• proagriaoulu.fi » Masva
 • Elinvoimaa ja menestystä maaseudulle - Maaseutuyritysten asiakasvastaava MASVA

  Maksutonta ensivaiheen neuvontaa maaseudun yrittäjille

  Elinvoimaa ja menestystä maaseudulle MASVA-hanke tarjoaa maksutonta ensivaiheen neuvontaa aloittaville ja toimintaansa kehittäville maaseudun yrityksille koko Pohjois-Pohjanmaan alueella. ProAgria Oulun hallinnoima hanke palvelee kaikkia maaseudun yrityksiä - aloittavia ja laajentavia, maatilasidonnaisia ja muita maaseudun mikroyrittäjiä. Aloittavaksi yritykseksi lasketaan myös maatila, joka perustaa alkutuotannon oheen muuta toimintaa.

  Omaneuvoja kannustaa ja kyseenalaistaa
  MASVA tulee sanasta maaseutuasiakasvastaava. Kyse on omaneuvojajärjestelmästä, joka tuo maaseutuyrittäjän yhdyshenkilöksi, kumppaniksi ja sparraajaksi oman neuvojan.
  MASVA-neuvoja on oman alueensa maaseutuyrittäjien ensimmäinen kontakti. Näin yrittäjä saa käyttöönsä monipuoliset yrityspalvelut yhden yhteydenoton kautta.

  Yhteistyön lähtökohtana yrityksen tarpeet
  MASVA-neuvoja selvittää yhdessä asiakkaan kanssa yrityksen tarpeet ja toimintaedellytykset sekä järjestää tarvittaessa yritykselle parhaan mahdollisen asiantuntija-avun.
  Yrityksen aloittamiseen ja kehittämiseen liittyy paljon suunnittelua, kysymyksiä ja
  pohdintaa. MASVA-neuvojan palveluja ovat muun muassa
  • kehittämiskeskustelut, sparraus
  • liiketoimintasuunnitelman ohjaus
  • investointisuunnitelmien ohjaus ja riskien arviointi
  • yritystukihakemuksiin liittyvä neuvonta
  • sopivan asiantuntijapalvelun etsiminen

  Maaseudun yrittäjille parempaa palvelua
  MASVA-hankkeiden taustalla on koko maahan perusteilla oleva julkinen
  yrityspalvelujärjestelmä, jonka yhteyteen ollaan luomassa seudullisia yrityspalvelupisteitä. Niihin kootaan kaikki keskeiset yrityspalveluja tarjoavat organisaatiot.
  MASVAn tavoitteena on
  • vakiinnuttaa maaseudun yritysneuvonta osaksi julkista yrityspalvelujärjestelmää
  • saada maaseudun aloittavat, kehittävät ja kansainvälistyvät yritykset samalle viivalle keskuksissa toimivien yritysten kanssa.

   

   

  Projektipäällikkö

   

  Olli Nurkkala, puh. 045 6578 710

   

  Hanke on päättynyt 28.2.2015

  MASVA-hanke on avoin kaikille maaseutuyrittäjyydestä kiinnostuneille. Sitä rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto.