• proagriaoulu.fi » Mikä muuttuu 2015? » YmpäristöAgron tiedotteet » Mikä muuttu 2015 -hanke: Ei-tuotannollista investointitukea petoaidan rakentamiseen

 • Yhteystiedot sivulle >

  • YmpäristöAgro-hanke
  Taimi Mahosenaho
  040 551 7807

  • Maiseman- ja luonnonhoito, erityistuet
  Maarit Satomaa
  040 566 7924

  • Eläinten hyvinvointi
  Virpi Huotari
  0400 786 933

  • Luonnonmukainen tuotanto
  Anna-Leena Vierimaa
  0400138733                                                                                                                                                                                Olli Olli Valtonen
  040 735 5519

  • Ympäristötuen mukainen viljely
  Risto Jokela
  0400 285 294

  • Lähiruoka
  Soila Hiltunen
  0400 182 584

  • Maatalousmaankäytön uudet näkökulmat
  Kartoittaja Mikko Marjomaa 040 5798529

  • Tuki-infot
  Anna-Leena Vierimaa
  0400 138 733

  • Maatilan energia
  Esko Viitala
  Piiriagrologi, energianeuvoja                                                                                                                                             0400 286033

  • Lammastalous ympäristönhoitajana
  Heini Rautiola, lammasneuvoja
  045 6578708

  Sähköpostit: etunimi.sukunimi@proagria.fi

  Mikä muuttuu 2015 -hanke: Ei-tuotannollista investointitukea petoaidan rakentamiseen maiseman- ja luonnonhoidon kohteilla

  10.09.2015

  Ei-tuotannollinen investointituki on perinteisesti suunnattu kosteikkojen perustamiseen sekä perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten alkuraivaamiseen ja aitaamiseen.

  Ei-tuotannollinen investointituki on alkusysäys kohteen pitkäaikaiseen hoitoon. Jos kohteen alkuinvestointiin, esim. kohteen raivaamiseen, aitaamiseen tai kosteikon perustamiseen tiedetään aiheuttavan paljon kustannuksia, voidaan kohteelle hakea alkutöihin ei-tuotannollinen investointituki. Kohde voi olla perinnebiotooppi, luonnonlaidun tai kosteikkokohde. Korvausta ei myönnetä peltomaalla olevien kohteiden kunnostamiseen.

  Uuden ohjelmakauden myötä voidaan määrärahojen puitteissa myöntää ei-tuotannollista investointitukea myös petoaidan rakentamiseen. Korvauksella voi rakentaa myös petoaidan laiduntamalla hoidettaviin kohteisiin, joista on tehty maatalousluonnon monimuotoisuuden hoitosopimus ja kohteen hoidolla ei ole muutoin mahdollisuuksia toteutua. Eli ei-tuotannollinen investointituki voidaan hakea kesken ympäristösopimuskauden, mutta tietenkin määrärahojen puitteissa. Korvauksen määrä petoaitojen rakentamiseen on 80 prosenttia kustannuksista ja ELY-keskus tekee päätöksen tuesta suunnitelman ja hakemuksen perusteella. Suunnitelmassa on tultava myös ilmi kuinka iso riski petoeläinten osalta laidunnukselle on.

  Liitetiedostot

  Tietokantavirhe: Table 'proagria_proagria.hp_sivut' doesn't exist