MKN Maisemapalvelut

Oulun Maa- ja kotitalousnaisten ja ProAgria Oulun maiseman- ja luonnonhoidon asiantuntija- ja suunnittelupalvelut tukevat maaseutumaisemien ja -yritysten ympäristön kehittämistä käytännönläheisesti yhdessä asukkaiden kanssa.

Viljelymaiseman, luonnon monimuotoisuuden ja kulttuuriympäristön vaaliminen ovat toiminnan keskeisiä tavoitteita. Hoidettu maisema luo myönteistä kuvaa myös maaseudun elintarvikkeista, tuotteista ja palveluista.

Maisemanhoidon palvelut

 • Maaseutuympäristön hoitoon liittyvät projektit
 • Maatalouden ympäristötukiin ja hankkeisiin liittyvä asiantuntijatyö
 • Neuvonta, koulutus, suunnitelma ja tiedotushankkeet, joissa painottuvat
  * perinnemaisemat
  * maiseman- ja luonnonhoito
  * luonnonhoitopellot
  * kosteikot
  * suojavyöhykkeet
  * edellisiin liittyvät maatalouden ympäristösopimukset (entiset erityistuet), ei-tuotannolliset investointi- ja muut tuet viljelijöille ja yhdistyksille
 • Kylä- ja tiemaisemasuunnitelmat
 • Kyläkävelyt
 • Kuntien niittyjen ja peltojen kartoitukset ja hoitosuunnitelmat B-hoitoluokkiin
 • Maaseutumatkailun ympäristöjärjestelmät
 • Maatilojen toimintajärjestelmiin ja tilajärjestelyihin liittyvä ympäristönsuunnittelu
 • Suunnitelmat ja hankkeet yksityisille, yrityksille, kunnille ja seurakunnille

Tietoa vuoden 2018 maiseman- ja luonnonhoidon sopimuksista täällä

Lue lisää Maa- ja kotitalousnaisten maisemapalveluista.

Kartoita maatilasi maiseman
ja luonnon arvokohteet!

Samalla voit hyödyntää Neuvo 2020 -palvelut: maatilasi käytettävissä 7 000 euroa ohjelmakauden 2015-2020 aikana. Lue lisää

Tilaa maisema- ja luontokohteiden kartoitus tästä.

Kampanjat

Onko pihapiirissäsi, kylätien varrella tai kylätalon lähellä niittoa kaipaava niitty? Valloittaako jättipalsami tai lupiini pientareita? Hävittävätkö pienpedot lintupoikueita lähiympäristössäsi?

Niittyjen ja ketojen vaaliminen sekä vieraslajien ja niiden aiheuttamien haittojen tunnistaminen ovat teemoja Oulun Maa- ja kotitalousnaisten ympäristökampanjoissa: Vieraslajitalkoot ja Niittyheinä ja kissankello.

Vuoden maisemateko

Vuoden maisematekoa etsitään jälleen! Maa- ja kotitalousnaiset ovat valinneet jo neljänä vuonna peräkkäin Vuoden maisemateon. Valtakunnallinen maisemateko valitaan alueellisten voittajien joukosta. Vuoden 2019 teemalla "Suuret suomalaiset vieraslajitalkoot" haluamme kannustaa yhdistyksiä ja yksittäisiä toimijoita laajaan yhteistyöhön vieraslajien torjunnassa, Suomen luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi.

Lisätietoa ja osallistumisohjeet kilpailuun

Aiempien vuosien maisemateot Pohjois-Pohjanmaalla
2018: Mankilanjärven kunnostus ja järvikaislan hyödyntäminen, Siikalatva 
2017: Salpalinjan entisöinti, Kuusamo
2016: Kurkelanjärven kosteikon ja laitumen kunnostus, Tavastkenkä, Pyhäntä

2015: Pulkkilan kotiseutumuseon kunnostus, Pulkkila

Suunnitteletko biokaasulaitosta? Onko tilallasi sopiva biomassan keruukohde?
Lue lisää

Tutustu biotalouden hyviin malleihin ja esimerkkeihin.
Lue lisää

Vesistöt ja ympäristö yhdessä hyvään tilaan.
Lue lisää

Laidunpankki on työkalu, jonka avulla voit hankkia lisälaidunta eläimillesi tai löytää eläimiä maisemanhoitajiksi.
LUE LISÄÄ

Maa- ja kotitalousnaisten maisema-asiantuntijat kertovat Maisema mielessä -blogissaan kauniista ja arvokkaista maisemista
sekä työstä niiden takana.

LUE LISÄÄ

 

Asiantuntijat » MKN Maisemapalvelut