• proagriaoulu.fi » Mikä muuttuu 2015? » YmpäristöAgron tiedotteet » Mikä muuttuu 2015 -hanke: Hyvää pohjoismaista kosteikkopäivää 2.9.2015

 • Yhteystiedot sivulle >

  • YmpäristöAgro-hanke
  Taimi Mahosenaho
  040 551 7807

  • Maiseman- ja luonnonhoito, erityistuet
  Maarit Satomaa
  040 566 7924

  • Eläinten hyvinvointi
  Virpi Huotari
  0400 786 933

  • Luonnonmukainen tuotanto
  Anna-Leena Vierimaa
  0400138733                                                                                                                                                                                Olli Olli Valtonen
  040 735 5519

  • Ympäristötuen mukainen viljely
  Risto Jokela
  0400 285 294

  • Lähiruoka
  Soila Hiltunen
  0400 182 584

  • Maatalousmaankäytön uudet näkökulmat
  Kartoittaja Mikko Marjomaa 040 5798529

  • Tuki-infot
  Anna-Leena Vierimaa
  0400 138 733

  • Maatilan energia
  Esko Viitala
  Piiriagrologi, energianeuvoja                                                                                                                                             0400 286033

  • Lammastalous ympäristönhoitajana
  Heini Rautiola, lammasneuvoja
  045 6578708

  Sähköpostit: etunimi.sukunimi@proagria.fi

  Mikä muuttuu 2015 -hanke: Hyvää pohjoismaista kosteikkopäivää 2.9.2015

  02.09.2015

  Hyvää pohjoismaista kosteikkopäivää 2.9.2015!                                     2.9.2015

  Pohjosmainen kosteikkopäivä 2.9.2015 muistuttaa meitä lähikosteikkojen suojelun merkityksestä. Kosteikot ovat viime vuosina olleet kiinnostuksen kohteena koska niiden perustamiseen ja kunnostamiseen on ollut saatavilla rahoitusta esimerkiksi maatalouden tukijärjestelmän kautta. Ihmisillä on herännyt halu palauttaa kosteikkoluontoa vesistöjen ääreen ja maisemaan. Niiden merkitys vesienhoitotyössä on vahvistunut asian ollessa esillä monissa eri kanavissa. Kosteikot on huomattu olevan todellinen yhteistyön paikka monella eri sektorilla.

  Kevään 2015 tukihaun yhteydessä kiinnostuneita oli kovasti myös Pohjois-Pohjanmaalla. Uusien tukiehtojen selvittäminen ja tarkasteleminen maastossa vaatii oman aikansa. Selvittelytyö onkin hyvä aloittaa jo vaikka nyt syksyllä ajatellen seuraavan vuoden rahoituksien hakua. Kevään 2016 aikana saamme varmuuden ovatko kosteikkotuet haettavissa ei-tuotannollisissa investointituissa.

  Kosteikot on luokiteltu maailman uhanalaisimmaksi ekosysteemiksi. Suomella on merkittävä kansainvälinen rooli kosteikkoluonnon suojelussa, koska merkittävä osa Euroopan vesilinnuista pesii maassamme. Monimuotoisessa kosteikkoluonnossa viihtyy myös valtava määrä muuta lajistoa. Palautetut kosteikkoelinympäristöt parantavat jopa pintavesien laatua, tasoittavat tulvavirtaamia ja voivat olla merkittäviä virkistyskäyttökohteita.

  Pohjois-Pohjanmaalla perustettiin ei-tuotannollisella investointituella maatalouden monivaikutteisia kosteikoita viime ohjelmakaudella vajaa 20 kpl. Nyt uudella ohjelmakaudella tavoitteena on saada hyviä kosteikkokohteita lisää hakuun. Myös ne tahot, jotka ovat asiaa jo aiemmalla kaudella selvitelleet, mutta tuki on jäänyt hakematta, toivotaan aktivoituvan rahoituksen hakuun.

  Kysy lisää kosteikoista ja esimerkeistä Pohjois-Pohjanmaan alueella:

  maisema- ja ympäristöasiantuntija Maarit Satomaa, 040 566 7924, maarit.satomaa@maajakotitalousnaiset.fi, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset/ ProAgria Oulu

  Liitetiedostot

  Tietokantavirhe: Table 'proagria_proagria.hp_sivut' doesn't exist