Meidän kylän vesistöalueen kunnostuksen suunnittelu - Mitä kaikkea pitäisi ottaa huomioon?

Pudasjärvi, 11.05.2022

klo 17-20, Pudasjärven kaupungintalolla, Varsitie 7, Pudasjärvi

Ohjelma

klo 17-18 luento

  • Kalataloudelliset näkökulmat vesienhoitohankkeissa, toiminnanjohtaja Heikki Tahkola / Oulun Kalatalouskeskus / ProAgria Oulu
  • Rahoitusmahdollisuuksia vesienhoitoon, maisema- ja ympäristöasiantuntija Maarit Satomaa / Oulun Maa- ja kotitalousnaiset / ProAgria Oulu  
  • Katsaus Iijoen vesistövision etenemiseen / Iijoen kehittämiskoordinaattori Lauri Rantala
  • Panumajärven ja -ojan kunnostus / kokemusasiantuntija Aili Jussila

klo 18-20 pienryhmätyöskentely

Jakaannumme neuvontaryhmiin, joissa aiheina esim. virtavedet, järvikohteet ja valuma-alue.

Ennakkotehtävä osallistujille

Usein vesienhoitohankkeiden hakijana on vesialueen omistaja yksin tai yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Hankkeita miettivien tahojen kannattaa selvittää vesialueen omistajan näkökulmat sekä mahdollisuudet yhteistyöhön.

Ota mukaasi alueen kartta, jotta voimme tehdä luennon jälkeen paikalliskohteiden neuvontaa.

Kahvitarjoilu, tervetuloa!

Osallistuminen etäyhteydellä

Jos haluat osallistua tapahtuman luento-osioon etäyhteydellä, lähetä sähköpostiviesti Maarit Satomaalle osoitteeseen maarit.satomaa@maajakotitalousnaiset.fi . Kirjoita otsikkokenttään "Osallistun" ja saat paluupostissa Teams-linkin.


Tilaisuuden järjestävät ProAgria Oulun hallinnoima VENE-hanke ja Pudasjärven kaupunki. ProAgria Oulu hallinnoi ja toteuttaa hanketta yhdessä Oulun Maa- ja kotitalousnaisten ja Oulun Kalatalouskeskuksen kanssa. Hankkeen toiminta-alue on Pohjois-Pohjanmaan maakunta. Hankkeen toteutusaika on 1.5.2021-30.11.2023.

VENE

Lue lisää