• proagriaoulu.fi » Hankkeet » VYYHTI II » Kunnostustarinoita » Metsänomistajien pienryhmä aktivoitui Kuivajoen valuma-alueella
 • Metsänomistajien pienryhmä aktivoitui Kuivajoen valuma-alueella

  Kuivaniemen osakaskunta on aktiivinen vesienhoidon toteuttajataho Kuivajoella. Heidän visionsa on: Osakaskunnan omistamat vesi- ja maa-alueet ovat mahdollisimman hyvässä kunnossa ja kaikilla Iin kunnan asukkailla on mahdollista nauttia niiden tarjoamista elämyksistä.

  Vuonna 2017 Kuivaniemen osakaskunnalle myönnettiin ELYN harkinnanvaraista avustusta vesien- ja merenhoitoon sekä vesistö- ja kalataloustoimenpiteiden toteuttamiseen. Avustus myönnettiin vesiensuojelun yleissuunnitelman laatimiseen sekä lohikalojen ja nahkiaisen kutualueiden riittävyyden ja kunnon selvittämiseen Kuivajoen koskialueilla.

  Osarahoittajina toimivat Kuivaniemen osakaskunta sekä Iin kunta.

   

  Vasemmalla Lautakodanojan luonnonhoitohankkeen suunnitelma. Oikealla Vähäjärven luonnonhoitohankkeen suunnitelma (Kyllikki Maaranto).

  Kosteikkoja metsäluonnon hoitohankkeina

  Kuivaniemellä järjestettiin vesienhoitoinfo, jonka jälkeen koottiin alueelta metsänomistajien pienryhmä. Suomen Metsäkeskuksen luonnonhoidon neuvoja Kyllikki Maaranto suunnitteli yhdessä paikallistoimijoiden kanssa kosteikon paikkoja metsätalouden vesienhoidon kannalta tärkeille alueille.

  Metsäluonnon hoitohankkeisiin tarkoitettua tukea voidaan myöntää metsäojituksista aiheutuneiden vesistöhaittojen estämiseen tai korjaamiseen, jos toimenpiteellä on tavanomaista laajempi merkitys vesien ja vesiluonnon hoidon kannalta eikä kustannuksia voida osoittaa tietylle aiheuttajalle. Kuivajoen valuma-alueen kohteet täyttivät nämä KEMERA – tuen ehdot.

  Kuivajoen valuma-alueelle valmisteltiin KEMERA-hankehakua kahdelle eri kosteikkokohteelle. Näitä olivat Lautakodanoja ja Vähäjärvi-Myllyoja. Lautakodan kosteikko oli Metsäkeskuksen hankehakumenettelyssä kevättalvella 2018 ja hankkeen toteutus alkaa talvella 2019, kun maan jäädyttyä päästään puuston poistoon alueelta. Vähäjärvi-Myllyoja -hankkeen suunnitelma on valmis ja sitä esitetään vuoden 2019 hankehakumenettelyyn.

  Vähäjärvi (yllä) ja Myllyojan alaosa kesällä 2018. Kuvat: Kyllikki Maaranto

  VYYHTI II -hankkeessa on järjestetty Suomen Metsäkeskuksen toimesta metsänomistajien pienryhmätoimintaa. Toiminnasta on vastannut Suomen Metsäkeskuksen luonnonhoidonneuvoja Kyllikki Maaranto. Toimintaa on tehty tiiviissä yhteistyössä Oulun maa- ja kotitalousnaisten maisema- ja ympäristöasiantuntija Maarit Satomaan kanssa muun valuma-aluesuunnittelun yhteydessä.

  Teksti:

  Maarit SatomaaLue lisää