• proagriaoulu.fi » MaitoLiideri » MaitoLiiderin tuloksia
  • Tervetuloa johtamisen äärelle!

    MaitoLiideri -hanke on ollut kolmen vuoden mittainen matka maitotilojen johtamisen syövereihin. Olemme näiden vuosien aikana etsineet hyviä johtamiskäytäntöjä sekä kotimaisilta että ulkomaisilta yrittäjiltä. Hankkeessa olemme etsineet ja testanneet parhaita käytäntöjä yhdessä 22 pohjoispohjalaisen maitotilan kanssa. Olemme pyrkineet löytämään ratkaisuja toimialan ulkopuolelta ja soveltamaan niitä maitotiloille sopiviksi. Hyviä käytäntöjä ja ideoita olemme jakaneet kahdessa kokemuskornerissa sekä loppuseminaarissa. Näissä seminaareissa mukana olleiden yrittäjien ääni on ollut vahvasti kuuluvilla. Erialisia johtamiskäytäntöjä olemme etsineet niin liiketoiminnan, tuotannon kuin henkilöstönkin johtamiseen. Uusia ideoita on testattu pienryhmäpäivissä. Olemme hyödyntäneet myös ulkopuolisia asiantuntijoita, jotka ovat tuoneet esille uusia näkökulmia.

    MaitoLiiderin aikana kertynyt materiaali on kerätty näille sivuille, josta ne löytyvät yhdestä paikasta ja ovat näin ollen kaikkien käytettävissä. Tervetuloa tutustumaan!

    Ennätysvuodet edessä -loppuseminaarin materiaalit.