MKN Maisemapalvelut

Oulun Maa- ja kotitalousnaisten ja ProAgria Oulun maiseman- ja luonnonhoidon asiantuntija- ja suunnittelupalvelut tukevat maaseutumaisemien ja -yritysten ympäristön kehittämistä käytännönläheisesti yhdessä asukkaiden kanssa.

Viljelymaiseman, luonnon monimuotoisuuden ja kulttuuriympäristön vaaliminen ovat toiminnan keskeisiä tavoitteita. Hoidettu maisema luo myönteistä kuvaa myös maaseudun elintarvikkeista, tuotteista ja palveluista.

Maisemanhoidon palvelut

  • Maaseutuympäristön hoitoon liittyvät projektit
  • Maatalouden ympäristötukiin ja hankkeisiin liittyvä asiantuntijatyö
  • Neuvonta, koulutus, suunnitelma ja tiedotushankkeet, joissa painottuvat niin perinnemaisemat, maiseman- ja luonnonhoito, luonnonhoitopellot, kosteikot, suojavyöhykkeet, kuin edellisiin liittyvät maatalouden ympäristösopimukset (entiset erityistuet) sekä ei-tuotannolliset investointi- ja muut tuet viljelijöille ja yhdistyksille
  • Kylä- ja tiemaisemasuunnitelmat
  • Kyläkävelyt
  • Kuntien niittyjen ja peltojen kartoitukset ja hoitosuunnitelmat RAMS-hoitoluokkiin
  • Maaseutumatkailun ympäristöjärjestelmät
  • Maatilojen toimintajärjestelmiin ja tilajärjestelyihin liittyvä ympäristönsuunnittelu
  • Suunnitelmat ja hankkeet yksityisille, yrityksille, kunnille ja seurakunnille

Lue lisää Maa- ja kotitalousnaisten maisemapalveluista valtakunnallisilta kotisivuilta.

 

Vieraskasvit hallintaan!
Lue lisää

Pohjoisen maisemahelmet – yhteistyöllä elinvoimaa perinnemaisemista.
Lue lisää

Voimaa vesistöistä.
LUE LISÄÄ
 
Verkostoilla tehoa vesienhoitoon.
LUE LISÄÄ
 
Ympäristöviisas viljelijä.
LUE LISÄÄ
 
Laidunpankki on työkalu, jonka avulla voit hankkia lisälaidunta eläimillesi tai löytää eläimiä maisemanhoitajiksi.
LUE LISÄÄ

Maa- ja kotitalousnaisten maisema-asiantuntijat kertovat Maisema mielessä -blogissaan kauniista ja arvokkaista maisemista
sekä työstä niiden takana.

LUE LISÄÄ