Neuvo-palvelut

Neuvo-palvelut maatiloille jatkuvat ohjelmakaudella 2023–2027. Neuvo-rahan tilakohtainen kiintiö on nyt 10 000 euroa.

MKN-asiantuntijoilta voit tilata neuvontaa seuraaviin neuvontaosioihin:

Maatilojen muutoskestävyys ja kilpailukyvyn parantaminen

Muutoskestävyys ja kilpailukyvyn parantaminen neuvontaosion avulla tilalla voidaan edistää liiketoimintaosaamista, talouden suunnittelua ja johtamista sekä suunnitella tuotannon tehostamista ja muutoksia tai investointeja työympäristön, kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantamiseksi. Neuvonta voi koskea huoltovarmuutta, riskien hallintaa tai työnantajana toimimista, maatilayrittäjän hyvinvointia ja jaksamista sekä yhteistyötaitoja, maatalousteknologiaa, tilusjärjestelyjä tai markkinointia.

Vesiensuojelu

Vesiensuojelun neuvontaosion avulla tilalla voidaan toteuttaa kosteikkoinvestointeihin ja niiden toteuttamiseen liittyvää suunnittelua, kosteikon hoitosuunnitelmia, suunnitella luonnonmukaista vesienhallintaa, tehdä ravinnetaselaskelmia ja arvioida tilakohtaista kuormitusta tai suunnitella vesitalouteen liittyvien investointien toteutusta.

Luonnon monimuotoisuus

Luonnon monimuotoisuus neuvontaosion avulla tilalla voidaan suunnitella luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojeluun ja maatalousympäristön linnuston edistämiseen liittyviä toimia, tunnistaa monimuotoisuutta edistäviä kohteita ja käytäntöjä, suunnitella ja kartoittaa monimuotoisuuskasveja (pölyttäjä-, maisema-, riista-, niitty- ja peltolintukasvit) sekä luonnonhoitonurmia, hillitä vieraslajeja, suunnitella ja seurata monimuotoisuuskosteikon tai perinnebiotooppien ja luonnonlaitumien hoitoa sekä laatia suunnitelmat maiseman ja luonnon monimuotoisuuden edistämistä koskevaa ympäristösopimusta varten.

Varaa Neuvo-käynti hyvissä ajoin Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin alueelle:

Tuula Kokko, 040 864 4946, tuula.kokko@maajakotitalousnaiset.fi (maatilojen muutoskestävyys, kilpailukyvyn parantaminen)

Heini Iinatti, 040 555 1674, heini.iinatti@maajakotitalousnaiset.fi (maatilojen muutoskestävyys, kilpailukyvyn parantaminen)

Kalle Hellström, 043 825 5253, kalle.hellstrom@maajakotitalousnaiset.fi (luonnon monimuotoisuus)

Taru Koskinen, 041 731 0368, taru.koskinen@maajakotitalousnaiset.fi (luonnon monimuotoisuus, vesiensuojelu)

Maarit Satomaa, 040 566 7924, maarit.satomaa@maajakotitalousnaiset.fi (luonnon monimuotoisuus, vesiensuojelu)

Riina Rahkila, 045 657 871, riina.rahkila@maajakotitalousnaiset.fi (vesiensuojelu)

Lue lisää maisemapalveluistamme valtakunnallisilta Maa- ja kotitalousnaisten kotisivuilta!