• proagriaoulu.fi » Mikä muuttuu 2015? » YmpäristöAgron tiedotteet » Mikä muuttuu 2015 -hanke:Ympäristösopimusten haun infopisteitä yhdistyksille

 • Yhteystiedot sivulle >

  • YmpäristöAgro-hanke
  Taimi Mahosenaho
  040 551 7807

  • Maiseman- ja luonnonhoito, erityistuet
  Maarit Satomaa
  040 566 7924

  • Eläinten hyvinvointi
  Virpi Huotari
  0400 786 933

  • Luonnonmukainen tuotanto
  Anna-Leena Vierimaa
  0400138733                                                                                                                                                                                Olli Olli Valtonen
  040 735 5519

  • Ympäristötuen mukainen viljely
  Risto Jokela
  0400 285 294

  • Lähiruoka
  Soila Hiltunen
  0400 182 584

  • Maatalousmaankäytön uudet näkökulmat
  Kartoittaja Mikko Marjomaa 040 5798529

  • Tuki-infot
  Anna-Leena Vierimaa
  0400 138 733

  • Maatilan energia
  Esko Viitala
  Piiriagrologi, energianeuvoja                                                                                                                                             0400 286033

  • Lammastalous ympäristönhoitajana
  Heini Rautiola, lammasneuvoja
  045 6578708

  Sähköpostit: etunimi.sukunimi@proagria.fi

  Mikä muuttuu 2015 -hanke:Ympäristösopimusten haun infopisteitä yhdistyksille

  02.04.2015

  Pohjois-Pohjanmaalla on ollut noin 15 yhdistyksellä maisemanhoitoon tai kosteikkoon liittyviä erityistukisopimuksia tai ei-tuotannollinen investointi toteutettuna. ELY-keskus on lähettänyt maaliskuussa tuensaajille kirjeen, jossa kerrotaan, että kaikki 2011 jälkeen solmitut erityistukisopimukset päätetään tänä keväänä ELY-keskuksen toimesta. Muutos liittyy EU-ohjelmakauden vaihtumiseen ja uuden maaseutuohjelman käynnistymiseen.

  Yhdistysten tulee hakea uutta hoitosopimusta ELY-keskuksesta 12.5.2015 mennessä (Huom! hakuaikaa pidennettiin vajaa pari viikkoa). Myös ei-tuotannollisen investoinnin toteuttaneiden tulee hakea hoitosopimusta. Hakemuksen liitteenä pitää olla hoitosuunnitelma koko 5-vuotiskaudeksi. Jos yhdistyksellä on jo hoitosuunnitelma, se pitäisi päivittää nyt uusien ehtojen mukaiseksi. Kovin suuria muutoksia ei ole tullut aiempaan ohjeistukseen verrattuna. Kustannusarviota ei enää vaadita, vaan kohteille on luvassa kiinteä hehtaarituki, 450€/ha/vuosi (maakunnallisesti ja valtakunnallisesti arvokkaat perinnebiotoopit 600€/ha/v). Sama hehtaarituki on sekä perinnebiotoopeille että kosteikoille. Perinnebiotooppeja koskeva uusi sopimus on ”Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito”-ympäristösopimus ja sitä haetaan lomakkeella 253. Kosteikkojen hoito-ympäristösopimusta haetaan lomakkeella nro 262. Hoitosopimusta haetaan ELY-keskuksesta paperilomakkeella. Myös uusia lohkoja voi liittää uuteen sopimukseen tänä keväänä. Myös ei-tuotannolliset investoinnit ovat todennäköisesti haussa 30.6. mennessä.

  Monet yhdistykset miettivät nyt, miten selvitä hakubyrokratiasta. ProAgria Oulun ja Oulun maa- ja kotitalousnaisten Mikä muuttuu 2015-hanke tarjoaa yhdistyksille, joilla on uusittavia erityistukisopimuksia tai ei-tuotannollinen investointi toteutettuna, mahdollisuuden kysellä kevään yhdistysten tukihakuun liittyviä asioita tukihaun infopisteessä ProAgria Oulun tiloissa, Kauppurienkatu 23, 6.kerroksen kokoushuone (Kallen kabinetti) kahtena päivänä ma 20.4.2015 klo 14-19 ja ti 21.4.2015 klo 9-14.

  Tilaisuuteen kannattaa ottaa mukaan hoitosuunnitelmaluonnoksia, karttoja, vuokrasopimuksia ym. asiaan liittyvää. Hakuasiakirjoja on hyvä koota jo mahdollisimman pian. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan mm. vuokrasopimukset, jotka ovat voimassa vähintään 30.4.2020 asti (koko 5-vuotisen sopimuskauden). Myös pöytäkirjaote yhdistyksen kokouksesta, jossa on päätetty hakea viisivuotista ympäristösopimusta perinnebiotoopin tai kosteikon hoitoon, tarvitaan liitteeksi. Eli tarvitaan siis hoitosuunnitelma, suunnitelmakartta ja lohkokartta (kaksi viimeksi mainittua voivat sisältyä hoitosuunnitelmaan). Myös edellisen sopimuksen hoitopäiväkirja tulee hakemuksen liitteeksi. Suunnitelman sisältövaatimuksiin voi tutustua uudessa hakuoppaassa. Se löytyy osoitteesta: www.mavi.fi -> Oppaat ja lomakkeet -> Hakuopas 2015. Ympäristösopimuksista on erityisesti sivuilla 90-99. Suunnitelmassa vaaditut osat on kerrottu sivulla 93.

  Tilojen rajallisuuden vuoksi pyydämme teitä ennakkoilmoittautumaan mahdollisimman pian, mutta 13.4. mennessä. Ilmoittaudu Kalle Hellströmille, puh. 043 8255 253, kalle.hellstrom@maajakotitalousnaiset.fi.
  Infopisteen järjestää ProAgria Oulun ja Oulun maa- ja kotitalousnaisten hallinnoima ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja EU:n maaseuturahaston rahoittama Mikä muuttuu 2015-hanke.

  Tietokantavirhe: Table 'proagria_proagria.hp_sivut' doesn't exist