaista kylistä tai yhdistyksistä pidämme neuvontatapahtuman.
  Käytännön ohjeita
  • Ilmoittaudu mukaan.
  • Sovi yhteistyöstä eri osapuolien kanssa.
  • Huolehdi talkoovakuutus.
  • Sovi talkoiden vetäjä ja kahvitus.
  • Etsi mahdollinen sponsori.