• proagriaoulu.fi » Mikä muuttuu 2015? » YmpäristöAgron tiedotteet » Mikä muuttuu 2015 -hanke: Haitko sopimusta kurki-, hanhi- ja joutsenpeltojen perustamiseen

 • Yhteystiedot sivulle >

  • YmpäristöAgro-hanke
  Taimi Mahosenaho
  040 551 7807

  • Maiseman- ja luonnonhoito, erityistuet
  Maarit Satomaa
  040 566 7924

  • Eläinten hyvinvointi
  Virpi Huotari
  0400 786 933

  • Luonnonmukainen tuotanto
  Anna-Leena Vierimaa
  0400138733                                                                                                                                                                                Olli Olli Valtonen
  040 735 5519

  • Ympäristötuen mukainen viljely
  Risto Jokela
  0400 285 294

  • Lähiruoka
  Soila Hiltunen
  0400 182 584

  • Maatalousmaankäytön uudet näkökulmat
  Kartoittaja Mikko Marjomaa 040 5798529

  • Tuki-infot
  Anna-Leena Vierimaa
  0400 138 733

  • Maatilan energia
  Esko Viitala
  Piiriagrologi, energianeuvoja                                                                                                                                             0400 286033

  • Lammastalous ympäristönhoitajana
  Heini Rautiola, lammasneuvoja
  045 6578708

  Sähköpostit: etunimi.sukunimi@proagria.fi

  Mikä muuttuu 2015 -hanke: Haitko sopimusta kurki-, hanhi- ja joutsenpeltojen perustamiseen

  21.08.2015

  Kevään 2015 tukihaussa olivat ensimmäistä kertaa haussa kurki-, hanhi- ja joutsenpeltoihin liittyvä ympäristösopimus. Sopimus voidaan tehdä lintujen massaesiintymäkohteina tunnettujen alueiden korvauskelpoisista peltolohkoista. Sopivia kohteita sopimuksen piiriin ovat peltolohkot, joilla linnut ovat aiheuttaneet aiemminkin satovahinkoja. Näille alueille on tehty satovahinkoilmoitus tai Maaseutuvirastosta tai Ympäristöministeriöstä on haettu satovahinkokorvausta. Perusteena kurki-, hanhi- ja joutsenpellon perustamiseen voi olla myös se että runsaslukuisten lintuesiintymien lisäksi alueen läheisyydessä on linnuille tärkeitä elinympäristöjä, esimerkiksi juomapaikkoja. Sopimuksen perusajatuksena on että vähennetään lintuparvien aiheuttamia vahinkoja pelloilla houkuttelemalla lintuja tietyille alueille ruokailemaan. Kasvusto, ruokinta ja läheinen vesistö ohjaavat linnut pois muilta pelloilta.

  Sopimusalueen on pysyttävä samana 5 vuotta. Alueen viljelyssä ja hoidossa on noudatettava täydentävien ehtojen vaatimuksia niin että kasvustolla on edellytykset sadon tuottamiseen. Alueen hoidossa on noudatettava ympäristösitoumuksen lannoitteiden käytön vähimmäisvaatimusten lannoiterajoituksia. Sopimusala voi koostua yhdestä tai useammasta peruslohkosta, jotka muodostavat kokonaisuuden. Kokonaisala mitoitetaan riittävän suureksi suhteessa lintujen määrään. Sopimuksen vähimmäisala on viisi hehtaaria.

  Kurki-, hanhi- ja joutsenpeltosuunnitelma sisältää seuraavat asiat:

  • lintujen massaesiintymän laatu ja ajoittuminen
  • alueelle perustettava kasvusto ja toimenpiteet
  • kasvuston soveltuvuus alueella esiintyville linnuille
  • lintujen ruokintasuunnitelma, ruokinnan laatu ja ajoittuminen
  • tarvittaessa todiste satovahingosta
  • kirjallinen suostumus alueeseen rajautuvien peltolohkojen haltijoilta

  Vuoden 2015 ympäristösopimuksiin ei vielä tehty päätöksiä ELY-keskuksen toimesta. Sopimuskausi alkaa hakemusvuotta seuraavana vuonna jos ELY-keskus tekee sopimukseen myönteisen päätöksen. Eli 2015 vuonna haetut sopimukset voivat alkaa vuonna 2016. Hakemuksen liitteeksi tehty suunnitelma kannattaakin ottaa nyt esille kun miettii vuoden 2016 viljelysuunnittelua ja tarkistaa mille lohkoille kurki-, hanhi- ja joutsenpeltoja on suunniteltu perustettavan ja minkäkokoisina kasvustoina. 

  Kasvuston perustaminen:

  • alueen keskiosiin tai muuhun lintujen laskeutumista edesauttavaan kohtaan nurmialue tai nurmikaistoja sen
  • reunalle ohrakasvusto
  • uloimmaksi kaurakasvusto.

  Nurmikasvusto voidaan perustaa jo edellisenä vuonna suojaviljan tai muun suojakasvin kanssa tai sänkeen kylvämällä. (voidaan hyväksyä monivuotisia ja monilajisiksi kehittyneitä nurmia). Yksivuotinen siementä tuottava kasvusto on perustettava vuosittain. Vesistön varrella on oltava suojakaista. Maan kasvukunnosta ja lannoituksesta on huolehdittava täydentävien ehtojen ja ympäristösitoumuksen ehtojen mukaisesti. Myös kasvinsuojelusta on huolehdittava.

  Lintujen ruokinta on toteutettava suunnitelman mukaisesti siten, että sen avulla voidaan houkutella lintuja sopimusalueelle läheisten viljelmien sijaan.

  Katso lisää mavin esitteestä:
  http://www.mavi.fi/fi/oppaat-ja-lomakkeet/viljelija/Documents/kurki-hanhi-joutsenpellot.pdf

  Sopimuskausi alkaa hakemusvuotta seuraavana vuonna, joten hakemusvuonna 2015 102B:llä tai Vipu-palvelussa alalle voitiin ilmoittaa normaalissa viljelykierrossa olevia kasveja. Jos sopimus hyväksytään ilmoitetaan sopimusalueen lohkot vuonna 2016 seuraavalla kasvikoodilla: 9806 Ympäristösopimusala, pelto.

  Vuoden 2016 tukihaun osalta ei ole vielä tiedossa hakuajankohtaa ja mitkä sopimustyypit aukeavat hakuun. Asiasta tiedotetaan keväällä 2016.

  Linkkejä lintujen levähdys- ja muuttoreitteihin liittyen:

  Suomen kansainvälisesti tärkeät lintualueet (IBA):
  http://www.birdlife.fi/suojelu/paikat/iba/iba-suomen-tarkeat-lintualueet.shtml

  Suomen tärkeät lintualueet-FINIBA (kansalliset kohteet): http://www.birdlife.fi/suojelu/paikat/finiba/finiba-johdanto.shtml

  MAALI – Maakunnallisesti tärkeä lintualue: http://www.birdlife.fi/suojelu/paikat/maali/index.shtml

  Vuoden 2015 hakulomake ja tukkiehdot:
  http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/asioi_verkossa/lomakkeet/mavi_mavi521/index.html

  Lisätiedot: Maisema- ja ympäristöasiantuntija Maarit Satomaa, 040 5667924, maarit.satomaa@maajakotitalousnaiset.fi , Oulun Maa- ja kotitalousnaiset/ ProAgria Oulu

   

  Liitetiedostot

  Tietokantavirhe: Table 'proagria_proagria.hp_sivut' doesn't exist