• proagriaoulu.fi » Mikä muuttuu 2015? » YmpäristöAgro » Maatilojen energia-asiat » Miksi suosia uusiutuvaa energiaa?
  • Miksi suosia uusiutuvaa energiaa?

    Suomessa käytetystä energiasta uusiutuvan energian osuus oli 33 % vuonna 2012 (Työ- ja elinkeinoministeriö 2012). Suomen tavoitteena on lisätä uusiutuvan energian osuutta 38 % koko maan energiankulutuksesta (Motiva 2013). Euroopan unionnin toimintasuunnitelma sekä Suomen hallituksen energialinjaus velvoittavat lisäämään uusiutuvan energian käyttöä. Yhteisenä tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä. Ilmaston lämpenemisen kannalta on tärkeätä siirtyä fossiilisista polttoaineista uusiutuviin energialähteisiin. Pyrkimyksenä on, että maapallon keskilämpötila ei lämpenisi yli 2˚C teollisesta aikakaudesta. (Euroopan komissio 2011)

    Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 linjaa yritysten energiatalouden kehittämiseksi tarvittavan energiatehokkuuteen sekä uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämiseen tähtääviä toimia kuten koulutusta ja investointeja sekä yleisiä kehittämistoimia.

    On tärkeätä korvata fossiiliset polttoaineet uusiutuvilla, mutta myös energiaomavaraisuuden nostaminen on Suomen sekä energiaa tuottavan yrittäjän kannalta tärkeää. Tuotettaessa lisää energiaa Suomessa, maan vaihtotase sekä energiaomavaraisuusaste paranee. Valtio tukeekin uusiutuvan energian hankkeita sekä samaan aikaan tiukentaa uusiutumattomien energialähteiden käyttöä (Motiva 2009). Energiaomavaraisuuden lisääminen luo myös uusia työpaikkoja.

    Energiaa on parempi tuottaa hajautetusti kuin pelkästään yhdessä paikassa. Tuotettaessa energiaa hajautetusti lähellä raaka-aineita kuljetuskustannukset eivät nouse kohtuuttomiksi (Kari M. 2013). Lisäksi sähkönsiirtohävikit pienevät paikallisesti tuotetulla sähköllä sekä huolto- ja toimitusvarmuus kasvaa. Uusiutuvan energian hyödyntämistä tullaan näkemään yhä enemmän myös pienmittakaavassa. (Motiva 2009)