Yhteystiedot sivulle >

• YmpäristöAgro-hanke
Taimi Mahosenaho
040 551 7807

• Maiseman- ja luonnonhoito, erityistuet
Maarit Satomaa
040 566 7924

• Eläinten hyvinvointi
Virpi Huotari
0400 786 933

• Luonnonmukainen tuotanto
Anna-Leena Vierimaa
0400138733                                                                                                                                                                                Olli Olli Valtonen
040 735 5519

• Ympäristötuen mukainen viljely
Risto Jokela
0400 285 294

• Lähiruoka
Soila Hiltunen
0400 182 584

• Maatalousmaankäytön uudet näkökulmat
Kartoittaja Mikko Marjomaa 040 5798529

• Tuki-infot
Anna-Leena Vierimaa
0400 138 733

• Maatilan energia
Esko Viitala
Piiriagrologi, energianeuvoja                                                                                                                                             0400 286033

• Lammastalous ympäristönhoitajana
Heini Rautiola, lammasneuvoja
045 6578708

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@proagria.fi

Metsäenergia

Kuvasta nähdään että metsämaan että Euroopan suurimmat metsävarat sijaitsevat Venäjällä, Suomessa ja Ruotsissa. Metsämaan hyödyntäminen tulevaisuudessa tulee olemaan avainasemassa siirryttäessä omavaraisempaa energiantuotantoon. Vaikka Suomi onkin vahvasti riippuvainen fossiilisista varannoista, luovat fossiilisten polttoaineiden kallistuminen ja jatkuva kehitystyö kuitenkin edellytykset Suomelle energiaomavaraisempaa tuotantoon (Motiva 2013).

Euroopan metsämaan jakautuminen (European Environmental Agency 2012:2002)