MiniEines – hyönteisistä einestä ja euroja

MiniEines-hankkeen tavoitteena on edistää hyönteisten alkutuotantoa ja jatkojalostusta Pohjois-Pohjanmaalla.

Hankkeen tavoitteet

  • koota ja julkaista tietoa hyönteistuotantoketjun eri vaiheissa toimiville yrityksille
  • aktivoida maaseutuyrityksiä kiinnostumaan hyönteisten alkutuotannosta ja auttaa uusia sekä tuotantosuuntaa vaihtavia tai tuotantoa laajentavia maaseutuyrityksiä tunnistamaan hyönteistuotannon mahdollisuudet uutena tuotannonalana
  • aktivoida elintarvikejalostajia kiinnostumaan hyönteisistä nykyisten ja uusien tuotteiden raaka-aineina
  • aktivoida hyönteisalan toimijoita verkostoitumaan, löytämään yhteistyömahdollisuuksia ja tuottamaan yhteisiä kehittämisaloitteita.

Keskeiset toimenpiteet

  • alueen maaseutu- ja elintarvikealan yritysten tarpeisiin ja valmiuksiin liittyvä tiedontuotanto
  • muualla tuotetun tiedon kokoaminen ja julkaiseminen
  • alan edelläkävijäyritysten ja muiden aktiivisten toimijoiden benchmarkkaus kansallisesti ja kansainvälisesti
  • tiedotus- ja keskustelutilaisuuksien järjestäminen
  • jatkotoimien suunnittelu alan liiketoiminnan ja yhteistyön kehittämiseksi.

 

Lisätietoa

ProAgria Oulu, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset
ruoka-asiantuntija
Kaisa Myllykangas
kaisa.myllykangas@maajakotitalousnaiset.fi
0400 399 865

Oulun ammattikorkeakoulu
projektipäällikkö
Marja-Liisa Järvelä
marja-liisa.jarvela@oamk.fi
040 674 8344

Luonnonvarakeskus (Luke)
erikoistutkija
Anna-Liisa Välimaa
anna-liisa.valimaa@luke.fi
0295 532 6655

Hanketietoa

Pääkohderyhmä:
alueen maaseutu- ja elintarvikealan yritykset

Toiminta-aika:
1.10.2018–30.9.2020

Rahoitus:
Euroopan maaseuturahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus