• proagriaoulu.fi » Ajankohtaista » Koulutukset ja tapahtumat » Niittyheinä ja kissankello -kampanja ja BiotalousLeader-kiertue Viskaalin pienellä lähiruokatorilla
 • Niittyheinä ja kissankello -kampanja ja BiotalousLeader-kiertue Viskaalin pienellä lähiruokatorilla

  Muhos, 31.08.2018

  Klo 12-16, Viskaalin mäki

  Maisemaniittyjen hoito ja hyvät biotalouden yritysesimerkit esiin

  Viskaalin pienellä lähiruokatorilla pe 31.8. klo 12-16 mukana myös ProAgria Oulun ja Oulun maa- ja kotitalousnaisten Niittyheinä ja kissankello kampanjan sekä Oulun Seudun BiotalousLeader-kiertueen infoteltta.

  Pieni lähiruokatori on osa Muhoksella to 30.8. - su 2.9.2018 järjestettäviä Koivu ja tähti -päiviä. Lisätietoja Koivu ja tähti -päivien ohjelmasta täällä.

  BiotalousLeaderin pisteellä asiaa lähiruokaan ja Osta tilalta -päivään liittyen

  Lähiruoka on oleellinen osa biotaloutta. Lähiruokaa tuottamalla ja hyödyntämällä tuetaan alueen elinkeinoja, paikallistuotantoa ja ruokakulttuuria. Alueellisia elintarvikkeita hyödyntävä paikallisen ruoan tuotanto on osa biotaloutta. Biotalouteen kuuluvat myös lähiruoan paikallinen jatkojalostus ja vaihtoehtoisten jakelukanavien hyödyntäminen, kuten REKO-renkaat sekä tilojen suoramyynti. Pisteellämme asiaa lisäksi 15.9. pidettävään Osta tilalta -päivään liittyen. Valtakunnallinen päivä kannustaa tiloja pitämään avoimien ovien päivää tai järjestämään yhdessä esimerkiksi lähiruokatorin. Lisätietoa pisteeltämme tai ostatilalta.fi/.

  Mukaan Niittyheinä ja kissankello kampanjaan
  Oulun Maa- ja kotitalousnaisten Niittyheinä ja kissankello –kampanjan tavoitteena on herättää asukkaita ja yhteisöjä vaalimaan pienialaisia niittymäisiä kohteita osana pohjoispohjalaista maaseudun kulttuurimaisemaa ja levittää aiheeseen liittyvää tietoa.

  Kampanja kiinnittää huomiota pienialaisiin kohteisiin, jotka eivät ole soveliaita muihin tukijärjestelmiin, mutta ovat merkityksellisiä. Esimerkkikohteita voivat olla paikallisten museoiden ja kylätalojen ympäristöt tai kylämaisemassa näkyvät kohteet, joissa talkootyö olisi mahdollinen.  Perinteiset työtavat kuten viikateniitto ja seivästys nostetaan esille osana niittyperinnettä.

  Mukaan europpalaiseseen kulttuuriperintövuoteen
  Kampanjointi liittyy myös kulttuuriperinnön eurooppalaiseen teemavuoteen 2018. Sen  aiheena on  ”Kun mennyt kohtaa tulevan”.  Osallistujia on ympäri eurooppaa ja aiheita monia.  Ilmoittautumalla ja osallistumalla Niittyheinä ja kissankello kampanjaan, kyläläiset pääsevät myös osaksi tätä teemavuotta. Tässä kohteessa ja kampanjassa halutaan nostaa esille niittykulttuurin ja maaseutumaiseman vaalimista osana yhteistä kulttuuriperintöämme. ​​​​​​

  Hoidettua maisemaa
  Kylän asuttuna pysyminen turvaa myös kulttuurimaisemaa. Useimmiten niittykasveja löytyy perinteisiltä asuinpaikoilta avoimina pysyneiltä alueilta, joita on aiemmin laidunnettu tai niitetty, mutta joita ei ole muokattu tai lannoitettu.   Niittymäisiä kohtia löytyy myös teiden varsilta ja pihapiirien reuna-alueilta.   Hoidossa on tärkeää pitää ei toivotut liian agressiiviset lajit kurissa, etteivät ne valloita tilaa pienemmiltä niittykasveilta.

  Kampanja nostaa esille inventoinneissa arvokkaaksi luokiteltuja maisema-alueita sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita ja perinnebiotooppeja.

  • Maatalouden toimintatapojen muututtua on perinnebiotooppien määrä maatiloilla laskenut. Nyt on löydettävä korvaavia niittymäisiä alueita hoidon piiriin eri tavoin. Näitä voivat olla muun muassa kylien ja maaseututaajamien tai julkisten kohteiden ja kulttuuriympäristöjen läheisyydessä olevat niittymäiset alueet.
  • Perinnebiotoopit ovat ovat perinteisten maankäyttötapojen, pääasiassa niiton, laidunnuksen ja lehdestyksen muovaamia ja ylläpitämiä alueita: niittyjä, ketoja, ahoja, hakamaita ja erilaisia luonnonlaitumia.

  Niittyheinä ja kissankello -hanke kertoo muun muassa:

  • Miten tunnistat niittymäisinä hoidettaviksi sopivia kohteita?
  • Mitkä kasvilajit ovat toivottavia, mitkä poistettavia?
  • Miten niittyjä tulisi hoitaa käytännössä – ohjeita käynnistyviin talkookohteisiin.
  • Hoitamattomilla niityillä heinät ja suurruohot valtaavat kasvutilan matalilta niittykasveilta.
  • Kun ravinteisuus lisääntyy, lajisto yksipuolistuu. Hoitokeinoja ovat niitto ja niittojätteen poisto eli kasvimassan vähentäminen tai maisemalaidunnus pienellä eläintiheydellä. Monesti tarvitaan kuitenkin ensin alueen raivaus puustosta ja pensaista.

  Tervetuloa ilmoittautumaan mukaan kampanjaan Pohjois-Pohjanmaan alueella heinäkuun aikana.

  Lisätietoja:
  Taimi Mahosenaho, Maisema- ja ympäristöasiantuntija
  puh 040-5517807, taimi.mahosenaho@maajakotitalousnaiset.fi