• proagriaoulu.fi » Hankkeet » Päättyneet hankkeet » Mikä muuttuu 2015? » Mikä muuttuu 2015 -hanke: Nitraattiasetuksen muutokset

 • Yhteystiedot sivulle >

  • YmpäristöAgro-hanke
  Taimi Mahosenaho
  040 551 7807

  • Maiseman- ja luonnonhoito, erityistuet
  Maarit Satomaa
  040 566 7924

  • Eläinten hyvinvointi
  Virpi Huotari
  0400 786 933

  • Luonnonmukainen tuotanto
  Anna-Leena Vierimaa
  0400138733                                                                                                                                                                                Olli Olli Valtonen
  040 735 5519

  • Ympäristötuen mukainen viljely
  Risto Jokela
  0400 285 294

  • Lähiruoka
  Soila Hiltunen
  0400 182 584

  • Maatalousmaankäytön uudet näkökulmat
  Kartoittaja Mikko Marjomaa 040 5798529

  • Tuki-infot
  Anna-Leena Vierimaa
  0400 138 733

  • Maatilan energia
  Esko Viitala
  Piiriagrologi, energianeuvoja                                                                                                                                             0400 286033

  • Lammastalous ympäristönhoitajana
  Heini Rautiola, lammasneuvoja
  045 6578708

  Sähköpostit: etunimi.sukunimi@proagria.fi

  Mikä muuttuu 2015 -hanke:Maatilojen ajankohtaiset asiat lokakuussa

  21.10.2015

  Syksy 2015 tiedotteita

  Nitraattiasetukseen muutoksia mm. lannan levitysajankohtaan

  Kuormausalustat

  Muutosten myötä kuormausalustojen pohjavaatimuksia muutettiin siten, että tiivispohjaisuuden sijaan kuormausalustojen tulee olla kovapohjaisia. Kovapohjaisuuden vaatimusta sovelletaan 1.1.2016 lähtien.

  Aumaaminen

  Kompostin sekä kuiva-ainepitoisuudeltaan vähintään 30 prosenttisten pakkaamattomien orgaanisten lannoitevalmisteiden ja lantojen varastointi aumassa työteknisestä syystä sallitaan nyt myös marraskuun ja tammikuun välisenä aikana. Aumavarastointiaikaa rajoitetaan kuitenkin niin, että auma voi olla pellolla enintään vuoden sen perustamisesta. Lisäksi aumavarastoinnin edellytyksiä helpotettiin siten, että yhteen aumaan voidaan sijoittaa joko vähintään yhden hehtaarin alalle tai koko lohkolle ja siihen rajautuville lohkoille levitettävä määrä orgaanista lannoitevalmistetta tai lantaa.

  Lannan levittäminen

  Lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden levittäminen pellolle on kielletty marraskuun alusta maaliskuun loppuun. Lannan levittämisen kieltoajasta voidaan kuitenkin poiketa marraskuun loppuun asti tilanteissa, joissa lantaa ei ole voitu hyödyntää lannoitteena pellolla kasvukauden aikana poikkeuksellisen sääolosuhteen vuoksi. Poikkeuksellisena sääolosuhteena pidetään tilannetta, jossa pitkään jatkuneiden runsaiden sateiden ja vähäisen haihdunnan vuoksi pellon märkyys on estänyt lannan syyslevityksen viimeistään lokakuussa.

  Taustaa

  Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella tai sen määräämällä viranhaltijalla on oikeus saada viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä valvontaa varten tarpeellisia tietoja viranomaisilta ja toiminnanharjoittajilta.

  Poikkeaminen ei ole mahdollista maatilan kaupallisille valmisteille eikä muille orgaanisille lannoitevalmisteille.

  Ilmoituksen tekee se toiminnanharjoittaja, jonka kotieläintilalla lanta syntyy.

  Takaraja lannan levitykselle poikkeustilanteessa on marraskuun viimeinen päivä (30.11.).

  Lannan levityksen kieltoajasta poikkeaminen on mahdollista, jos termisen kasvukauden aikana alueella on satanut merkittävästi enemmän kuin normaalivuosina ja haihdunta on ollut niin vähäistä, että pellot eivät märkyyden vuoksi kanna koneita. Esimerkkeinä tällaisista poikkeuksellisista vuosista voidaan pitää vuosia 2006 ja 2012, jotka olivat erittäin sateisia joissain osissa Suomea ja lannan levitys niillä kasvukautena oli paikoin mahdotonta. Myös haihdunta oli vähäistä ja maan kosteus suurta. Poikkeamismenettely on siis tarkoitettu ainoastaan tämän tyyppisille tilanteille ja vain erityisten poikkeavien olosuhteiden vallitessa.

  Lomakkeet

  Lomakkeet lannan myöhäisemmälle levitysajankohdalle sekä patterointi-ilmoituksiin löytyy ympäristö.fi sivuilta:

  http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Lomakkeet/Maatalouden_ymparistonsuojelun_lomakkeet%289475%29

  Tietokantavirhe: Table 'proagria_proagria.hp_sivut' doesn't exist