• proagriaoulu.fi » Hankkeet » Päättyneet hankkeet » Mikä muuttuu 2015? » YmpäristöAgro » Lähiruoka » Mitä lähiruoka on ja mistä sitä saa?
 • Lähiruoan määritelmä ja tietoa lähiruoan ostopaikoista sekä vaihtoehtoisista jakelukanavista

  Lähiruoka on lähellä tuotettua, oman alueen raaka-aineita ja tuotantopanoksia hyödyntävää, kuluttajien toiveisiin vastaavaa ruokaa. Suomessa ei ole vielä olemassa yhtenäistä määritelmää lähiruoasta. Tämä aiheuttaa ongelmia muun muassa ruoan markkinoinnin suhteen ja tuottaa kuluttajille vaikeuksia löytää ja tunnistaa lähellä tuotettuja elintarvikkeita. Suomessa lähiruoan määrittelyä hankaloittavat myös pitkät välimatkat. Tiheään asutulla seudulla lähiruoan määritelmä voi olla eri kuin alueilla, joissa välimatkat ovat pitkiä.

  www.aitojamakuja.fi-sivusto on yksi paikka löytää lähellä tuotettua ruokaa. Sivustolta löytyy jo yli 2000 suomalaisen elintarvikeyrityksen tuote- ja yhteystiedot. Käy katsomassa lisää: www.aitojamakuja.fi

  Linkkejä ja lisätietoa lähiruokaan liittyen

  Maa- ja Metsätalousministeriö
  Hallituksen lähiruokaohjelma
  MTT:n raportti: Lähiruoan lisääminen kuntien julkisissa hankinnoissa Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla
  www.ruokasuomi.fi
  Lähiruoka- ja ruokaketjuhankkeiden ajankohtaisseminaari järjestettiin 11.6.2014, katso täältä mielenkiintoiset seminaariesitykset!
  Lähiruoka julkisissa keittiöissä (Lähisopas)
  Lähiruokayrittäjän työkirja
  Lähiruoan ekologisten vaikutusten argumenttipankki
  Lähiruoan aluetalousvaikutusten valtakunnallinen selvitys

  Kumppanuusmaatalous lähellä tuotetun ruoan jakelukanavana

  Tyypillinen tämän päivän keino ruoan hankintaan on päivittäistavarakauppa. Perinteisten ruokakauppojen rinnalla on myös muita vaihtoehtoja – etenkin jos haluaa suosia paikallisesti tuotettua ruokaa ja yhteisöllisyyttä. Termit yhteisön tukema maatalous, kumppanuusviljely ja kumppanuusmaatalous viittaavat lähiruoan vaihtoehtoiseen jakelumalliin, jossa kuluttajat jakavat viljelijän kanssa maanviljelyn riskit ja tuotot. Kansainvälisesti tutuin termi menetelmästä on sanayhdistelmä community supported agriculture (CSA).

  Kumppanuusmaataloutta voidaan harjoittaa eri tavoin ja erilaisissa kokoonpanoilla, yhtä oikeaa mallia ei ole olemassa. Katso alla olevista tiedotteista lisätietoa aiheesta tai Kaisa Myllykankaan opinnäytetyöstä: "Kumppanuusmaatalous lähellä tuotetun ruoan jakelukanavana" (2014)

  Kumppanuusmaatalouden toteutusmenetelmiä

  Kumppanuusmaatalouden kautta lähellä tuotettua ruokaa ja case esimerkki Ruostsista "Ramsjö Gård"

  Case esimerkki Yhdysvalloista - PEAS Farm

  Japanilainen Teikei-menetelmä