Yhteystiedot sivulle >

• YmpäristöAgro-hanke
Taimi Mahosenaho
040 551 7807

• Maiseman- ja luonnonhoito, erityistuet
Maarit Satomaa
040 566 7924

• Eläinten hyvinvointi
Virpi Huotari
0400 786 933

• Luonnonmukainen tuotanto
Anna-Leena Vierimaa
0400138733                                                                                                                                                                                Olli Olli Valtonen
040 735 5519

• Ympäristötuen mukainen viljely
Risto Jokela
0400 285 294

• Lähiruoka
Soila Hiltunen
0400 182 584

• Maatalousmaankäytön uudet näkökulmat
Kartoittaja Mikko Marjomaa 040 5798529

• Tuki-infot
Anna-Leena Vierimaa
0400 138 733

• Maatilan energia
Esko Viitala
Piiriagrologi, energianeuvoja                                                                                                                                             0400 286033

• Lammastalous ympäristönhoitajana
Heini Rautiola, lammasneuvoja
045 6578708

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@proagria.fi

Maisemointi- ja ympäristöhoidon biomassan yhdistäminen energiatuotantoon

Maisemointi- ja ympäristöhoidollisilta alueilta voidaan hyödyntää vihermassaa myös energiantuotantoon. Hyvien peltolohkojen valjastaminen energiantuotantoon ei ole välttämättä kannattavaa, toisaalta heikkotasoisten peltolohkojen valjastaminen energiantuotantoon voi korjuukustannuksellisista syistä olla kannattamatonta. Polttolaitokseen lisäenergiaa voidaan saada esimerkiksi: (Mahosenaho T. 2013)

  • Keräämällä ympäristöhoidollisilta niityiltä tai joutomailta biomassaa. Biomassan keruu vähentää rehevöitymistä ja lisää monimuotoisuutta.
  • Peltojen alapuolisten vesiensuojeluvyöhykkeiden vihermassojen hyödyntäminen. Vihermassa on tärkeä kerätä pois jo vihreänä, etteivät ravinteet kulkeudu vesistöihin kasvuston lakastuessa.
  • Rantojen ja rantapeltojen bioenergian hyödyntäminen. Biomassan keruu ehkäisee rantojen umpeutumista.
  • Tievarsien ja kuntien viheralueiden hyödyntäminen. Vihermassan poisto tievarsilta köyhdyttäisi tienvarsien ravinteita, eikä niittokertoja tarvittaisi useita. Tievarsien vihermassan keruuseen ei kuitenkaan ole vielä toimivaa menetelmää Suomessa keksitty.