Muut Vuoden maisemateko -kilpailuun osallistuneet ehdotukset

Kaikki maisematekoehdotukset toivat esille omalla tavallaan maaseudun kulttuuriperinnön vaalimisen tärkeyttä ja moninaisuutta. Kaikki ehdotukset palkitaan kunniakirjoin marraskuussa.

Rantsilan Osuusmeijerin kunnostus, Siikalatva

Kolme rantsilalaista pariskuntaa kunnosti vuonna 1922 rakennetun osuusmeijerin kokous-, juhla- ja näyttelytiloiksi sekä majoitus- ja harrastetiloiksi. Meijeritoiminta loppui 1992 ja sen jälkeen rakennus toimi parikymmentä vuotta myllykäytössä. Uudet omistajat ovat maalanneet, entisöineet ikkunoita ja korjanneet kattoa. Ympäristöä on myös siistitty.

Meijerin kunnostus on parantanut kyläkuvaa ja aktivoinut kylän toimintaa. Rakennuksessa on pidetty erilaisia tapahtumia, muun muassa viime kesänä ”Kuin vanhanajan maatalousnäyttely” ja lähiruokatapahtuma.

Rantsilalaisten kunnostushanke on hieno kulttuuriteko. Meijereitä on Pohjois-Suomessa kunnostettu vähän, koska niille voi olla haastavaa löytää jatkokäyttöä. Arviointiraadin mielestä on myös arvokasta, että Rantsilan kylällä keskeisellä paikalla oleva rapistuva rakennus on saatu kuntoon.

Hakijat: Sinikka ja Kari Lehtosaari, Sinikka ja Keijo Vähä ja Sinikka ja Kari Junttila  

Aittojärven Mikkolan kivikautinen veistetty puu, Pudasjärvi

Pudasjärven Aittojärven rannalla mökkeilevä Aimo Sutinen löysi ojankaivuun yhteydessä suosta neljä metriä pitkän veistetyn kelon. Puu oli metrisen turvekerroksen alla, joten Sutinen arveli sen olevan vanhaa perua.

Maakuntamuseon arkeologi Mika Sarkkinen tutki rungon ja päätteli, että sitä oli työstetty kivikirveellä 50 sentin matkalla. Radiohiiliajoituksella selvisi, että puu on noin 5 700 vuotta vanha. Sutinen otti tänä vuonna yhteyttä Eija Taavitsaiseen, joka on koonnut kylän historiaa. Hän vinkkasi löydöstä paikallislehdelle, joka teki aiheesta jutun syyskuussa.

Iijoen vesireitin varrella olevalla Aittojärvellä on asuttu jo kivikaudella ja alueelta on löydetty aiemminkin merkkejä kivikauden loppuvaiheen asutuksesta. Näitä löytöjä voisi mahdollisesti hyödyntää paikallisessa matkailussa.

Hakijat: Eija Taavitsainen sekä Aimo ja Marja-Leena Sutinen

Käylän lottamuistomerkki, Kuusamo

Kuusamon Käylän rajaseutukirkon luona paljastettiin 27.8. lottamuistomerkki, jolla kunnioitetaan alueella sodan aikana toimineiden lottien työtä. Muistomerkin paikka sopii hyvin Käylän kirkon viereen, sillä lähistöllä Käylänkosken rannalla sijaitsi jatkosodan aikana kaatuneiden evakuointikeskus, jossa myös lotat työskentelivät valmistelemassa kaatuneita viimeiselle matkalle kotipitäjiensä multiin.

Kuusamossa lottia työskenteli myös haavoittuneiden sidontapaikalla Tiermaksen kylällä, ilmavalvonta- ja puhelinkeskuksessa Ollilanharjulla sekä Paanajärvellä lottakoulutus- ja muonitustehtävissä. Muistomerkkihanke synnytti yhteisöllisyyttä paikkakunnalla ja apua tarjosivat useat yritykset ja tahot ilman korvausta.

Arviointiraadin mielestä on hienoa, että paikallista historiaa on tuotu esille jälkipolville itsenäisyyden juhlavuonna.

Hakija: Käylän seudun maamiesseura ry

Törmäsen seudun maamiesseuran 80-vuotishistoriikki, Kuusamo

Törmäsen seudun maamiesseura kokosi 80-vuotisen olemassa olonsa kunniaksi historiikin, jonka kirjoitti Jouni Alavuotunki. Historiikissa on kuvattu havainnollisesti maaseudun muutoksia Kuusamon sivukylillä ennen toista maailmansotaa edeltäneestä ajasta nykypäivään.

Alussa seuralla oli tärkeä rooli maanviljelyn uusien innovaatioiden juurruttamisessa maaseutukylille ja elintason parantamisessa. Suuria murroksia kylillä tapahtui 1960-luvulta alkaen, jolloin tuotannon noustessa ja koneellistumisen myötä maalla ei ollut töitä enää kaikille ja väkeä muutti kaupunkeihin ja Ruotsiin. Myöhemmin 1980-luvun puolivälissä seuran vetovastuun ottivat naiset ja toiminta keskittyi mm. kotitalouskursseihin ja virkistystoimintaan.

Muutama vuosi sitten maamiesseura yhdistyi Sossonniemen kyläyhdistyksen kanssa. Seura juhlisti 80-vuotista taivaltaan 9.4.2017. Historiikista tuli raadin mielestä hyvin esille kylän yhteisöllisyys, halu toimia oman kylän puolesta maaseudun muutosten myllerryksessä.

Hakija: Törmäsen seudun maamiesseura ry