MKN Maisema

Maiseman- ja luonnonhoidon asiantuntijamme tarjoavat käytännönläheisiä maaseutumaisemien ja vesistöjen hoitoon sekä maaseutuyritysten ympäristön kehittämiseen liittyviä asiantuntija- ja suunnittelupalveluita. Palvelut toteutetaan tiiviissä yhteistyössä tilaajan sekä asukkaiden, yritysten, maatilojen ja muiden sidosryhmien kanssa.

Olemme tukenasi myös monissa vesiympäristön ja vesienhoidon neuvonta- ja suunnitteluprojekteissa. Teemme vesienhoitoon liittyviä palveluita yhteistyössä Oulun Kalatalouskeskuksen kanssa. MKN maisema-asiantuntijat hyödyntävät paikkatieto-osaamistaan monipuolisesti jokapäiväisessä työskentelyssä. Tarjoamme myös asiakkaiden tarpeiden mukaan räätälöityä koulutusta ja viestintää.

Maatiloille tarjoamme vesiensuojeluun ja luonnonmonimuotoisuuteen liittyviä Neuvo-palveluita.

Yhteistyö yritysten, ympäristötoimijoiden, median, yhdistysten ja ympäristöviranomaisten kanssa on tärkeää. Verkostoissa toimiminen ja verkosto-osaaminen ovat osa asiantuntijapalveluitamme. Olemme mukana rakentamassa ja kehittämässä monipuolisesti erilaisia yhteistyöverkostoja. Maa- ja kotitalousnaiset ovat toteuttamassa yhteistyössä sidosryhmien kanssa myös useita valtakunnallisia kampanjoita ja tapahtumia.

Viljelymaiseman, luonnon monimuotoisuuden ja kulttuuriympäristön vaaliminen ovat toimintamme keskeisiä tavoitteita. Hoidettu maisema luo myönteistä kuvaa myös maaseudun elintarvikkeista, tuotteista ja palveluista.

Vähenevä luonnon monimuotoisuus sekä lisääntyvä vieraslajiongelma tarvitsevat kustannustehokkaita innovaatioita ja hoitotoimenpiteitä. Maatalouden merkitys maaseudun kulttuurimaiseman hoidossa on tulevaisuudessakin keskeinen. Perinnebiotoopit ovat maaseudun luonnon monimuotoisuuden arvokohteita, mutta luonnon monimuotoisuutta voidaan lisätä myös rakennetuissa ympäristöissä.