• proagriaoulu.fi » Hankkeet » VYYHTI II » Kunnostustarinoita » Metsänomistajien pienryhmä aktivoitui Kuivajoen valuma-alueella
 • Metsänomistajien pienryhmä aktivoitui Kuivajoen valuma-alueella

  Kuivaniemen osakaskunta on aktiivinen vesienhoidon toteuttajataho Kuivajoella. Heidän visionsa on: "Osakaskunnan omistamat vesi- ja maa-alueet ovat mahdollisimman hyvässä kunnossa ja kaikilla Iin kunnan asukkailla on mahdollista nauttia niiden tarjoamista elämyksistä."

  Osakaskunnalla on vesialueita Kuivajoen alajuoksulla ja Perämeren rannikolla sekä lisäksi vielä pienemmissä vesistöissä.

  Keväällä 2017 osakaskunta otti yhteyttä VYYHTI II-hankkeen asiantuntijoihin ja esitti yhteistyötä. Kuivaniemen osakaskunnalle oli myönnetty ELY:n harkinnanvaraista avustusta vesien- ja merenhoitoon sekä vesistö- ja kalataloustoimenpiteiden toteuttamiseen.

  Avustus myönnettiin vesiensuojelun yleissuunnitelman laatimiseen sekä lohikalojen ja nahkiaisen kutualueiden riittävyyden ja kunnon selvittämiseen Kuivajoen koskialueilla. Osarahoittajina toimivat Kuivaniemen osakaskunta ja Iin kunta.

   

  Vasemmalla Lautakodanojan luonnonhoitohankkeen suunnitelma. Oikealla Vähäjärven luonnonhoitohankkeen suunnitelma (Kyllikki Maaranto).

  Kosteikkoja metsäluonnon hoitohankkeina

  Valuma-alueen vesienhoitotoimet olivat nousseet osakaskunnassa keskusteluihin, ja tähän liittyen pidettiinkin Oulussa Metsäkeskuksen tiloissa ensimmäinen palaveri huhtikuussa 2017. Kuivaniemen vesienhoitoinfon jälkeen koottiin alueelta metsänomistajien pienryhmä. Luonnonhoidon neuvoja Kyllikki Maaranto Suomen Metsäkeskuksesta suunnitteli yhdessä paikallistoimijoiden kanssa kosteikon paikkoja metsätalouden vesienhoidon kannalta tärkeille alueille.

  Metsäluonnon hoitohankkeisiin tarkoitettua tukea voidaan myöntää metsäojituksista aiheutuneiden vesistöhaittojen estämiseen tai korjaamiseen, jos toimenpiteellä on tavanomaista laajempi merkitys vesien ja vesiluonnon hoidon kannalta eikä kustannuksia voida osoittaa tietylle aiheuttajalle. Kuivajoen valuma-alueen kohteet täyttivät nämä KEMERA-tuen ehdot.

  Kuivajoen valuma-alueelle valmisteltiin KEMERA-hankehakua kahdelle eri kosteikkokohteelle. Näitä olivat Lautakodanoja ja Vähäjärvi-Myllyoja. Lautakodan kosteikko oli Metsäkeskuksen hankehakumenettelyssä kevättalvella 2018 ja hankkeen toteutus alkaa talvella 2019, kun maan jäädyttyä päästään puuston poistoon alueelta. Vähäjärvi-Myllyoja-hankkeen suunnitelma on valmis ja sitä esitetään vuoden 2019 hankehakumenettelyyn.

  Vähäjärvi (yllä) ja Myllyojan alaosa kesällä 2018. Kuvat: Kyllikki Maaranto

  Suomen Metsäkeskus on järjestänyt VYYHTI II -hankkeessa metsänomistajien pienryhmätoimintaa. Toiminnasta on vastannut luonnonhoidonneuvoja Kyllikki Maaranto tiiviissä yhteistyössä Oulun Maa- ja kotitalousnaisten maisema- ja ympäristöasiantuntijan Maarit Satomaan kanssa muun valuma-aluesuunnittelun yhteydessä.

  Teksti:

  Maarit SatomaaLue lisää