• proagriaoulu.fi » MaitoManageri » MaitoManagement 2020 -materiaaleja
 • MaitoManagement 2020 - elinkeinojen kehittämishanke

  ProAgria Oulu ry toteutti vuosina 2011 - 2013 MaitoManagement 2020 -hankkeen, jossa kehitettiin erityisesti isojen maitotilayritysten toimintamalleja sekä palveluja ja työvälineitä. Hanke on päättynyt, mutta kaikki hankkeen tuottama materiaali on hyödynnettävissä myös jatkossa näiden nettisivujen kautta.

  Hankkeen loppuraportti.

  Kehittämistä ja soveltamista

  Kehittämisosiossa toimintamalleja työstettiin asiantuntijoista ja maitotilayrittäjistä koostuvissa ideointiryhmissä.

  Kehittämisosio oli jaettu kahdeksaan osaan: tuottavat työtavat, talouden hallinta, karjamanagement, eläinten terveys ja hyvinvointi, maidon laadunhallinta, nuorkarjan kasvatus, karjan eläinaines sekä tuotosseuranta.

  Soveltamisosiossa kehitettiin palveluja, työvälineitä ja työskentelytapoja laajempaan käyttöön kaikkien maitotilojen ja niiden parissa työskentelevien asiantuntijoiden saataville.

  Soveltamisosioon kuului neljä osaa: parhaiden maitotilan liiketoiminnan johtamisen mallien kehittäminen, asiantuntijaryhmien yhteistyön ja verkostoitumisen kehittäminen, asiantuntijoiden pedagogisten ja viestinnällisten taitojen kehittäminen sekä asiantuntijoiden teknisten valmiuksien kehittäminen.

  Kilpailukykyä osaamisesta

  Hankkeen tavoitteina oli maitotilojen kilpailukyvyn lisääminen.

  • asiantuntijaverkoston osaamisen kehittäminen
  • tuotantoprosessien, tuotteiden ja palveluiden kehittäminen
  • eri toimijoiden välisen yhteistyön tiivistyminen

  Hankkeen tuloksena syntyi uusia tehokkaampia toimintamalleja ja työskentelytapoja. Niiden kirjalliset kuvaukset on koottu kaikkien saataville hankkeen internet-sivuille.

  Hankkeen kohderyhmänä oli pohjois- ja keskipohjalaisten suurien maitotilojen parissa työskentelevä asiantuntijaverkosto ja välillisesti nämä maitotilat.

  MaitoManagement 2020 -hanke sai rahoitusta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Tuen myönsi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

           

  Lisätiedot:

  Lisätiedot:

  kotieläinagrologi (AMK)

  Tiina Karlström
  puh. 040 513 3241
  tiina.karlstrom(at)proagria.fi