MKN Maisema

Oulun Maa- ja kotitalousnaisten ja ProAgria Oulun maiseman- ja luonnonhoidon asiantuntija- ja suunnittelupalvelut tukevat maaseutumaisemien ja -yritysten ympäristön kehittämistä käytännönläheisesti yhdessä asukkaiden kanssa.

Viljelymaiseman, luonnon monimuotoisuuden ja kulttuuriympäristön vaaliminen ovat toiminnan keskeisiä tavoitteita. Hoidettu maisema luo myönteistä kuvaa myös maaseudun elintarvikkeista, tuotteista ja palveluista.

Maisemanhoidon palvelut

 • Maaseutuympäristön hoitoon liittyvät projektit
 • Maatalouden ympäristötukiin ja hankkeisiin liittyvä asiantuntijatyö
 • Neuvonta, koulutus, suunnitelma ja tiedotushankkeet, joissa painottuvat
  * perinnemaisemat
  * maiseman- ja luonnonhoito
  * luonnonhoitopellot
  * kosteikot
  * suojavyöhykkeet
  * edellisiin liittyvät maatalouden ympäristösopimukset (entiset erityistuet), ei-tuotannolliset investointi- ja muut tuet viljelijöille ja yhdistyksille
 • Kylä- ja tiemaisemasuunnitelmat
 • Kyläkävelyt
 • Kuntien niittyjen ja peltojen kartoitukset ja hoitosuunnitelmat RAMS-hoitoluokkiin
 • Maaseutumatkailun ympäristöjärjestelmät
 • Maatilojen toimintajärjestelmiin ja tilajärjestelyihin liittyvä ympäristönsuunnittelu
 • Suunnitelmat ja hankkeet yksityisille, yrityksille, kunnille ja seurakunnille

Tietoa vuoden 2022 maiseman- ja luonnonhoidon sopimuksista täällä

Lue lisää Maa- ja kotitalousnaisten maisemapalveluista.

Hanketoiminta

Teemme monipuolista kehittämistyötä maiseman- ja luonnonhoitoon sekä vesienhoitoon ja -kunnostuksen liittyen hanketoiminnan kautta. Hallinnoimme itse hankkeita ja olemme mukana yhteistyökumppaneiden hankkeissa. Tällä hetkellä hallinnoimme hankkeita Vieraskasvit hallintaan, Pohjoisen maisemahelmet, Voimaa vesistöistä, ja Ympäristöviisas viljelijä.

Kartoita maatilasi maiseman
ja luonnon arvokohteet!

Samalla voit hyödyntää Neuvo-palvelut: maatilasi käytettävissä 15 000 euroa ohjelmakauden 2015-2022 aikana. Lue lisää

Tilaa maisema- ja luontokohteiden kartoitus tästä.

Kampanjat

Olemme mukana Pieni pala maaseutua järjestökampanjassa 2020-2021. Täältä voit tutustua tietoiskuun vieraskasvien hallinnasta osana maaseutuluonnon hoitoa ja luonnon tasapainon vaalimista ja täältä kuunnella tallenteen Pyhännän Tavastkengän maa- ja kotitalousseuran maisemaprojektin esittelystä.

Voit tutustua myös aiempien kampanjoidemme aineistoihin: Vieraslajitalkoot ja Niittyheinä ja kissankello.

Vuoden maisemateko

Maa- ja kotitalousnaiset ovat valinneet jo kuutena vuonna peräkkäin Vuoden maisemateon. Valtakunnallinen maisemateko valitaan alueellisten voittajien joukosta.

Vuoden 2021 maisematekokampanjan teemana on Pieniä suuria tekoja luonnon hyväksi. Saiko kylätalo uuden väripinnan, perustitteko niityn tai maisemapellon, torjuitteko vieraskasveja, hoiditteko kylän uimarannan, kunnostitteko kosteikkoa, raivasitteko ja avasitteko kylämaisemaa? Juuri teidän tekonne voi olla Vuoden maisemateko.

Lue lisää maisematekokilpailusta.

Aiempien vuosien maisemateot Pohjois-Pohjanmaalla
2020: Asko Räisäsen niittyjenhoitotyö ja maiseman vaaliminen Kankkulan tilalla Tyrävaarassa, Taivalkoski
2019: Vesiruton torjunta Vuotungissa, Kuusamo ja Ympäristötietoisuus- ja maisematekopalkinnot
2018: Mankilanjärven kunnostus ja järvikaislan hyödyntäminen, Siikalatva 
2017: Salpalinjan entisöinti, Kuusamo
2016: Kurkelanjärven kosteikon ja laitumen kunnostus, Tavastkenkä, Pyhäntä

2015: Pulkkilan kotiseutumuseon kunnostus, Pulkkila

Vieraskasvit hallintaan!
Lue lisää

Pohjoisen maisemahelmet – yhteistyöllä elinvoimaa perinnemaisemista.
Lue lisää

Voimaa vesistöistä.
LUE LISÄÄ
 
Verkostoilla tehoa vesienhoitoon.
LUE LISÄÄ
 
Ympäristöviisas viljelijä.
LUE LISÄÄ
 
Laidunpankki on työkalu, jonka avulla voit hankkia lisälaidunta eläimillesi tai löytää eläimiä maisemanhoitajiksi.
LUE LISÄÄ

Maa- ja kotitalousnaisten maisema-asiantuntijat kertovat Maisema mielessä -blogissaan kauniista ja arvokkaista maisemista
sekä työstä niiden takana.

LUE LISÄÄ