• proagriaoulu.fi » VYYHTI II » Metsänomistajapienryhmät
 • Metsänomistajapienryhmät

  VYYHTI II -hankkeessa mukana olevista pilottialueista valitaan tietyt valuma-alueet, joilla alapuolisen vesistön tilan parantamiseksi on keskeistä kiinnittää aiempaa enemmän huomiota metsätalouden vesiensuojeluun. Näillä alueilla Suomen metsäkeskus kokoaa pienryhmiä alueiden metsänomistajista ja tekee yleissuunnitelman alueen vesiensuojelutoimenpiteistä tiiviissä yhteistyössä metsänomistajien kanssa.

  Yleissuunnitelmaan kirjattujen toimenpiteiden toteutus voi edetä esimerkiksi KEMERA-rahoituksella luonnonhoitohankkeena tai muiden rahoituskanavien kautta.

  Suomen Metsäkeskuksen laatimat Vyyhti II -hankkeen metsätalouden vesiensuojelun pilottikohteet

  Metsäkeskuksen laatimat kohdekohtaiset suunnitelmat

  Panumajärven vesienhoitohanke, Pudasjärvi
  Lautakodanojan luonnonhoitohanke, Ii
  Kirnulanoja 1 vesienhoitohanke, Pyhäjoki
  Kirnulanoja 2 vesienhoitohanke, Pyhäjoki
  Kalimenojan vesienhoitohanke, Oulu
  Vehkakorven luonnonhoitohanke, Temmes/ Tyrnävä
  Röhmönojan luonnonhoitohanke, Tyrnävä
  Vuotungin luonnonhoitohanke, Kuusamo
  Vähäjärvi - Myllyojan luonnonhoitohanke, Ii