• proagriaoulu.fi » Mikä muuttuu 2015? » YmpäristöAgron tiedotteet » Mikä muuttuu 2015 -hanke: Kriteerit ei-tuotannollisen investointitukikohteiden valintaan

 • Yhteystiedot sivulle >

  • YmpäristöAgro-hanke
  Taimi Mahosenaho
  040 551 7807

  • Maiseman- ja luonnonhoito, erityistuet
  Maarit Satomaa
  040 566 7924

  • Eläinten hyvinvointi
  Virpi Huotari
  0400 786 933

  • Luonnonmukainen tuotanto
  Anna-Leena Vierimaa
  0400138733                                                                                                                                                                                Olli Olli Valtonen
  040 735 5519

  • Ympäristötuen mukainen viljely
  Risto Jokela
  0400 285 294

  • Lähiruoka
  Soila Hiltunen
  0400 182 584

  • Maatalousmaankäytön uudet näkökulmat
  Kartoittaja Mikko Marjomaa 040 5798529

  • Tuki-infot
  Anna-Leena Vierimaa
  0400 138 733

  • Maatilan energia
  Esko Viitala
  Piiriagrologi, energianeuvoja                                                                                                                                             0400 286033

  • Lammastalous ympäristönhoitajana
  Heini Rautiola, lammasneuvoja
  045 6578708

  Sähköpostit: etunimi.sukunimi@proagria.fi

  Mikä muuttuu 2015 -hanke: Kriteerit ei-tuotannollisen investointitukikohteiden valintaan

  05.05.2015

  Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 toteuttamiseen liittyen on määritelty  erilaisia valintakriteereitä.  Ei-tuotannollisissa investoinneissa eli kosteikkojen perustamisessa sekä luonnonlaidunten ja perinnebiotooppien alkuraivaamisessa ja aitaamisessa valintakriteereillä varmistetaan että tuenhakija on tukikelpoinen, sopimus täyttää minimikoon vaatimuksen, kohde on tuensaajan hallinnassa, mahdolliset luvat löytyvät sekä kohteen hoito on hoidon tavoitteisiin nähden tarkoituksenmukaista.

  Hakemukset pisteytetään valintakriteerien perusteella ja tarkastellaan investoinnin ympäristöllistä vaikuttavuutta. Periaatteessa samoja asioita on aiemmallakin ohjelmakaudella tarkasteltu, mutta nyt niille on luotu kriteeristö. Ohjelmakauden aikana saattaa tulla tilanteita jolloin esimerkiksi määrärahojen puitteissa täytyy kohteiden rahoitukseen tehdä valintaa. Valintakriteeristö antaa päätöksentekijöille työkalun tehdä valintaa.

  Tuen hakijan on hyvä tarkastella pisteytettäviä kysymyksiä jo miettiessään oman kohteen sopivuutta rahoitukseen. Myönteinen päätös kohteen rahoitukseen on helpompi saada jos alla oleviin kysymyksiin on mietitty jo valmiiksi vastauksia hakemuslomakkeen suunnitelmassa ja tarkasteltu että kaikkiin kysymyksiin on saatavilla pisteitä.

  Liitetiedostot

  Tietokantavirhe: Table 'proagria_proagria.hp_sivut' doesn't exist