• proagriaoulu.fi » Ajankohtaista » Koulutukset ja tapahtumat » Niittyheinä- ja kissankello sekä Vieraslaji -kampanjoiden esittely
 • Niittyheinä- ja kissankello sekä Vieraslaji -kampanjoiden esittely Vepsän kylän iltakahvitilaisuudessa

  Oulu, 18.05.2018

  Klo 18.00, Vepsän koulu, Kokontie 26. (Yli-Kiiminki, Oulu)

  Esittelijänä Taimi Mahosenaho, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset.

  ·         Miten ja miksi niittyjä tulisi hoitaa käytännössä

  ·         Asiaa puutarhoista luontoon leviävien vieraslajien torjunnasta

   

   

  Lisätietoa:

  Niittyheinä ja kissankello- kampanja

  Oulun Maa- ja kotitalousnaisten Niittyheinä ja kissankello -kampanjan tavoitteena on herättää asukkaita ja yhteisöjä vaalimaan pienialaisia niittymäisiä kohteita osana pohjoispohjalaista maaseudun kulttuurimaisemaa ja levittää aiheeseen liittyvää tietoa.
  Kampanja kiinnittää huomiota pienialaisiin kohteisiin, jotka eivät ole soveliaita muihin tukijärjestelmiin, mutta ovat merkityksellisiä. Esimerkkikohteita voivat olla paikallisten museoiden ja kylätalojen ympäristöt tai kylämaisemassa näkyvät kohteet, joissa talkootyö olisi mahdollinen.

     Kampanja nostaa esille inventoinneissa arvokkaaksi luokiteltuja maisema-alueita sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita ja perinnebiotooppeja.
  •         Maatalouden toimintatapojen muututtua on perinnebiotooppien määrä maatiloilla laskenut. Nyt on löydettävä korvaavia niittymäisiä alueita hoidon piiriin eri tavoin. Näitä voivat olla muun muassa kylien ja maaseututaajamien tai julkisten kohteiden ja kulttuuriympäristöjen läheisyydessä olevat niittymäiset alueet.
  •         Perinnebiotoopit ovat ovat perinteisten maankäyttötapojen, pääasiassa niiton, laidunnuksen ja lehdestyksen muovaamia ja ylläpitämiä alueita: niittyjä, ketoja, ahoja, hakamaita ja erilaisia luonnonlaitumia.

     Niittyheinä ja kissankello -hanke kertoo muun muassa:
  •         Miten tunnistat niittymäisinä hoidettaviksi sopivia kohteita?
  •         Mitkä kasvilajit ovat toivottavia, mitkä poistettavia?
  •         Miten niittyjä tulisi hoitaa käytännössä – ohjeita käynnistyviin talkookohteisiin.
  •         Hoitamattomilla niityillä heinät ja suurruohot valtaavat kasvutilan matalilta niittykasveilta.
  •         Kun ravinteisuus lisääntyy, lajisto yksipuolistuu. Hoitokeinoja ovat niitto ja niittojätteen poisto eli kasvimassan vähentäminen tai maisemalaidunnus pienellä eläintiheydellä. Monesti tarvitaan kuitenkin ensin alueen raivaus puustosta ja pensaista.

  Kampanjointitiedotus kohdistuu Pohjois-Pohjanmaan kuntiin, joista valitaan neuvonnalliset esimerkkikohteet 1.3.2018-30.7.2019. Kampanjoinnin yhteydessä tiedotamme kulttuuriperinnön eurooppalaisesta teemavuodesta 2018.

  TÄÄLLÄ tarkemmin molemmat kampanjat:
  www.proagriaoulu.fi/fi/niittyheina-ja-kissankello/
  www.proagriaoulu.fi/fi/vieraslajitalkoot/

  Lisätiedot: