• proagriaoulu.fi » Mikä muuttuu 2015? » YmpäristöAgron tiedotteet » Mikä muuttuu 2015-hanke: Neuvo2020 käytettävissä myös kasvukaudella

 • Yhteystiedot sivulle >

  • YmpäristöAgro-hanke
  Taimi Mahosenaho
  040 551 7807

  • Maiseman- ja luonnonhoito, erityistuet
  Maarit Satomaa
  040 566 7924

  • Eläinten hyvinvointi
  Virpi Huotari
  0400 786 933

  • Luonnonmukainen tuotanto
  Anna-Leena Vierimaa
  0400138733                                                                                                                                                                                Olli Olli Valtonen
  040 735 5519

  • Ympäristötuen mukainen viljely
  Risto Jokela
  0400 285 294

  • Lähiruoka
  Soila Hiltunen
  0400 182 584

  • Maatalousmaankäytön uudet näkökulmat
  Kartoittaja Mikko Marjomaa 040 5798529

  • Tuki-infot
  Anna-Leena Vierimaa
  0400 138 733

  • Maatilan energia
  Esko Viitala
  Piiriagrologi, energianeuvoja                                                                                                                                             0400 286033

  • Lammastalous ympäristönhoitajana
  Heini Rautiola, lammasneuvoja
  045 6578708

  Sähköpostit: etunimi.sukunimi@proagria.fi

  Mikä muuttuu 2015-hanke: Neuvo2020 käytettävissä myös kasvukaudella

  29.06.2015

  Tiedote kesäkuussa 2015

  Kuuntele NEUVO2020 kasvukauden palveluista Youtubessa - Mikä Muuttuu 2015 hanke tiedottaa

  ProAgria Oulun hallinnoimassa ja toteuttamassa Mikä Muuttuu 2015 hankkeessa on laadittu videoita  NEUVO2020 palvelujen käyttömahdollisuuksista kasvukaudella. Puhetta voi kuunnella älypuhelimilla vaikka peltotöitä tehdessä.

  Nauhoitteet on tehty kesäkuun alussa 2015 sen hetkisen tiedon mukaan. Kannattaa seurata Maaseutuviraston tiedotteita mahdollisista tulevista muutoksista. Luentojen näkökulma on Pohjois-Pohjanmaa, mutta kerrotut asiat pätevät myös koko suomen alueella. Asiantuntijana on Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitosta. Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja maaseuturahasto.

  Kuuntele tai katsele videot näistä linkeistä:

  https://www.youtube.com/watch?v=v2-LLgDrf4o

  https://www.youtube.com/watch?v=bi5B7M9PaUo

   

  Neuvo 2020 käytettävissä myös kasvukaudella

  Maatilojen neuvontajärjestelmä, Neuvo 2020, jatkuu tukihakusesongin jälkeen ja sitä voi hyödyntää monipuolisesti myös kasvukauden aikaisten toimenpiteiden suunnitteluihin ja arviointeihin. Lisäksi Neuvo 2020:n avulla tehtävää neuvontaa voi koko ajan käyttää säädösten ehtojen ja vaatimusten oikeellisuuden tarkistamiseen oman tilan käytännön olosuhteissa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi täydentävien ehtojen ja sitoumusten korvausehtojen läpikäymistä, joilla varmistetaan, että eri toimenpiteiden noudattaminen on ymmärretty oikein tilalla ja vältytään sanktioilta tai tukimenetyksiltä.   

   

  Parhaimmat ratkaisut kasvinsuojeluun

  Neuvo 2020 –neuvonnan yhtenä aihealueena on kasvinsuojelu. Neuvonnan avulla on mahdollista käydä läpi tilan keinot täsmentää käytössä olevia kasvinsuojelumenetelmiä integroidun kasvinsuojelun periaatteiden mukaisesti. Uuden kasvinsuojelulainsäädännön mukaan ammattiviljelijöiden tulee noudattaa integroidun kasvinsuojelun periaatteita vuoden 2014 alusta lukien. Tavoitteena on vähentää kemiallisen kasvinsuojelun käyttöä ennalta ehkäisevillä ja ennakoivilla menetelmillä, ja toisaalta tarkentaa kasvinsuojeluaineiden käyttöä niin, että valittuna ovat oikeat valmisteet oikeaan kohteeseen.

  Oikeiden kasvinsuojelumenetelmien käytöllä säästetään selvää rahaa, vältytään turhilta toimenpiteiltä, ja lisäksi huomioidaan ympäristö, erityisesti luonnon pölyttäjien ja vesieliöiden osalta. Hyvät kasvinsuojelukäytännöt varmistavat, ettei synny tahatonta pistekuormitusta esimerkiksi ruiskun täytössä, ja kasvinsuojeluriskit minimoidaan kuljetuksen ja ruiskun pesun yhteydessä. 

  Tilalle voidaan laatia integroidun kasvinsuojelun huomioiva kasvinsuojelusuunnitelma, jossa tarkastellaan viljelykierron ja lajikevalinnan mahdollisuuksia vähentää kasvinsuojeluongelmia, ja toisaalta arvioidaan turvallinen kasvinsuojeluaineiden käyttö peltolohkoilla pohjavesirajoitukset, peräkkäiskäytön rajoitukset, jälkikasvirajoitukset ja resistenssiriskit huomioiden. Palvelussa voidaan kartoittaa integroidun kasvinsuojelun nykytaso tilalla havaintolistan avulla tai käsitellä kasvinsuojeluun liittyvät täydentävät ehdot, joilla varmistetaan esimerkiksi erilaisiin vesistörajoituksiin tai kasvinsuojeluaineiden varastointiin liittyvien asioiden oikeellisuus tilalla.

   

  Maan rakenne tarkasteluun

  Peltomaan hyvä rakenne on tuottavan kasvintuotannon edellytys. Neuvon avulla voidaan tehdä  maan rakenteen arviointiin ja kasvukunnon kohentamiseen liittyviä asiantuntijapalveluita. Maan rakenteen arvioinnissa mennään pintaa syvemmälle. Niin sanotun lapiotestin avulla nähdään muokkauskerroksen kunto, mahdolliset tiivistymät, hapettomat kerrokset, lierokäytävät ja juurien kasvu. Erikuntoisia peltolohkoja tai eri tavoin kasvavia kohtia pellosta vertaamalla päästään paremmin kiinni syy-seuraussuhteisiin ja niiden arvioimiseen sekä kunnostustoimien suunnitteluun. Ravinnetaselaskennat antavat lisätietoa pohdinnan pohjaksi. Parhaan hyödyn neuvonnasta saa, jos maan kasvukunnon arviointi tehdään jatkumona ympäristökorvauksen ehtona olevalle peltomaan laatutestille.

  Maan rakenteen kunnostustoimet liittyvät kiinteästi viljelyn suunnitteluun. Lisäksi voidaan huomioida viherryttämisen eli viljelyn monipuolistamisen ja ekologisen alan vaatimukset sekä ympäristökorvauksen ehtojen paras mahdollinen toteuttamistapa maan rakenteen parantamisen näkökulmasta. Esimerkiksi typensitojakasvien ja luonnonhoitopeltonurmien kohdentaminen sellaisille lohkoille, joista saadaan paras hyöty, tuottaa rahanarvoisia etuja. Uudet ehdot antavat mahdollisuuden myös toteuttaa lyhytaikaisia pellon kunnostustoimenpiteitä luonnonhoitopeltonurmilla ilman tukien menetystä.

   

  Miten saat Neuvo-palvelut käyttöön?

  Neuvo 2020 palvelut ovat maksuttomia viljelijälle, vain alvin osuus laskutetaan. Viljelijällä on mahdollisuus käyttää asiantuntijapalveluja 3 500 eurolla ohjelmakauden aikana, vuosina 2015–2020. Palveluiden avulla saa varmuutta ehtojen ja säädösten oikeellisuudesta omalla tilalla, selvityksiä ja kartoituksia valintojen pohjaksi sekä hyviä käytäntöjä ja vinkkejä tilan toimintaan ympäristön, luonnon monimuotoisuuden, eläinten hyvinvoinnin tai energiatehokkuuden näkökulmista. Neuvo-palveluiden tavoitteena on löytää yrityksen kehityskohteet sekä parantaa tilan tulosta. Rahanarvoista neuvontaa kannattaa hyödyntää yritystoiminnan kehittämisen kannalta tärkeiden tarpeiden ja lähtökohtien mukaan. Ympäristösitoumuksen muutokset Neuvon avulla ovat mahdollisia vasta ensi vuodesta 2016 alkaen.

  Palvelujen käyttöön ottaminen on tehty mahdollisimman helpoksi viljelijälle. Palvelusta sopimisen jälkeen palvelun tarjoajat hoitavat kaiken neuvontapalvelun käyttöön liittyvän paperityön hallinnon kanssa. Asiakkaan tarvitsee vain kuitata palvelu vastaanotetuksi allekirjoittamalla lomake palvelun teon yhteydessä.

  Neuvo -palvelujen tekijät löytyvät Maaseutuviraston eli Mavin ylläpitämästä neuvojarekisteristä  Mavi.fi > Tuet ja palvelut > Neuvoja > Maatilojen neuvontajärjestelmä

  http://tilaneuvojat.mavi.fi/#/fi  

  Ensimmäisen neuvontakäynnin yhteydessä voidaan tehdä suunnitelma Neuvo-palvelujen käytöstä jatkossa.

  Kysymyksiä Neuvo-palveluista voi jättää myös osoitteessa: www.proagria.fi/kysyneuvosta.

  Lisätietoja tästä tiedotteesta palveluryhmäpäällikkö Sari Peltonen, ProAgria Keskusten Liitto, p. 020 747 2477, sari.peltonen@proagria.fi

   

  Liitetiedostot

  Tietokantavirhe: Table 'proagria_proagria.hp_sivut' doesn't exist