• proagriaoulu.fi » Mikä muuttuu 2015? » YmpäristöAgro » Maatilojen energia-asiat » Maatilan uusiutuvan energian tuotantomahdollisuudet » Suomen biologiset varannot » Maisemointi- ja ympäristöhoidon biomassan yhdistäminen energiatuotantoon
 • Maisemointi- ja ympäristöhoidon biomassan yhdistäminen energiatuotantoon

  Maisemointi- ja ympäristöhoidollisilta alueilta voidaan hyödyntää vihermassaa myös energiantuotantoon. Hyvien peltolohkojen valjastaminen energiantuotantoon ei ole välttämättä kannattavaa, toisaalta heikkotasoisten peltolohkojen valjastaminen energiantuotantoon voi korjuukustannuksellisista syistä olla kannattamatonta. Polttolaitokseen lisäenergiaa voidaan saada esimerkiksi: (Mahosenaho T. 2013)

  • Keräämällä ympäristöhoidollisilta niityiltä tai joutomailta biomassaa. Biomassan keruu vähentää rehevöitymistä ja lisää monimuotoisuutta.
  • Peltojen alapuolisten vesiensuojeluvyöhykkeiden vihermassojen hyödyntäminen. Vihermassa on tärkeä kerätä pois jo vihreänä, etteivät ravinteet kulkeudu vesistöihin kasvuston lakastuessa.
  • Rantojen ja rantapeltojen bioenergian hyödyntäminen. Biomassan keruu ehkäisee rantojen umpeutumista.
  • Tievarsien ja kuntien viheralueiden hyödyntäminen. Vihermassan poisto tievarsilta köyhdyttäisi tienvarsien ravinteita, eikä niittokertoja tarvittaisi useita. Tievarsien vihermassan keruuseen ei kuitenkaan ole vielä toimivaa menetelmää Suomessa keksitty.