Paikallista lihaa, kalaa ja juureksia halutaan ruokalistoille

10.01.2020

Ruokeva-hankkeen kuntien sparrauskiertue jatkuu Maistuva Oulu-tilaisuudella 21.1.2020. Oulussa halutaan tarjota asukkaille enemmän luomua ja lähialueen raaka-aineista valmistettuja aterioita. Haluamme mukaan sinun tuottamiasi luomu- ja lähituotteita – me etsimme keinot, miten tarjota tuotteita ruokalistoille. Huomaathan, että myös pienempiäkin määriä voi tarjota julkiselle keittiölle!

Hankkeessa laadimme lähi- ja luomutuotteita suosivan pilottiruokalistan pohjoispohjalaisten raaka-aineiden lisäämiseksi ruokalistoille. Pilottimallissa suunnitellaan ateriakokonaisuuksia yhteistyössä oman alueen tuottajien, elintarvikeyrittäjien ja ammattikeittiöiden kanssa.

Ruokalistasuunnittelua tarkastellaan uusilla tavoilla, esimerkiksi miten hyödynnetään tehokkaasti erilaisia valmistuskonsepteja ja onko mahdollista tarjota erilaista ruokaa eri toimipisteissä samana päivänä. Tällöin voitaisiin käyttää pienempiä raaka-aine-eriä ruuan valmistuksessa.

Maistuva Oulu -tapahtumassa tuottajilla on mahdollisuus tutustua ja kysyä ruokahankinnoista. Lisäksi tilaisuuksissa on tavattavissa asiantuntijoita; voi kysyä neuvoa ja opastusta julkisiin hankintoihin, luomutuotannosta, elintarvikelainsäädäntöön ja yritysten yhteistyön aloittamiseen liittyen. Tilaisuus on maksuton.

Lähellä tuotetulla ruoalla kohti entistä vastuullisempaa ruokaketjua

Julkisilla ruokapalveluilla on näkyvä rooli ruokailutottumuksiin vaikuttamisessa: vuonna 2017 syötiin lähes 300 miljoonaa julkisen sektorin valmistamaa ateriaa. Siksi koko ruokaketjun kehittämisellä vastuullisemmaksi ja pyrkimyksellä ympäristövaikutuksien vähentämiseen on suuri merkitys. Ei sovi myöskään unohtaa, että lähellä tuotettua ruokaa jalostamalla ja kuluttamalla vahvistetaan alueen paikallistaloutta edistämällä alueen työllisyyttä ja verotuloja. Julkinen sektori on paikallisille tuottajille ja elintarvikeyrityksille hyvin potentiaalinen yhteistyökumppani ja asiakas.

Tarjoamalla ateriapalveluissa kotimaista lihaa ja kalaa sekä lisäämällä ruokalistoille kasvispainotusta ja lähellä tuotettuja luomutuotteita voidaan pienentää ruoan aiheuttamia ympäristövaikutuksia ja edistää vastuullisuutta. Satokauden tuotteita suosimalla saadaan aikaan vaihtelua ruokalistoille ja ruokavalioon ja otetaan samalla huomioon oman maakunnan tarjonta. Sesongin raaka-aineet, kuten kotimainen järvikala, ovat yleensä silloin hinnaltaan edullisimmillaan.

Myös ruokahävikin minimoimiseen ammattikeittiöissä on olemassa erilaisia työkaluja ja tekniikoita. Seuraamalla hävikkiin menevän ruoan määrää, paikantamalla sen syntymisen syyt ja sitoutumalla hävikin vähentämiseen pienennetään kaikista turhinta ympäristön kuormittajaa. Kannustamalla ja sitouttamalla työntekijöitä ja ruokapalveluiden asiakkaita ruokahävikin vähentämiseen saadaan ammattikeittiöiden toimintaa entistä tehokkaammaksi.

Pyrkimyksiä lähi- ja luomutuotteiden käytön lisäämiseksi ohjaavat asetetut tavoitteet. Julkisissa keittiöissä tarjotusta ruoasta 20 % tulisi olla luomua vuonna 2020 ja 40 % elintarvikealan yritysten raaka-aineostoista ja hankintaorganisaatioiden hankinnoista tulisi oman maakuntamme alueelta vuoteen 2025 mennessä.

Mikä on tilanne tällä hetkellä teidän kunnassanne? Tuottaja, elintarvikealan yritys, ammattikeittiö, ruokahankinnoista päättävä – tule mukaan tapahtumiimme keskustelemaan ratkaisuista!

Ilmoittaudu mukaan Maistuva Oulu -tilaisuuteen ja varaa yrityksellesi maksuton esittelypöytä pe 17.1. mennessä: www.proagriaoulu.fi/fi/maistuva-oulu/

LÄHTEET JA LISÄTIETOA

EkoCentria: LÄHIS-opas. Lisää lähiruokaa julkisten keittiöiden asiakkaille – ohjeita ja perusteluja hankintoihin, 2017. http://www.ekocentria.fi/lahiruokaopas

Maa- ja metsätalousministeriö: Lisää luomua! Hallituksen luomualan kehittämisohjelma ja luomualan kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020. Valtioneuvoston periaatepäätös 16.5.2103. https://mmm.fi/luomu

Pohjois-Pohjanmaan elintarviketalouden strategia 2017-2025.

Ruokatieto Yhdistys ry: Tietohaarukka 2018. Tilastotietoa elintarvikealasta. https://www.ruokatieto.fi/ruokafakta/tietohaarukka-kokoaa-luvut-pellolta-poytaan

Ruokaa kestävästi ja vastuullisesti -hanke tuo kuntakiertueen Iihin, Kuusamoon, Raaheen ja Ouluun.

Ruokeva – Ruokaa kestävästi ja vastuullisesti -hanke toimii Pohjois-Pohjanmaalla 31.8.2021 asti edistäen yhteistyötä ruokaketjun eri osa-alueiden kesken. Mukaan toivomme tuottajia, ruoka-alan yrityksiä, ammattikeittiöitä ja kuntahankinnoista päättäviä.

Tavoitteena on löytää uusia tapoja saada lähi- ja luomuruokaa julkisiin ja yksityisiin ammattikeittiöihin sekä lisätä tietoa vastuullisesta toiminnasta. Olemme olleet jo alkusyksystä lähtien mukana monissa tapahtumissa ja järjestämme tilaisuuksia Iissä, Kuusamossa, Raahessa ja Oulussa - tutustu ja ilmoittaudu mukaan!

Ruokeva – ruokaa kestävästi ja vastuullisesti -hanke edistää lähi-, luomu- ja luonnonkeruutuotteiden ketjua pellolta pöytään Pohjois-Pohjanmaalla. Hanke lisää alueen yhteistyötä, että tuottajat, jalostajat ja ammattikeittiöt ymmärtävät toistensa toimintaa paremmin. Edistämme yhteistyötä ruokaketjun eri osa-alueiden kesken.
Hanketta hallinnoi ProAgria Oulu, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset ja rahoittaa Euroopan maaseuturahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hankeaika on 1.5.2019–31.8.2021. Lue lisää hankkeen nettisivuilta klikkaamalla tästä.

Lisätietoja