• proagriaoulu.fi » Mikä muuttuu 2015? » YmpäristöAgron tiedotteet » Mikä muuttuu 2015 -hanke: Älä aloita ei-tuotannnollista investointia ennen päätöstä

 • Yhteystiedot sivulle >

  • YmpäristöAgro-hanke
  Taimi Mahosenaho
  040 551 7807

  • Maiseman- ja luonnonhoito, erityistuet
  Maarit Satomaa
  040 566 7924

  • Eläinten hyvinvointi
  Virpi Huotari
  0400 786 933

  • Luonnonmukainen tuotanto
  Anna-Leena Vierimaa
  0400138733                                                                                                                                                                                Olli Olli Valtonen
  040 735 5519

  • Ympäristötuen mukainen viljely
  Risto Jokela
  0400 285 294

  • Lähiruoka
  Soila Hiltunen
  0400 182 584

  • Maatalousmaankäytön uudet näkökulmat
  Kartoittaja Mikko Marjomaa 040 5798529

  • Tuki-infot
  Anna-Leena Vierimaa
  0400 138 733

  • Maatilan energia
  Esko Viitala
  Piiriagrologi, energianeuvoja                                                                                                                                             0400 286033

  • Lammastalous ympäristönhoitajana
  Heini Rautiola, lammasneuvoja
  045 6578708

  Sähköpostit: etunimi.sukunimi@proagria.fi

  Mikä muuttuu 2015 -hanke: Älä aloita ei-tuotannnollista investointia ennen päätöstä

  21.09.2015

  Jos hait nyt vuoden 2015 kesäkuun tukihaun loppuun mennessä ei- tuotannollista investointitukea joko kosteikon perustamiseen tai perinnebiotoopin/ luonnonlaidunten alkuraivaamiseen tai aitaamiseen, muistathan että et voi aloittaa hankkeen toteuttamista ennen ELY-keskuksen päätöksentekoa. Vasta päätöksen jälkeen syntyneet kustannukset voidaan hakea maksatuksessa.

  Hanke on toteutettava kahden vuoden kuluessa siitä, kun päätös korvauksen myöntämisestä on tehty. Erityisistä syystä ELY-keskus voi myöntää hankkeen toteuttamiseen enintään kaksi vuotta lisäaikaa.

  Kun myönteinen päätös investoinnin rahoitukseen on saatu, haetaan maksatus erissä toteutuneiden kulujen mukaisesti. Maksatus haetaan omalla lomakkeellaan. Korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että toimenpide on toteutettu ja siitä aiheutuva kustannus on maksettu ja todettu. Korvattavista kustannuksista on oltava yksilöity lasku ja tosite niiden maksamisesta. Jos maksu ei perustu laskuun, vaaditaan yksilöity kuitti. Palkkakustannusten ja oman työn osalta maksuhakemuksen liitteenä on esitettävä tuntikirjanpito hankkeelle erillisillä lomakkeelle, esim. Mavin lomakkeella. Oman puutavaran ja maa- aineksen käytön osalta esitetään myös selvitys Maaseutuviraston vahvistamalla lomakkeella.  

  Selvitä ennen investoinnin toteuttamista tarvitaanko investointiin soveltaa julkisten hankintojen kilpailutuksen lakia (348/2007). Kustannukset korvataan vain asetuksessa liitteenä olevien enimmäiskustannuksiin asti. Yksittäisten toimenpiteiden osalta voi poiketa enimmäiskustannuksista, mutta näissä tapauksissa poikkeus on perusteltava.

  Tämän hetken tiedon mukaan (syyskuu 2015) päätöksiä ELY-keskuksesta ei-tuotannollisista investointituista olisi odotettavissa vuoden 2016 puolella. Vuoden 2016 ei-tuotannollisten investointitukien hausta tiedotetaan myöhemmin. Tarkista myös mitkä sopimukset avataan hakuun vuonna 2016.

  Korvauksen ulkopuolelle jäävät kustannukset:

  1) Hankkeen kohteena olevan alueen vuokraaminen;
  2) Arvonlisävero, joka ei jää hakijan lopulliseksi menoksi;
  3) Kustannukset, jotka ovat muodostuneet ennen hankkeen aloittamista,
  lukuun ottamatta hankkeeseen liittyviä suunnittelukustannuksia;
  4) Koneiden tai laitteiden hankinta;
  5) Hakijan suorittaman kuljetuksen kustannukset;
  6) Hankkeesta aiheutuvat tulonmenetykset sekä
  7) Investointihakkeen toteuttamiseen vaadittavan viranomaisen luvan hakemisesta aiheutuvat kustannukset.

  Vuoden 2015 tukihakulomake ei-tuotannollinen investointituki :

  Kosteikon perustaminen
  http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/asioi_verkossa/lomakkeet/mavi_mavi195/index.html

  Perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten alkuraivaus ja aitaaminen
  http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/asioi_verkossa/lomakkeet/mavi_mavi196/index.html

  Mavin sivuilla ei-tuotannollisesta investointituesta:
  http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-palvelut/viljelija/ei-tuotannolliset-investoinnit/Sivut/default.aspx

  Lisätiedot: Maisema- ja ympäristöasiantuntija Maarit Satomaa, 040 5667924, maarit.satomaa@maajakotitalousnaiset.fi , Oulun Maa- ja kotitalousnaiset/ ProAgria Oulu

  Liitetiedostot

  Tietokantavirhe: Table 'proagria_proagria.hp_sivut' doesn't exist