Muut Vuoden maisemateko -kilpailuun osallistuneet ehdotukset

Kaikki maisematekoehdotukset toivat esille omalla tavallaan hoidon jatkuvuuden turvaamista maaseudun kulttuuriperintökohteilla. Kaikki ehdotukset tullaan palkitsemaan kunniakirjoin marraskuussa.

Taivalkosken Tyräjärven kunnostus ja vähempiarvoisen kalan hyötykäyttö

Jokijärven kylän kalastuskunta

Tyräjärvi on valtakunnallisesti arvokas maisema-alue ja aktiivista maatalousaluetta. Kunnossa olevilla vesistöillä on suuri merkitys alueen asukkaiden hyvinvoinnille, matkailuelinkeinolle ja myös meriin päätyvän kuormituksen kannalta.

Tyräjärvellä on aloitettu aktiivinen poistokalastus 2018. Kala hyödynnetään osin Kuusamossa kalasäilykkeeksi ja osin rehuna turkistarhalla. Vesienhoitotoimenpiteet vahvistavat myös alueen arvokkaan kulttuurimaiseman säilyvyyttä, kun alueesta tulee houkuttelevampi virkistyskäytön ja kalatalouden näkökulmasta.

ProAgria Oulun hallinnoiman VYYHTI II -hankkeen tiedotusvideossa voi tutustua myös Tyräjärven kunnostushankkeeseen.

Vihannin taajaman maisemanhoito ja virkistyskäytön kehittäminen

Asukasyhdistys Vihannin Rinti ry

Raaheen kuuluvan Vihannin keskustaajaman asukasyhdistys Rinti on perustettu 2005. Se ottaa kantaa erilaisiin asuinympäristön viihtyisyyttä koskeviin asioihin. Yhdistys on toteuttanut erilaisia virkistysrakenteita ja maisemanhoitotöitä.

Yhdistys toteutti vuonna 2010 kivilabyrintti Jatulintarhan täydentämään Vihannin kirkonkylän kulttuurikeskusta. Yhdistys oli aktiivinen myös Vihanninjärven rantaan rakennetun liikuntapuiston toteutuksessa sekä Vihannin kinttupolut -hankkeessa, jossa kylien välisiä vanhoja polkuja on kunnostettu retkeilykäyttöön. Niiden ylläpitämiseksi järjestetään tallaustapahtumia ja talvella on Kuutamohiihto. Yhdistys ylläpitää myös Rintin latua.

Lisäksi tiedotuksessa huomioidaan Niittyheinä ja kissankello -kampanjan 13 maisemanhoitokohdetta.