• proagriaoulu.fi » MiniEines
 • MiniEines – hyönteisistä einestä ja euroja

  MiniEines-hankkeen tavoitteena on edistää hyönteisten alkutuotantoa ja jatkojalostusta Pohjois-Pohjanmaalla.

  Hankkeen tavoitteet

  • koota ja julkaista tietoa hyönteistuotantoketjun eri vaiheissa toimiville yrityksille
  • aktivoida maaseutuyrityksiä kiinnostumaan hyönteisten alkutuotannosta ja auttaa uusia sekä tuotantosuuntaa vaihtavia tai tuotantoa laajentavia maaseutuyrityksiä tunnistamaan hyönteistuotannon mahdollisuudet uutena tuotannonalana
  • aktivoida elintarvikejalostajia kiinnostumaan hyönteisistä nykyisten ja uusien tuotteiden raaka-aineina
  • aktivoida hyönteisalan toimijoita verkostoitumaan, löytämään yhteistyömahdollisuuksia ja tuottamaan yhteisiä kehittämisaloitteita.

  Keskeiset toimenpiteet

  • alueen maaseutu- ja elintarvikealan yritysten tarpeisiin ja valmiuksiin liittyvä tiedontuotanto
  • muualla tuotetun tiedon kokoaminen ja julkaiseminen
  • alan edelläkävijäyritysten ja muiden aktiivisten toimijoiden benchmarkkaus kansallisesti ja kansainvälisesti
  • tiedotus- ja keskustelutilaisuuksien järjestäminen
  • jatkotoimien suunnittelu alan liiketoiminnan ja yhteistyön kehittämiseksi.

   

  Lisätietoa

  ProAgria Oulu, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset
  ruoka-asiantuntija
  Kaisa Myllykangas
  kaisa.myllykangas@maajakotitalousnaiset.fi
  0400 399 865

  Oulun ammattikorkeakoulu
  projektipäällikkö
  Marja-Liisa Järvelä
  marja-liisa.jarvela@oamk.fi
  040 674 8344

  Luonnonvarakeskus (Luke)
  erikoistutkija
  Anna-Liisa Välimaa
  anna-liisa.valimaa@luke.fi
  0295 532 6655

  Hanketietoa

  Pääkohderyhmä:
  alueen maaseutu- ja elintarvikealan yritykset

  Toiminta-aika:
  1.10.2018–30.9.2020

  Rahoitus:
  Euroopan maaseuturahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus