• proagriaoulu.fi » Mikä muuttuu 2015? » YmpäristöAgron tiedotteet » Mikä muuttuu 2015 -hanke: Hyödyllisiä linkkejä liittyen ympäristökorvausjärjestelmään

 • Yhteystiedot sivulle >

  • YmpäristöAgro-hanke
  Taimi Mahosenaho
  040 551 7807

  • Maiseman- ja luonnonhoito, erityistuet
  Maarit Satomaa
  040 566 7924

  • Eläinten hyvinvointi
  Virpi Huotari
  0400 786 933

  • Luonnonmukainen tuotanto
  Anna-Leena Vierimaa
  0400138733                                                                                                                                                                                Olli Olli Valtonen
  040 735 5519

  • Ympäristötuen mukainen viljely
  Risto Jokela
  0400 285 294

  • Lähiruoka
  Soila Hiltunen
  0400 182 584

  • Maatalousmaankäytön uudet näkökulmat
  Kartoittaja Mikko Marjomaa 040 5798529

  • Tuki-infot
  Anna-Leena Vierimaa
  0400 138 733

  • Maatilan energia
  Esko Viitala
  Piiriagrologi, energianeuvoja                                                                                                                                             0400 286033

  • Lammastalous ympäristönhoitajana
  Heini Rautiola, lammasneuvoja
  045 6578708

  Sähköpostit: etunimi.sukunimi@proagria.fi

  Mikä muuttuu 2015 -hanke: Hyödyllisiä linkkejä liittyen ympäristökorvausjärjestelmään

  03.09.2015

  Tähän tiedotteeseen on kerätty hyödyllisiä linkkejä liittyen uuteen ympäristökorvausjärjestelmään.

  MAVIN sivut:
  http://www.mavi.fi/fi/Sivut/default.aspx

  MAVIn sivuilta Hakuopas 2015:
  http://www.mavi.fi/fi/oppaat-ja-lomakkeet/viljelija/Sivut/Hakuopas.aspx

  Mavin sivuilta Ympäristökorvauksen sitoumusehdot:
  http://www.mavi.fi/fi/oppaat-ja-lomakkeet/viljelija/Sivut/Ymp%C3%A4rist%C3%B6korvauksen-sitoumusehdot.aspx

  Mavin sivuilta oppaita ympäristösopimuksista:
  http://www.mavi.fi/fi/oppaat-ja-lomakkeet/viljelija/Sivut/Ymparistotukien-oppaat.aspx

  Haukulomakkeet:
  http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/index.html
  (etsi lomakkeiden numeroilla)

  Mikä muuttuu 2015 –hankkeen nettisivut + YmpäristöAgro –hankkeiden nettisivut:

  NEUVO2020 – maatilojen neuvontajärjestelmään hyväksytyt neuvojat:
  http://tilaneuvojat.mavi.fi/#/fi

  Maa- ja metsätalousministeriön sivut:
  http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/maatalous.html

  Maa- ja metsätalousministeriön tiedotteet:
  http://www.mmm.fi/fi/index/ministerio/tiedotteet.html

  Viljelijöiden verkkoasiointi Vipu:
  https://vipu.mavi.fi/login.html

  Varsinais-Suomen perinnemaisemayhdistys:
  www.perinnemaisemat.fi

  Järki-hankkeen www-sivut:
  www.jarki.fi

  Teho-hankkeen www-sivut:
  http://www.ymparisto.fi/tehoplus

  RAVI-hankkeen www-sivut:
  http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Ravinteet_satoon__vesistot_kuntoon

  Muutamia hyödyllisiä Facebook-sivuja:

  Vipu-palvelu:
  https://www.facebook.com/Vipu-Viljelij%C3%A4n-verkkoasiointi-184827381553443/timeline/

  Pohjanmaan ELY-keskuksen Maatalouden tuet ja valvonta:
  https://www.facebook.com/Maatalouden-tuet-ja-valvonta-Jordbrukets-st%C3%B6d-och-%C3%B6vervakning-1594821580757630/timeline/

  YmpäristöAgro-hanke:
  https://www.facebook.com/ymparistoagro?fref=ts

  Lisätiedot: Maisema- ja ympäristöasiantuntija Maarit Satomaa, 040 5667924, maarit.satomaa@maajakotitalousnaiset.fi , Oulun Maa- ja kotitalousnaiset/ ProAgria Oulu

  Liitetiedostot

  Tietokantavirhe: Table 'proagria_proagria.hp_sivut' doesn't exist