• proagriaoulu.fi » Hankkeet » Päättyneet hankkeet » Mikä muuttuu 2015? » Mikä muuttuu 2015 - hanke: ympäristökorvauksen verkkotentti

 • Yhteystiedot sivulle >

  • YmpäristöAgro-hanke
  Taimi Mahosenaho
  040 551 7807

  • Maiseman- ja luonnonhoito, erityistuet
  Maarit Satomaa
  040 566 7924

  • Eläinten hyvinvointi
  Virpi Huotari
  0400 786 933

  • Luonnonmukainen tuotanto
  Anna-Leena Vierimaa
  0400138733                                                                                                                                                                                Olli Olli Valtonen
  040 735 5519

  • Ympäristötuen mukainen viljely
  Risto Jokela
  0400 285 294

  • Lähiruoka
  Soila Hiltunen
  0400 182 584

  • Maatalousmaankäytön uudet näkökulmat
  Kartoittaja Mikko Marjomaa 040 5798529

  • Tuki-infot
  Anna-Leena Vierimaa
  0400 138 733

  • Maatilan energia
  Esko Viitala
  Piiriagrologi, energianeuvoja                                                                                                                                             0400 286033

  • Lammastalous ympäristönhoitajana
  Heini Rautiola, lammasneuvoja
  045 6578708

  Sähköpostit: etunimi.sukunimi@proagria.fi

  Mikä muuttuu 2015 -hanke:Maatilojen ajankohtaiset asiat lokakuussa

  28.10.2015

  Syksy 2015 tiedotteita

  Ympäristökorvauksen pakollinenkoulutuspäivä tai verkkotentti

  Tilat, jotka ovat sitoutuneet ympäristökorvausjärjestelmään tulee käydä pakollinen koulutuspäivä tai tenttiä ympäristökorvausasiat verkossa. Tentin voi suorittaa ympäristökorvaukseen sitoutunut viljelijä tai tilanhoidosta vastaava henkilö. Tentti on suoritettava viimeistään toisen sitoumusvuoden loppuun mennessä.
  Verkkotentti löytyy kirjauduttaessa Vipu -palveluun, josta pääsee etusivulta tekemään tentin. Tentissä on 15 kysymystä ja sen voi uusia, mikäli oikeita vastauksia ei tule riittävästi.

  Alueen Ely-keskukset yhdessä maaseutuviranomaisten kanssa tulevat järjestämään koulutuspäiviä myöhempänä ajankohtana, niille jotka eivät suorita tenttiä verkossa.

  Kannattaa lukea ympäristökorvauksen sitoumusehdot etukäteen ennen tenttiä.

  Sitoumusehdot löytyvät sivuilta:

  http://www.mavi.fi/fi/oppaat-ja-lomakkeet/viljelija/Sivut/Ymp%C3%A4rist%C3%B6korvauksen-sitoumusehdot.aspx

  Ja muuta koulutusmateriaalia:

  http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-palvelut/viljelija/Documents/Ymp%C3%A4rist%C3%B6korvauksen_pakollisen_koulutuksen_materiaali_v.%202.pdf

   

   

  Tietokantavirhe: Table 'proagria_proagria.hp_sivut' doesn't exist