• proagriaoulu.fi » VYYHTI II » Kunnostustarinoita » Metsänomistajien pienryhmä aktivoitui Kuivajoen valuma-alueella
 • Metsänomistajien pienryhmä aktivoitui Kuivajoen valuma-alueella

  Kuivaniemen osakaskunta on aktiivinen vesienhoidon toteuttaja Kuivajoella visionaan: ”Osakaskunnan vesi- ja maa-alueet ovat mahdollisimman hyvässä kunnossa ja kaikilla Iin kunnan asukkailla on mahdollista nauttia niiden tarjoamista elämyksistä.”

  Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, osakaskunta  ja Iin kunta päättivät yhteisesti tilata vesiensuojelun yleissuunnitelman sekä lohikalojen ja nahkiaisen kutualueiden riittävyyteen ja kuntoon liittyvän selvityksen.

  Sen perusteella ELY tilasi vielä kutualueiden tarkemman kunnostussuunnitelman Osuuskunta Virtatiimiltä. Osakaskunta on hakenut täydennyskunnostusten toteutuksen rahoitusta kalatalousviranomaiselta.

   

  Vasemmalla Lautakodanojan luonnonhoitohankkeen suunnitelma. Oikealla Vähäjärven luonnonhoitohankkeen suunnitelma (Kyllikki Maaranto).

  Kosteikkoja metsäluonnon hoitohankkeina

  Kuivaniemellä järjestettiin vesienhoitoinfo, jonka jälkeen koottiin alueelta metsänomistajien pienryhmä. Suomen Metsäkeskuksen luonnonhoidon neuvoja Kyllikki Maaranto suunnitteli paikallistoimijoiden kanssa kosteikon paikkoja metsätalouden vesienhoidon kannalta tärkeille alueille.

  Metsäluonnon hoitohankkeisiin tarkoitettua tukea voidaan myöntää metsäojituksista aiheutuneiden vesistöhaittojen estämiseen tai korjaamiseen, jos toimenpiteellä on tavanomaista laajempi merkitys vesien ja vesiluonnon hoidon kannalta eikä kustannuksia voida osoittaa tietylle aiheuttajalle. Kuivajoen valuma-alueen kohteet täyttivät nämä Kemera-tuen ehdot.

  Kuivajoen valuma-alueen kahdelle kosteikkokohteelle, Lautakodanojalle ja Vähäjärvi-Myllyojalle, valmisteltiin Kemera-hankehakua. Lautakodan kosteikko oli Metsäkeskuksen hankehakumenettelyssä kevättalvella 2018. Hankkeen toteutus alkaa talvella 2019, kun maan jäädyttyä päästään puuston poistoon alueelta.

  Vähäjärvi-Myllyojan suunnitelma on valmis, ja sitä esitetään vuoden 2019 hankehakumenettelyyn. Sen toteutukseen toivotaan löytyvän pian rahoitusta.

  Vähäjärvi (yllä) ja Myllyojan alaosa kesällä 2018. Kuvat: Kyllikki Maaranto

  Pienryhmiä metsänomistajille

  Suomen metsäkeskus on järjestänyt VYYHTI II -hankkeessa metsänomistajien pienryhmätoimintaa, josta on vastannut luonnonhoidonneuvoja Kyllikki Maaranto tiiviissä yhteistyössä Oulun Maa- ja kotitalousnaisten maisema- ja ympäristöasiantuntijan Maarit Satomaan kanssa muun valuma-aluesuunnittelun yhteydessä.

  Teksti: Maarit Satomaa ja Kyllikki Maaranto

  Maarit SatomaaLue lisää