• proagriaoulu.fi » Mikä muuttuu 2015? » YmpäristöAgron tiedotteet » Mikä muuttuu 2015 -hanke: Kirjaa hoitotoimenpiteet hoitopäiväkirjaan

 • Yhteystiedot sivulle >

  • YmpäristöAgro-hanke
  Taimi Mahosenaho
  040 551 7807

  • Maiseman- ja luonnonhoito, erityistuet
  Maarit Satomaa
  040 566 7924

  • Eläinten hyvinvointi
  Virpi Huotari
  0400 786 933

  • Luonnonmukainen tuotanto
  Anna-Leena Vierimaa
  0400138733                                                                                                                                                                                Olli Olli Valtonen
  040 735 5519

  • Ympäristötuen mukainen viljely
  Risto Jokela
  0400 285 294

  • Lähiruoka
  Soila Hiltunen
  0400 182 584

  • Maatalousmaankäytön uudet näkökulmat
  Kartoittaja Mikko Marjomaa 040 5798529

  • Tuki-infot
  Anna-Leena Vierimaa
  0400 138 733

  • Maatilan energia
  Esko Viitala
  Piiriagrologi, energianeuvoja                                                                                                                                             0400 286033

  • Lammastalous ympäristönhoitajana
  Heini Rautiola, lammasneuvoja
  045 6578708

  Sähköpostit: etunimi.sukunimi@proagria.fi

  Mikä muuttuu 2015 -hanke: Kirjaa hoitotoimenpiteet hoitopäiväkirjaan

  21.08.2015

  Ympäristösopimuksien ehtoina on pitää hoitotoimenpiteistä vuosittain lohkokohtaista  hoitopäiväkirjaa. Hoitopäiväkirjaa voi pitää ihan omana word- tai Ecxel-tiedostona tai merkitä toimenpiteet lohkomuistiinpanoihin. Toimenpiteet kannattaa merkitä sitä mukaan kun niitä toteutuu hoidettavalla alueella.

  Hoitopäiväkirjasta tulisi ilmetä seuraavat asiat:

  • sopimuksen tyyppi
  • viljelijän yhteystiedot, tilatunnus
  • lohkojen tunnukset ja nimet
  • lohkojen pinta-alat
  • sopimusvuosi
  • mitä alueella on tehty – esim. laidunnus ja laidunpaine, eläinlaji, niitto, raivaus, aidan rakentaminen ja kunnostaminen, johdeaidat
  • milloin on tehty
  • työn kesto
  • toimenpiteiden vaikutus ympäristöön, pohditaan miten hoitosuunnitelmassa asetetut tavoitteet ovat toteutuneet
  • mahdolliset erot ELY-keskuksen hyväksymään suunnitelmaan ja minkä vuoksi eroavaisuuksia
  • HUOM! jos sopimuksen toteutukseen tulee suuria muutoksia niin neuvottele asioista paikallisen ELY-keskuksen kanssa.

  Hoitopäiväkirjaa tarkastellaan tukiin liittyvissä tarkastuksissa. Siitä käy ilmi, onko kohteen hoito toteutunut suunnitelman mukaisesti. Hoitopäiväkirjassa voi myös pohtia onko kohteen hoidossa saavutettu suunnitelmassa asetettuja tavoitteita. Hoitopäiväkirjan pohjalta voidaan miettiä myös seuraavan 5-vuotiskauden hoitotavoitteita ja toimenpiteitä.

  Hoitopäiväkirjan yhteyteen voi liittää alueesta myös kartan ja merkitä myös kartalle hoitotoimenpiteitä. Myös kuvat hoidon tuloksista ovat mielenkiintoinen lisä.

  Netistä löytyy valmiita hoitopäiväkirjamalleja kun hakee hakusanalla hoitopäiväkirja.Esimerkiksi Varsinais-Suomen perinnemaisemayhdistyksen sivuilta löytyy seuraava esimerkki:
  http://perinnemaisemat.fi/pdf/Hoitopaivakirja.pdf

  Lisätiedot: Maisema- ja ympäristöasiantuntija Maarit Satomaa, 040 5667924, maarit.satomaa@maajakotitalousnaiset.fi , Oulun Maa- ja kotitalousnaiset/ ProAgria Oulu

  Liitetiedostot

  Tietokantavirhe: Table 'proagria_proagria.hp_sivut' doesn't exist