• proagriaoulu.fi » HevosAgro » Palvelut hevosyrittäjälle
 • Palvelut hevosyrittäjälle

  YritysAgro -hanke jatkaa HevosAgron käynnistämää hevosyritysten neuvontaa. YritysAgro opastaa alkuun ja tiedottaa myös hevosalan yrittäjiä yritystoiminnan käynnistämisessä, kehittämisessä ja uuden ohjelmakauden tuissa ja mahdollisuuksissa.

  ProAgria Oulun palvelut hevosyrityksille

  ProAgria Oulun asiantuntijat tarjoavat maaseudulla tai taajamassa toimivalle hevosyritykselle sekä yrityksen perustamista suunnittelevalle palveluita helpottamaan päätöksentekoa ja päämäärien saavuttamista sekä ennen kaikkea tuomaan menestystä liiketoimintaan.

  Aloittavan yrittäjän palvelut
  Liikeidean analysointi:

  • tuotteiden, asiakkaiden, yrityskuvan ja toiminnan arviointi
  • kannattavuuden karkea arviointi
  • päätoimisuuden / sivutoimisuuden arviointi
   ​--> Eteenpäin ohjaus! (asiantuntijapalvelut: liiketoimintasuunnitelman ohjaus, talous jne.)

  Liiketoiminnan suunnittelu / liiketoimintasuunnitelman ohjaus:

  • yrityksen nykyisen toiminnan, resurssien, osaamisen ja toimintaympäristön analysointi
  • toimintastrategian valinta ja päämäärien määrittely
  • tuotannon, investointien ja rahoituksen suunnittelu
  • kannattavuus- ja maksuvalmiuslaskelmat, tukineuvonta
  • asiakassegmentointi
  • tuotekehityksen ja markkinoinnin suunnittelu
  • riskien ja niiden hallinnan arviointi
   --> Liiketoimintasuunnitelma on ennen kaikkea ohjenuora yrittäjälle miten toteuttaa yritystoimintaa, mutta samalla selvitys rahoittajalle ja yhteistyökumppaneille toiminnan kannattavuudesta ja rahoituskelpoisuudesta

  Perustamisneuvonta:

  • tuo apua kaikkiin yritystoiminnan käynnistämiseen liittyviin arkirutiineihin ja hallintaan
  • sopivan yritysmuodon valinta, perustamisasiakirjojen laatiminen
  • yritystoiminnan aloittamiseen liittyvien viranomaisilmoitusten tekeminen

  Markkinoinnin suunnittelu

  • asiakassegmenttien määrittely ja konkretisointi
  • yritysimagon rakentaminen
  • markkinoinnin ja myynnin kanavat
  • yhteistyön kehittäminen muiden yritysten kanssa
  • markkinoinnin ja myynnin toimenpiteet
  • asiakastyytyväisyyden seuranta
  • markkinoinnin tuloksellisuuden seuranta

  ​Investoivan yrittäjän palvelut
  Talous-, investointi- ja rahoitussuunnittelupalvelu, jossa

  • suunnitellaan investoinnit suhteessa toimintaan ja liiketoiminnan suunnitteluun
  • arvioidaan investoinnin soveltuvuus yrityksen tavoitteisiin
  • arvioidaan toiminnallista suunnittelua; kustannussäästöt rakentamisessa ja käytössä
  • selvitetään eri investointivaihtoehtojen kannattavuus
  • laaditaan tarvittavat investointilaskelmat
  • analysoidaan maksuvalmiutta
  • arvioidaan riskejä
  • laaditaan rahoitus- ja investointitukihakemusten asiakirjat ja liitelaskelmat

  Toimivan yrittäjän palvelut
  Nykytila-analyysi / kehityskeskustelu:

  • arvioidaan kehittämistarpeita keskustelujen ja tilinpäätösaineistojen avulla
  • tunnistetaan ongelmat käymällä läpi toimintaa: kannattavuus, maksuvalmius ja vakavaraisuus; resurssit, jaksaminen ja henkilöstö; tuotanto, toiminnallisuus ja olosuhdearviointi
   --> Kehittämissuunnitelma (ml. markkinointisuunnittelu) antaa suuntaviivat tulevaisuuden toimenpiteille

  Talouden ja tuotannon säännöllistä ohjausta toteutetaan tarvelähtöisesti ja kehittämissuunnitelman mukaisesti. Se voi sisältää esimerkiksi laatukäsikirjaohjausta / laatutallisertifiointia, riskinarviointia ja talouden hallinnan palveluita.

  Talouden hallinnan palvelut hevosyritykselle

  • kirjanpito
  • taloussuunnitelmat ja -laskelmat; tulevaisuuden suunnittelua varten, mikä kannattavuus tällä hetkellä?, hinnoittelun suunnitteluun, investointien suunnitteluun
  • budjetointi esim. 5 vuoden päähän investointia tms. varten
  • verosuunnittelu, veroilmoitukset

  Kasvinviljelynsuunnittelu rehuntuotantoon

  • rehuntuotanto- ja viljelykiertosuunnittelu
  • viljelysuuunnittelu vuosittaiseen kasvinviljelyyn
  • EU-tukineuvonta ja lomakkeiden täyttö
  • kasvukauden aikaset tilakäynnit seurantana ja viljelyn ongelmakohtien selvittämiseksi
  • maanäytteiden otto
  • salaojasuunnittelu (Maveplan)
  • kasvintuotantokustannusten laskenta ja vertailutietoja lohkotietopankista

  Lue lisää:
  ProAgria Yritys tuo etuja sinulle, jolla on jo maaseudulla tai taajamassa toimiva yritys sekä sinulle, joka suunnittelet yrityksen perustamista. ProAgria Yrityksen palvelut on tehty helpottamaan päätöksentekoa ja päämäärien saavuttamista sekä ennen kaikkea tuomaan menestystä liiketoimintaan. Tutustu ja hyödynnä verkkopalvelualvelt!

  ProAgria Kasvi tuo etuja sinulle, joka suunnittelet hevosrehujen tuotantoa.

  Investoivan tilan tiimin palvelut soveltuvat myös suuremmille tallirakennushankkeille.

   

  Ota yhteyttä ja kysy lisää!
  Projekti- ja yritysasiantuntija Heini Iinatti, heini.iinatti@proagria.fi, p. 040 555 1674
  Yritysasiantuntija Olli Nurkkala, olli.nurkkala@proagria.fi, p. 045 657 8710

  Kasvituotannon asiantuntija Leila Laine, leila.laine@proagria.fi, p. 045 657 8718